DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Rozhovor s Ivanom Gašparovicom
Ivan Gašparovic sa zúcastnil televíznej diskusie posledný krát vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky, ktorú zastáva od roku 2004 do 15. júna 2014. Pri svojej politickej labutej piesni sa však nevyhol nepradivým a zavádzajúcim výrokom, ktorých si na konto zapísal takmer tolko, ako pravdivých. Nepomýlil sa len pri tvrdení, že väcšina Slovákov nemá internet, ale aj pri vážnejších témach, akou je pomoc Slovenska na Ukrajine alebo obhajoba vlastnej spolupráce s vládou Roberta Fica v porovnaní s Dzurindovou vládou.

Ivan Gašparovič

Nestraníci
15 9 5 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ivan Gašparovič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ja som sa s pánom zvoleným prezidentom Kiskom stretol a dohodli sme sa dávno predtým ako aj médiá kričali, že to je hrozné, že sa nechce stretnúť.

O 5 minút 12 - 10.06.2014
Neoveriteľné

Z dostupných verejných informácii sa nám nepodarilo overiť, kedy presne sa Ivan Gašparovič dohodol s Andrejom Kiskom na stretnutí. V prípade získania dodatočných informácii od Andreja Kisku upravíme ohodnotenie výroku....

Ivan Gašparovič

Nestraníci

A jeden, je niekoľko foriem výkladu zákona a jeden, jedna forma výkladu zákona sa menuje autorský výklad. A jeden z tých autorov Ústavy som aj ja. Aj ja mám právo povedať, ako to znenie budem vykladať v zákone.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Ivana Gašparoviča možno považovať za spoluautora návrhu ústavy, ktorý bol schválený 1.9.1992. Tiež autorský (resp. autentický) výklad je skutočne jednou z druhov výkladu zákona podľa subjektov. Ivan Gašparovič však zavádza, že s využitím autorského výkladu má právo povedať, ako bu...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ale túto vetu ja som povedal otvorene, verejne a som od nej nikdy neodskočil. Len nikto nepovie prvú vetu, až tú druhú. Tú prvú vetu som povedal- ja nie som člen Smeru, ale som akoby som člen Smeru bol, pretože moja sociálna politika, moja národná politika je veľmi blízka Smeru a nevidím, prečo by som ju menil.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

