DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

... zatiaľ v niektorých úsekoch to bude skôr monitorovanie od 1.1. ... Takže aj teraz vláda, podľa mňa, v tomto smere sa rozhodla správne na základe požiadaviek samosprávnych krajov, že v niektorých úsekoch bude sledovať kamiónovú dopravu a následne na to sa rozhodne neskôr, asi v júni alebo v júli dôjde k prehodnocovaniu v tejto situácii.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa dostupných údajov pude skutočne prebiehať monitorovanie pohybu kamiónov na cestách II. triedy.


Portál auto.sme.sk uvádza: "Na cestách 2. sa spustí od 1. januára 2014 polročný monitoring, ktorý by mal dať odpoveď na otázku, ako ich kamionisti využívajú a či po týchto cestách obchádzajú trasy ciest, ktoré sú spoplatnené mýtnym systémom ..." Po tomto monitoringu by sa malo rozhodnúť, či sa plošný zákaz pohybu kamiónov rozšíri z ciest III. triedy aj na cesty II. triedy.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error