DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Volby VÚC 2. kolo - Trnava
Kandidáti na župana Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš (nezávislý s podporou SMER-SD) a József Berényi (SMK a OKS) sa stretli v diskusii na RTVS. Polhodinová diskusia sa niesla v priatelskom, nekonfrontacnom štýle. Ani na výzvu moderátora relácie sa dvaja kandidáti nedokázali vzájomne vymedzit voci svojmu "rivalovi". Obaja aktéri povedali málo faktických výrokov. Kým Berényi vyšiel s cistým štítom - bez jediného faktického prešlapu, úradujúci župan Mikuš už taký úspešný nebol. 

Tibor Mikuš

Nestraníci
5 2 1 1

József Berényi

SMK
5 0 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Tibor Mikuš
 • József Berényi
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tibor Mikuš

Nestraníci

A tento krok (vstup strategického investora, pozn.) urobil z Nemocnice Skalica výkladnú skriňu slovenského zdravotníctva, dovolím si povedať.

Iné - 15.11.2013
Nepravda

Hodnotenie nemocníc podľa  Všeobecnej zdravotnej poisťovne z októbra 2013 hovorí o umiestnení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici ako 19. najhoršej nemocnice s indexom spokojnosti pacienta na úrovni 58%. V hodnotení poisťovne Dôvera v roku 2...

József Berényi

SMK

Mám už určité skúsenosti aj z parlamentu, aj z ministerstva zahraničných vecí, aj z úradu vlády, počas prvej Dzurindovej vlády som pracoval na úrade vlády ako riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ...

Iné - 14.11.2013
Pravda

J. Berényi uvádza správne výpočet svojich pracovných skúseností. Výrok hodnotíme ako pravdivý.József Berényi pracoval ako riaditeľ Odboru regionálneho rozvoja SR, Úrad vlády SR v rokoch 2000-2002. Prvé skúsenosti z parlamentu má z rokov 1990-1992, kedy sa stal poslancom, ešte vtedajšej, Slovens...

József Berényi

SMK

Keď sa nemýlim, tak VÚC-ka (TTSK, pozn.) zamestnáva okolo 8 tisíc ľudí, 7500 ľudí.

Iné - 14.11.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť zdroj, na základe ktorého by sme získali informácie o celkovom počte zamestnancov TTSK vrátane zamestnancov v organizáciach zriaďovateľskej pôsobnosti....

Tibor Mikuš

Nestraníci

Ďalšia vec, propagujeme v našom časopise, ktorý vydávame, produkciu našich potravinárov.

Iné - 14.11.2013
Pravda

Je pravdou, že Trnavský samosprávny kraj vydáva časopis, v ktorom propaguje produkciu domácich potravín. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Tibor Mikuš ma na mysli časopis Rodný môj kraj. Ide o dvojtýždenník, ktorý je dostávajú všetky domácnosti v regióne. SME, 6. júla 2012: "Predsedom red...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Že organizujeme podujatie, ktoré sa volá Deň úcty k poľnohospodárom ...

Iné - 14.11.2013
Pravda

Trnavský kraj skutočne uskutočnil podujatie s názvom Deň úcty k poľnohospodárom. Stalo sa tak v obci Červeník pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci a ku 60. výročiu založenia COOP Jednota Trnava. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Župný magazín - Môj rodný kraj informuje (.pdf, s. 4)...

József Berényi

SMK

VÚC-ka nemá v kompetencii poľnohospodárstvo, je pravda ...

Iné - 14.11.2013
Pravda

Podľa zákona č. 416/2001 §3 ani podľa zákona č. 302/2001 §4 nie je v pôsobnosti samosprávnych krajov poľnohospodárstvo. Je teda pravdou, že VÚC nemajú v kompetencii poľnohospodárstvo. Najdôležitejšie kompetencie zhrnul denník SME. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Je však potrebné dod...

József Berényi

SMK

... zatiaľ v niektorých úsekoch to bude skôr monitorovanie od 1.1. ... Takže aj teraz vláda, podľa mňa, v tomto smere sa rozhodla správne na základe požiadaviek samosprávnych krajov, že v niektorých úsekoch bude sledovať kamiónovú dopravu a následne na to sa rozhodne neskôr, asi v júni alebo v júli dôjde k prehodnocovaniu v tejto situácii.

Iné - 14.11.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa dostupných údajov pude skutočne prebiehať monitorovanie pohybu kamiónov na cestách II. triedy.Portál auto.sme.sk uvádza: "Na cestách 2. sa spustí od 1. januára 2014 polročný monitoring, ktorý by mal dať odpoveď na otázku, ako ich kamionisti využívajú a či ...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Pozrite sa, my sme tento krok (vstup strategického partnera, pozn.) urobili v Nemocnici Skalica. Presne tento krok, ktorý je kritizovaný.

Iné - 14.11.2013
Pravda

Vstup strategického partnera do skalickej nemocnice nastal v roku 2010. Grafobal Group sa vtedy stal jej väčšinovým akcionárom. Portál zahorie.sme.sk píše, že "Skalická nemocnica patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského kraja, jej majoritným akcionárom je spoločnosť Grafoba...