V marci 2009, počas kampane pred prezidentskými voľbami, priniesli médiá informácie o vyhlásení Ivana Gašparoviča, ktoré povedal na stretnutí s členmi a priaznivcami Smeru v Košickom kraji. Nie je pravda, že by médiá neuvádzali prvú časť kontroverzného vyhlásenia ("Ja nie som člen Smeru"), naopak uv...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Snáď kde mu absolútne nevyšlo a ja som mu vrátil všetkých 6 zákonov, to boli zákony týkajúce sa reformy zdravotníctva, kde ozaj vtedy došlo k takej situácii, že z pacienta sa začal robiť klient ako sme vtedy hovorili.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Na oficiálnych stránkach prezidenta Ivana Gašparoviča nachádzame zoznam zákonov vrátených na opätovné prerokovanie NR SR. Ivan Gašparovič pravdivo uvádza, že v čase vlády Mikuláša Dzurindu vrátil presne šesť zákonov týkajúcich sa reformy zdravotníctva. Časť výroku o tom, že tieto zákony robia z paci...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Tak bol som asi jeden z tých vysokých funkcionárov, keď to tak môžem povedať, ktorý v politike bol od roku 1990. Čiže od revolúcie prakticky, cez rozdelenie Československa na dva samostatné štáty, až po vstupy do Aliancie, Schengen, euro.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko sa Ivan Gašparovič pohybuje v politike od roku 1990, pričom zastával viacero ústavných funkcií.Ivan Gašparovič "v rokoch 1990 – 1992 zastával post generálneho prokurátora Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe. V roku 1992 pôsobil ako pedagóg na...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Prečo by som to mal oznamovať kedy (sme sa dohodli, že sa s pánom zvoleným prezidentom Kiskom stretnem, pozn.)? Sme sa stretli na Javorine, kde sme spolu sedeli skoro dve a pol hodiny.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Kiska požiadal najprv prostredníctvom mailu a takisto listom (7.4.2014) o možnosť sa stretnúť s Gašparovičom ešte pred inauguráciou nového prezidenta. Kiska zverejnil aj svoju žiadosť o stretnutie ako aj odpoveď Gašparoviča. Gašparovič vo svojej odpovedi odmietol oficiálne stretnutie a označil ho za...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Viete, pán prezident budúci hovoril aj o tom, ako odvolá predsedu Najvyššieho súdu, ako odvolá predsedu Ústavného súdu. Ja viem, on nie je právnik, to není z jeho hlavy, to mu poradili tí, ktorí sú pri ňom. Nemôže. Predsedu Najvyššieho súdu neviem, ako by odvolal, keď mu na to nedá súhlas Súdna rada. Musí mať. Takisto predsedu a podpredsedov Ústavného súdu, na to by musel mať takú argumentáciu, pretože Ústava nikdy nehovorí o odvolávaní.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Ivan Gašparovič nesprávne interpretuje slová novozvoleného prezidenta Andreja Kisku. Ten nikdy nehovoril o odvolávaní predsedov ÚS alebo NS, jediný podobný výrok sa týka výmeny troch členov Súdnej rady. Tiež nie je pravda, že "Ústava nikdy nehovorí o odvolávaní" predsedu a podpredsedov Ústavného súd...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Áno, je to tak úsmevné, keď v novinách niektorí veľkí právnici, ako si hovoria, sú podpísaní a napíšu, že prezident nesmie vymenovať nových sudcov. Absolútna nepravda. Súčasný prezident je prezidentom do 15-tého a dovtedy má právo a povinnosť robiť úkony, ktoré ho, do ktorých ho Ústava zaväzuje alebo ktoré mu Ústava môže dávať. Čiže aj pokiaľ ide o menovanie ústavných sudcov, ja mám právo týchto sudcov z tých 6 vybrať 3 a vymenovať. (...) Na druhej strane chcem povedať k tým, ktorí hovoria, že nesmiem, že Ústava hovorí jednoznačne. Prezident vymenuje z dvojnásobného počtu, čiže v tomto prípade 6 bolo zvolených, vymenuje a budúci prezident nemá právo, ani možnosť podľa Ústavy týchto neprijať ich sľub. Dokonca aj to, čo som čítal, že prezident môže týchto 6 odmietnuť a znovu požiadať Národnú radu, takisto to nie je pravda. Prezident je povinný z tých 6, keby vyberal, z tých 6 vybrať 3.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Zavádzajúce

Ivan Gašparovič uvádza viaceré fakty pri formovaní svojho argumentu a keďže sa jedná sa o jednu myšlienku, hodnotíme to ako jeden výrok. V prvom rade, je pravdou, že stanovisko viacerých významných právnikov o nemožnosti prezidenta vymenovať kandidátov na ústavných sudcov zverejnené bolo. Inter...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ale jedno som vždycky sa snažil dostať do povedomia, aby prišlo a aby sa dalo realizovať, to je aby prezident mal legislatívnu moc, aby mohol sám predkladať do Národnej rady zákony.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Ivan Gašparovič hovoril o tom, že by prezident mal mať možnosť predkladať návrhy zákonov napríklad v auguste 2012. Tento svoj názor pripomenul prezident aj vo februári 2014....

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Keď si pozriete, komu som koľko vrátil, tak dokonca možno vláde pána premiéra Fica som vrátil viac ako pánovi Dzurindovi.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Zavádzajúce

Prehľad vrátených zákonov prezidentom na opätovné prerokovanie NRSR nachádzame na oficiálnych stránkach prezidenta SR (a pre posledné volebné obdobie aj na stránkach NR SR).Podľa nižšie uvedeného zoznamu je evidentné, že v prípadoch druhej Dzurindovej vlády aj v prípade Radičovej vlády prezident Gaš...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Na Európsky súd to maďarská strana dala, ale prehrala. (hovorí o návrhu Maďarska na zrušenie zápisu chráneného zemepisného označenia "Vinohradnícka oblasť Tokaj" s označením Slovenska ako krajiny pôvodu, pozn.)

