DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Ja som zaviedol za 8 rokov desiatky opatrení, ktoré znižujú prevádzkové náklady samosprávneho kraja. ... Ale to, čo sa týka povedzme zásobovania energiami, to sme vyčerpali tie možnosti. Centrálny dodávateľ znížili sme náklady o 5 až 6%, to, čo sa týka hospodárenia s vodou boli prijaté režimové opatrenia, čo sa týka nákladov na svietenie a kúrenie, takisto režimové opatrenia, ktoré prinášajú úsporu na úrovni jednotiek percent každý rok.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK sa nepodarilo nájsť žiadne bližšie informácie o šetrení TTSK na zásobovaní energiami, na svietení, kúrení, či na dodávkach vody. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error