DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Ďalšia vec, propagujeme v našom časopise, ktorý vydávame, produkciu našich potravinárov.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Je pravdou, že Trnavský samosprávny kraj vydáva časopis, v ktorom propaguje produkciu domácich potravín. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Tibor Mikuš ma na mysli časopis Rodný môj kraj. Ide o dvojtýždenník, ktorý je dostávajú všetky domácnosti v regióne. 

SME, 6. júla 2012:
 "Predsedom redakčnej rady je Mikušov asistent Juraj Štaffa, šéfredaktorom zamestnanec Úradu Trnavského samosprávneho kraja Ivan Šturdík. Trnavský samosprávny kraj už v minulosti vydával podobný časopis s názvom Župný spravodajca."

V každom čísle je sekcia s názvom Plody našej zeme (napr. číslo 20/2013 s. 8), v ktorej sú predstavované rôzne druhy výrobkov. Na konci článku môžeme nájsť predajcu/predajcov, ktorý daný výrobok produkujú. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error