DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

To, čo sme prijali v samosprávnom kraji (v súvislosti so vstupom strategického partnera do nemocníc, pozn.), už som zdôrazňoval, to nebol len konsenzus medzi nami a medzi vedením, ale bol to konsenzus medzi poslancami. Lebo 29 poslancov za to hlasovalo, nula bola proti, takže nikto nebol proti a siedmi sa zdržali ...

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Vstup strategického partnera do nemocníc v Dunajskej Strede a v Galante bol skutočne odsúhlasený 29 poslancami Zastupiteľstva TTSK. Možno teda hovoriť o pomerne širokom konsenze.

2. októbra 2013 bolo na 25. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK prijaté Uznesenie č. 739/2013/25, na základe ktorého bol schválený:
"Zámer vstupu strategického partnera osobitne pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a osobitne pre Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., v ktorých je TTSK majoritným akcionárom ..."

Z 38 prítomných hlasovalo za návrh 29 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa siedmi a nehlasovali dvaja poslanci.

Podľa výsledkov volieb do VÚC 2009, bolo zloženie Zastupiteľstva TTSK v danom čase nasledovné:

strana/koalíciaMost-HídNová DemokraciaSMKKDH, SDKÚ-DSHZD, ĽS-HZDS, SNS, SMER-SDNezávislí kandidáti
počet poslancov111111106

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error