DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Ja mám konkrétny príklad z Prievidze, ešte zákon ani nezačal fungovať, ako vaši nominanti (nominanti SMERu, pozn.) prihrávajú svojim v oblasti chránených dielní a naopak tí, ktorí tam pôsobili dlhé roky, tak tí ako sú až šikanovaní.

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanost na Slovensku - 12.11.2012
Neoveriteľné

Slovenská chránená dielňa je organizácia, ktorá združuje ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou (handicapovaných ľudí) z celého Slovenska. Títo ľudia vykonávajú pre firmy prácu jednorázovo i pravidelne a úroveň tejto práce zodpovedá úrovni zdravých ľudí. 

V minulom roku založila firma Shino z Bratislavy spolu so štátom (prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu- 200 tisíc eúr) tri chránené dielne, dve menšie v Novákoch a Handlovej, a väčšiu v Prievidzi. Dokopy sa v týchto dielňach zamestnalo 70 handicapovaných ľudí, ktorým bola sľúbená práca na 2 roky. Avšak po roku, v septembri 2012, boli všetci 70 zamestnanci prepustení, navyše nedostali výplatu za posledné dva mesiace svojej práce. 48 bývalých zamestnancov podalo na firmu Shino trestné oznámenie.
V súčasnosti SMERom predkladaná novela zákona o službách zamestnanosti je zo strany predstaviteľov chránených dielní vnímaná ako jednoznačný krok k postupnej likvidácii chránených dielní.
Podľa dostupných informácií sa nám nepodarilo zistiť žiadne uprednostnostňovanie, respektíve prihrávanie obchodov a peňazí zo strany SMERu voči svojim eventuálnym nominantom v tomto prípade, preto hodnotíme daný výrok ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.11.2012
success
error