DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Ten, kto má záujem prečítať si, mohol vidieť v zastupiteľstve každý rok odpočet z toho, akým spôsobom samosprávny kraj znižuje prevádzkové náklady.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Nepravda

Tibor Mikuš hovorí, že každý rok sa prevádzkové náklady úradu TTSK znižujú. Toto sa však na základe dostupných údajov nepotvrdilo, a preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa záverečného účtu (.pdf s.18)  za rok 2012, bežné výdavky úradu TTSK boli na rok 2012 rozpočtované na úrovni 11,6 mil. eur. Skutočné výdavky v roku 2012 na úrovni 10 mil. eur. Je pravdou, že oproti rozpočtu znížili bežné výdavky, ktoré možno považovať za prevádzkové výdavky - mzdy, služby, tovary, poistné, úroky.  

rozpočtu TTSK na roky 2013 - 2015 vyplýva, že bežné výdavky úradu TTSK (mzdy, služby, tovary, poistné, úroky úradu TTSK) stúpajú od roku 2010. V roku 2014 sú naplánované o približne 100 tisíc menšie prevádzkové náklady, v roku 2015 už opäť stúpajú. 


201020112012 (OS)2013 (N)2014 (N)2015 (N)
Bežné výdavky úradu TTSK (eur)9 481 04410 017 05710 581 04411 305 63211 223 58512 187 585
POZN.: OS - očakávaná skutočnosť, N - návrh

Uznesením č. 727/2013/25 bol Zastupiteľstvom TTSK 2. októbra 2013 schválený rozpočet TTSK na roky 2014 - 2016. Podľa návrhu rozpočtu TTSK na roky 2014 - 2015, sú rozpočtované bežné výdavky na úrovni 11,3 mil. eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error