DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Pozrite sa, my sme tento krok (vstup strategického partnera, pozn.) urobili v Nemocnici Skalica. Presne tento krok, ktorý je kritizovaný.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Vstup strategického partnera do skalickej nemocnice nastal v roku 2010. Grafobal Group sa vtedy stal jej väčšinovým akcionárom. 

Portál zahorie.sme.sk píše, že "Skalická nemocnica patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského kraja, jej majoritným akcionárom je spoločnosť Grafobal Group."

Väčšinový akcionár v posledných rokoch viackrát zvyšoval základne imanie spoločnosti (nemocnice, pozn.), napríklad prostredníctvom upísania nových akcií, čím však klesol podiel mesta v nemocnici. O navýšení základného imania sa píše aj v dokumentoch priložených k 25. riadnemu zasadnutiu Zastupiteľstva TTSK (konkrétne k 14. bodu programu, pozn.). V nich Ivan Kmotrík, predseda predstavenstva Grafobal Group a.s., žiada o súhlas s navýšením základného imania FNsP Skalica a.s. zo strany spoločnosti Grafobal Group a.s. Zastupiteľstvo TTSK schválilo Uznesením č. 739/2013/25 zvýšenia základného imania na základe ponuky uvedenej v spomínanej prílohe.

Je pravdou, že tento vstup strategického partnera do nemocníc v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja bol kritizovaný

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error