József Berényi

SMK

To, čo sme prijali v samosprávnom kraji (v súvislosti so vstupom strategického partnera do nemocníc, pozn.), už som zdôrazňoval, to nebol len konsenzus medzi nami a medzi vedením, ale bol to konsenzus medzi poslancami. Lebo 29 poslancov za to hlasovalo, nula bola proti, takže nikto nebol proti a siedmi sa zdržali ...

Iné - 14.11.2013
Pravda

Vstup strategického partnera do nemocníc v Dunajskej Strede a v Galante bol skutočne odsúhlasený 29 poslancami Zastupiteľstva TTSK. Možno teda hovoriť o pomerne širokom konsenze.2. októbra 2013 bolo na 25. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK prijaté Uznesenie č. 739/2013/25, na zákl...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Poviem, zastavenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy po cestách 2. a 3. triedy je veľmi vážne víťazstvo a výsledok viacej ako ročnej práce s novou vládou, to neprišlo samo od seba.

Iné - 14.11.2013
Pravda

Návrh novely zákona o cestnej premávke obsahujúci plošný zákaz tranzitu pre nákladnú dopravu nad 12 ton po cestách druhej a tretej triedy bol prezentovaný už za predchádzajúcej vlády Ivety Radičovej. 10. júla 2011 ho však poslanci NR SR nepodporili a odhlasovali len obmedzenie tranzitu týchto vozidi...

József Berényi

SMK

Očakávam to, že v ďalších rokoch vláda SR bude podobným spôsobom ako doteraz hľadať úspory aj v rámci výdavkov samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv.

Iné - 14.11.2013
Pravda

Demagog.SK overoval, či vláda SR "doteraz hľadala úspory aj v rámci výdavkov" samosprávnych celkov. Inými slovami, či sa vláda SR snažila pri konsolidácii verejných financií preniesť určitú zodpovednosť aj na samosprávy. Z tohto pohľadu hodnotíme výrok ako pravdivý, pretože vláda skutočne podpí...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Ten, kto má záujem prečítať si, mohol vidieť v zastupiteľstve každý rok odpočet z toho, akým spôsobom samosprávny kraj znižuje prevádzkové náklady.

Iné - 14.11.2013
Nepravda

Tibor Mikuš hovorí, že každý rok sa prevádzkové náklady úradu TTSK znižujú. Toto sa však na základe dostupných údajov nepotvrdilo, a preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.Podľa záverečného účtu (.pdf s.18)  za rok 2012, bežné výdavky úradu TTSK boli na rok 2012 rozpočtované na úrovni 11,6 mil. e...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Ja som zaviedol za 8 rokov desiatky opatrení, ktoré znižujú prevádzkové náklady samosprávneho kraja. ... Ale to, čo sa týka povedzme zásobovania energiami, to sme vyčerpali tie možnosti. Centrálny dodávateľ znížili sme náklady o 5 až 6%, to, čo sa týka hospodárenia s vodou boli prijaté režimové opatrenia, čo sa týka nákladov na svietenie a kúrenie, takisto režimové opatrenia, ktoré prinášajú úsporu na úrovni jednotiek percent každý rok.

Iné - 14.11.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK sa nepodarilo nájsť žiadne bližšie informácie o šetrení TTSK na zásobovaní energiami, na svietení, kúrení, či na dodávkach vody. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný....

Tibor Mikuš

Nestraníci

Samozrejme, že je (kraj, pozn.) v kondícii, veď je to zapracované v rozpočte, splácanie (dlhu, pozn.) je na úrovni jednotiek percent celoročného rozpočtu ...

Iné - 14.11.2013
Pravda

Overovali sme, či na základe aktuálneho rozpočtu TTSK, možno hovoriť o splácaní dlhu ako "jednotkách percent" z celkového rozpočtu kraja.Z rozpočtu TTSK na roky 2013 - 2015 vyplýva, že výdavky určené na splácanie istín majú v roku 2013 predstavovať približne 4% z celkových výdavkov (bežné + kapitálo...

Tibor Mikuš

Nestraníci

Nadviaže spoluprácu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami, ktoré sú štyri v tomto kraji (TTSK, pozn.).

Iné - 14.11.2013
Neoveriteľné

tu su spomenute 3 komory a jedna regionalna agentura.. ziadne ine info o regionalnych potravinar. ani polnohosp. komorach som nenasiel.takze neviem ci myslel tieto "štyri v tomto kraji" - potom by to bola nepravda alebo zavadzanie, lebo to nie su len potravin. a polnohosp. komory, ale aj ine.alebo m...

Tibor Mikuš

Nestraníci

... pretože my neprivatizujeme. (nemocnice, pozn.) To je prvá vec. Nie, je to strategický partner. Ten môže odkúpiť časť akcií, môže navýšiť základné imanie, môže si nemocnicu prenajať, môžeme kombinovať tieto tri spôsoby. To je rozhodnutie zastupiteľstva. To je v uznesení. To je fakt.

Iné - 14.11.2013
Zavádzajúce

Tibor Mikuš tvrdí, že v prípade nemocníc v Dunajskej Strede a v Galante sa nedá hovoriť o privatizácii, pretože ide o vstup strategického partnera. Je pravdou, že Zastupiteľstvo TTSK schválilo v predmetnej veci "vstup strategického partnera" spôsobom, ktorý opísal Tibor Mikuš. A síce prevodom cennýc...

success
error