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 8. novembra 2012 hovorí: "Všeobecný súd zamietol žalobu Maďarska podanú proti zápisu označenia "Vinohradnícka Oblasť Tokaj"  pre Slovensko v databáze E-Bacchus (elektronický register chránených  označení pôvodu a chránených zemepisných označení ví...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Vo vláde napríklad bol aj taký chaos, že prišiel som do vlády a musel som napomenúť ministra Simona a povedať, že dám naňho trestné oznámenie. Pretože urobil zmluvu so svojim partnerom z Maďarska, kde sa Slovensko vzdáva určitých hektárov v Tokajskej oblasti. Za to, že maďarská strana na nás nedá žalobu na Európsky súd. Keď som sa to dozvedel, samozrejme, vo vláde som to hneď povedal. Nevedela o tom ani premiérka, že minister urobil takúto dohodu. Takže som zabránil, hneď som volal do Bruselu, že zbavujem akýchkoľvek možných rokovaní ministra Simona v európskych orgánoch rokovať o tejto záležitosti.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť informácie o konaní Ivana Gašparoviča ohľadom okolností ktoré opisuje. Výrok preto označujeme za neoveriteľný.Ivan Gašparovič hovorí o spore medzi Slovenskom a Maďarskom o označenie  "Tokajská vinohradnícka oblasť" na slovenských tokajských vínach, kedy Maďarsko podalo ž...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Áno, keď už trvalo niekoľko dní, že sa nevedeli dohodnúť ako ďalej, tak som zvolal predsedov strán a som povedal, dal som im termín, dovtedy, dovtedy ak neprídete a neposkytnete mi riešenie, vymenujem úradnícku vládu. (...) Takže keď som im to povedal, že ak mi do toho a toho času neprinesiete riešenie, tak vymenujem vládu, tak behom tuším troch hodín boli v paláci a doniesli mi svoje vlastné rozhodnutie s návrhom na zmenu, na doplnenie Ústavy.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Zavádzajúce

Ivan Gašparovič skutočne pozval predsedov strán (SDKÚ-DS, KDH, SaS a Most-Híd) na stretnutie, kde mali predostrieť navrhované riešenie po nevyslovení dôvery vláde Ivety Radičovej. Z prepisu jeho vyjadrenia v predvečer stretnutia však vyplýva, že nedával koaličným stranám ultimátum o tom, že vymenuje...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Dokonca parlament by ani nemal prejednávať zákon, ktorý nemá vykonávací predpis. Je to podľa rokovacieho poriadku Národnej rady. Ale zaužívalo sa to tak, že proste aj dodatočne ten rokovací, že je tam napísané, že bude ako výklad, ale že sa dodá dodatočne.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

