DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Samozrejme, že je (kraj, pozn.) v kondícii, veď je to zapracované v rozpočte, splácanie (dlhu, pozn.) je na úrovni jednotiek percent celoročného rozpočtu ...

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Overovali sme, či na základe aktuálneho rozpočtu TTSK, možno hovoriť o splácaní dlhu ako "jednotkách percent" z celkového rozpočtu kraja.

Z rozpočtu TTSK na roky 2013 - 2015 vyplýva, že výdavky určené na splácanie istín majú v roku 2013 predstavovať približne 4% z celkových výdavkov (bežné + kapitálové výdavky, pozn.). Za rok 2012 (očakávaná skutočnosť, pozn.) predstavuje táto suma približne 2% z celkových výdavkov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


2012 (OS)2013 (N)
Celkové výdavky (eur)111 775 802104 025 554
Splácanie istín (eur)2 488 5374 708 000

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error