DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Očakávam to, že v ďalších rokoch vláda SR bude podobným spôsobom ako doteraz hľadať úspory aj v rámci výdavkov samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Demagog.SK overoval, či vláda SR "doteraz hľadala úspory aj v rámci výdavkov" samosprávnych celkov. Inými slovami, či sa vláda SR snažila pri konsolidácii verejných financií preniesť určitú zodpovednosť aj na samosprávy. Z tohto pohľadu hodnotíme výrok ako pravdivý, pretože vláda skutočne podpísala s predstaviteľmi ZMOSu Memorandum o spolupráci v tejto oblasti.


Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 (.pdf, s.2) podpísali predstavitelia vlády SR a ZMOS dňa 18. októbra 2012. ZMOS sa týmto okrem iného zaviazal: "presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby v záujme naplniť cieľ tohto memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5% osobných výdavkov a 10% výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012 a obce s počtom obyvateľov do 2000 s týmito výdavkami maximálne na úrovni ich schválených rozpočtov na rok 2012."

Demagog.SK nehodnotí očakávania J. Berényiho. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error