Prezident hovorí pravdu v tom, že ak sa k zákonu má vydať vykonávací predpis (čo je prípad diskutovaného ústavného zákona), má sa podľa Rokovacieho poriadku NR SR predložiť súčasne s textom návrhu zákona. Nenašli sme však potvrdenie toho, že sa tento postup využíva často (je zaužívaný), aj keď vzhľa...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Tak ako sa to teraz upravilo, ja v tom nevidím žiadny problém. Je celkom pozitívne, ak predseda nebude ministrom a opačne.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Ivan Gašparovič hovorí o poslednej novelizácii ústavy, ktorá oddeľuje pozície predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady. Ivan Gašparovič sa pomýlil, keď povedal "ak predseda nebude ministrom a opačne - jedná sa o predsedu  Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady. V súčasnej pod...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Na Slovensku internet väčšina ľudí nemá.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Výrok možno označiť za nepravdivý, nakoľko prístup domácnosti a ľudí celkovo na Slovensku rastie a v súčastnosti prevyšuje 60 percent.Na Slovensku už v roku 2010 malo prístup k internetu približne 62% domácnosti, čo sa približovalo vtedajšiemu Európskemu priemeru, ktorý bol na úrovni 65%. Zároveň Sl...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Pokiaľ ide o to, že Slovensko ozaj má 13% účasť, ešte sme nikdy neprekročili 20, ale dneska už aj Česi sú nižšie, ja by som to až tak tragicky nebral.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Ivan Gašparovič pravdivo tvrdí, že účasť Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 predstavovala 13%. Rovnako pravdivo uvádza, že Slovensko nikdy neprekročilo hranicu 20% účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Česká republika v predchádzajúcich voľbách v rokoch 2004 a 2009 mala ...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Veď V4 ako celok je silnejšia jak Francúzsko, Taliansko dohromady.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Výrok I. Gašparovič považujeme za nepravdivý, pretože v žiadnom zo šiestich zvolených indikátorov krajiny V4 ako celok neprevyšujú Francúzsko a Taliansko dohromady.Za relevantné hodnotiace kritériá pre riadne toho, či krajiny V4 svojou ,,silou" prevyšujú silu Francúzska a Talianska dohroma...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Sankcie ekonomické, niektorí hovoria, že pomohli, niektorí hovoria, že nepomohli, že neodstrašili Rusov. Na druhej strane, posledné stretnutia kde bola aj sedmička, hovorili, že ak bude potrebné, tak príjmu ďalšie opatrenia, ktoré by obmedzovali najmä z hľadiska ekonomiky spoluprácu s Ruskom.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

25. marca 2014 sa v Haagu konalo krízové stretnutie krajín G8, ktoré sa konalo bez účasti predstaviteľov Ruska. To sa konalo z dôvodu intervencií Ruska na Kryme. Na tomto stretnutí sa dohodli o pozastavení členstva Ruska a zrušili summit, ktorý sa mal konať práve v Soči (Rusko) v júni 2014. Aby zabr...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Veď ak by som to zobral na seba, veď my sme skoro dva roky spolu s poľským pánom prezidentom mali intenzívny styk s bývalým prezidentom Ukrajiny, sme sa stretli spolu my traja minimálne päťkrát. Ja som s ním bol sám trikrát, asi tri, štyrikrát sme si aj osobne telefonovali, kde sme ozaj predstavovali politiku Európskej únie vo vzťahu k Ukrajine.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

Je pravdou, že prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mal intenzívny styk s bývalým prezidentom Ukrajiny. Sú zaznamenané taktiež stretnutia so súčasným ukrajinským prezidentom. Prezident SR Ivan Gašparovič sa vo Varšave stretol s novozvoleným ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. N...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

