DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

VÚC-ka nemá v kompetencii poľnohospodárstvo, je pravda ...

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Podľa zákona č. 416/2001 §3 ani podľa zákona č. 302/2001 §4 nie je v pôsobnosti samosprávnych krajov poľnohospodárstvo. Je teda pravdou, že VÚC nemajú v kompetencii poľnohospodárstvo. Najdôležitejšie kompetencie zhrnul denník SME. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Je však potrebné dodať, že túto oblasť môže nepriamo ovplyvňovať napr. územným plánovaním. Priame kompetencie resp. pôsobnosť v tejto oblasti však VÚC zo zákona nemajú.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error