DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

V zákone, o ktorom budeme alebo mali by sme dnes hovoriť, je takisto presun mnohých príspevkov, ktoré opäť budú rozhodovať výbory

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku - 12.11.2012
Zavádzajúce

Výbory, ktoré plánuje zaviesť novelou zákona o službách zamestnanosti minister práce Richter, nebudú rozhodovať o príspevkoch samé, ale budú posudzovať a odporúčať úradu práce formou kladného alebo nesúhlasného posudku uzatvorenie resp. neuzatvorenie dohody o príspevku. Konečné rozhodnutie bude na úrade práce.

Ľ. Kaník hovorí o novele zákona o službách zamestnanosti, ktorá je pripomienkovom konaní. 

Zásadnou zmenou je § 18 Pôsobnosť výboru:
"(1) Do pôsobnosti výboru patrí
a) schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu,
b) posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
c) odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok."


Zriedené výroky budú odporúčať úradu uzatvoriť dohodu resp. dohodu neuzatvoriť na poskytnutie príspevku, na ktorý nie je právny nárok. 

SME (5. novembra 2012):

"Po novom by mal rozhodnúť o tom, či má žiadateľ, ktorý splní podmienky, na dávky nárok, výbor spolu s úradom práce. ...Vo výbore, ktorý má o poskytnutí dávok rozhodovať, by mali byť ľudia z úradu, zamestnávateľov, odborov, obcí a miest. Pri posudzovaní budú len odporúčať, konečné slovo má mať úrad práce."

Dávky, o ktorých pridelení budú úrady práce rozhodovať sú nasledujúce: dávky na samostatnú zárobkovú činnosť, na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na vykonávanie absolventskej praxe a protipovodňový príspevok.

Na možné riziká možného klientelizmu a korupcie pri poskytovaní príspevkov upozornil Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý patrí pod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Národná banka SR, a opozícia.


Dátum zverejnenia analýzy: 12.11.2012
success
error