DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Tu nejde o to, aby ich (nezamestnaní, pozn.) nosili na úrad práce nejaké formálne potvrdenia o tom, že si niekde hľadali prácu. To (nosenie formálnych potvrdení na úrad práce, pozn.) pani Tomanová zaviedla, za môjho pôsobenia to tak nebolo.

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku - 12.11.2012
Pravda

Je pravdou, že povinnosť pravidelne nosiť na úrad práce potvrdenie o tom, že nezamestnaný si aktívne hľadá prácu zaviedla ministerka V. Tomanová v novele zákona z roku 2008. 

Ľ. Kaník bol ministrom práce sociálnych vecí a rodiny v období 2002-2005.

Server SME.sk  dňa 3.4 2004 uviedol v rámci článku Čo úrady v rámci tzv. konktaktiu robia nasledovné:  

"kontrolujú, či si uchádzač o zamestnanie plní povinnosť aktívne si hľadať zamestnanie. Uchádzač to preukazuje buď tlačivom ústredia práce (potvrdenie o hľadaní zamestnania na účely ÚPSVR), alebo žiadosťou o prijatie do zamestnania, prípadne iným dokladom, že si u konkrétneho zamestnávateľa hľadal zamestnanie,"

Je pravdou, že povinnosť pravidelne nosiť na úrad práce potvrdenie o tom, že nezamestnaný si aktívne hľadá prácu zaviedla ministerka V. Tomanová v novele zákona 139/2008 Z.z. Konkrétne išlo o úpravu, že nezamestnaný sa musí osobne preukazovať aktívne hľadanie práce najmenej raz za kalendárny mesiac.

59. V § 34 odsek 5 znie:
„(5) Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom.“.


V pôvodnej úprave zákona o službách zamestnanosti z decembra 2003 sa aktívne hľadanie práce upravovalo nasledovne:

§ 34 odsek 5 znie:

"(5) Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie tak, aby toto hľadanie bolo preukázateľné."

To znamená, že v pôvodnej úprave nebola podmienka preukazovať aktívne hľadanie práce v určitom časovom intervale, no kontrolóri si takého potvrdenie mohli pri kontrole vyžiadať. Inými slovami, pravidelné nosenie (mesačný interval) potvrdení o aktívnom hľadaní práce na úrad práce zaviedla Tomanová. 

Dátum zverejnenia analýzy: 12.11.2012
success
error