No tie cudzie vojská u nás sú aj teraz, sú tuná splnomocnenci.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Na veľvyslanectvách krajín bežne pôsobí aj vyslanci armády daného štátu. Zoznam akreditovaných armádnych príslušníkov na Slovensko uvádza Ministerstvo obrany na svojej stránke. Podobne aj Slovensko má svojich vojakov akreditovaných v zahraničí pri svojich veľvyslanectvách.Rovnako stránky niektorých ...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Na druhej strane my poskytujeme či už letištia, či už cvičiská a som informovaný, že budú tu nejaké organizované spoločné stretnutia pri cvičení vojsk Aliancie, otvárame všetky dvere. Nakoniec letište Sliač, to je aliančné letište.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Výrok I. Gašparoviča hodnotíme ako pravdivý, nakoľko sa na území Slovenskej republiky odohralo cvičenie vojsk Aliancie a SR sa aktívne snaží o poskytovaní priestorov k týmto cvičeniam. SR ako člen NATO musí dodržiavať záväzky, ktoré vyplývajú z tohto členstva. Primárne ide o Záväzok chránenia h...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Áno, prezident Obama hovoril o tom, že z Európy nemienia odísť. Nakoniec zhoda nás všetkých tam bola, že účasť Spojených štátov amerických na európskom kontinente je stále potrebná. Do akej miery, kde a ako sa budú rozmiestňovať sily Aliancie, aj Spojených štátov, to je otázka dohôd. Tam platí jednoznačne, že každá krajina má svoje právo veta, či áno alebo nie.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Americký prezident Barack Obama sa 3. júna 2014 stretol vo Varšave s najvyššími predstaviteľmi Poľska a ďalších európskych štátov vrátane Slovenska. Hlavnou témou tohoto stretnutia bola Ukrajina,v súvislosti s ktorou sa hovorilo aj o zvýšení prítomnosti amerických vojakov v Európe. Takúto ...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Hovorím, veď sme boli, dá sa povedať, prví, ktorí sme jednoznačne Ukrajine poskytli pomoc s tým reverzným tokom plynu.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Reverzný tok plynu Ukrajine poskytovali Maďarsko a Poľsko skôr, než Slovensko. Výroky o reverznom toku plynu sme overovali už v apríli 2014. Práve koncom tohto mesiaca bolo podpísané memorandum o zavedení reverzného toku zo Slovenska na Ukrajinu. Ako to však už uvádzalo (pravdivé) tvrdenie mini...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Viem, že z niektorých obcí Združenie obcí a miest vyslalo tam svojich ľudí, aby ukázali, ako funguje u nás samospráva.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Nepodarilo sa nám nájsť informácie o tom, že by Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vysielalo ľudí na Ukrajinu s cieľom pomáhať budovať samosprávu či ukázať, ako u nás funguje. Demagog.SK sa obrátil aj na ZMOS, ktorý vo svojom vyjadrení potvrdil, že pri reformovaní samosprávy pomáhajú v Moldavsk...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Je to v prvom rade a naznačil to aj prezident a myslím si, že veľmi správne, keď pomenoval, že je potrebné skončiť s Majdanom, je potrebné ozaj vyšetriť všetky tie ťažké zločiny, ktoré sa stali. Aj keď on včera v príhovore naznačil, že bude dávať milosť, amnestiu, ale hneď vylúčil tých, ktorí sa podieľali na vraždách.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Novozvolený ukrajinský prezident Petro Porošenko zložil 7. júna 2014 prezidentskú prísahu a vo svojom inauguračnom prejave (video) vyzval, aby zložili zbrane tí, ktorí ich držia nelegálne, a tiež sľúbil amnestiu tým, ktorí "nemajú na rukách krv". V prejave (video alebo anglický prepis, pozn.) s...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ukrajine sme všetci chceli pomôcť, aj sme jej pomohli a Slovensko myslím si, že veľmi jednoznačne reverzným tokom plynu, ktoré Slovensko bude stáť viac ako 20 miliónov.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Technické náklady na reverzný tok boli skutočne vyčíslené na 20 miliónov eur. Jedná sa však o investíciu do technického zabezpečenia, ktorá by sa mala vrátiť v podobe predaja plynu na Ukrajinu. Napriek tomu hodnotíme výrok ako pravdivý.Premiér Robert Fico 11. apríla 2014 podporil zavedenie reverznéh...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ja viem, že to nemôže byť proti mne. (...) Ale nemôže to, pretože Ústava mi jednoznačne túto právomoc dá a dáva a túto právomoc mi potvrdil aj Ústavný súd svojim rozhodnutím z pléna.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Veď ja som prinútil vtedy vládu, aby volala vo vzťahu k lekárom, kedy protestovali lekári, vtedy boli štrajky, bolo ohrozené zdravie.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Gašparovič sa v prípade štrajku lekárov z roku 2011 vyjadril, že dáva lekárom a vláde ultimátum do soboty 26. novembra, aby strany uzavreli dohodu alebo bude musieť kabinet vyhlásiť núdzový stav. Ako uvádza agentúra SITA: "To by pritom pre lekárov znamenalo, že budú mať tzv. pracovnú povinnosť ...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Na súdnictvo sa na Slovensku pozerá ako na niečo, čo je veľmi zlé. Áno, má najnižšiu takú priazeň u občanov.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Tvrdenie I. Gašparoviča je pravdivé, preukázal ho prieskum vykonaný agentúrov IVO. Podľa výsledkov výskumu sú inštitúcie a osoba prezidenta v spojení s dôverou v nich zoradené nasledovne:1. Prezident SR                &n...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Viete, s tým, či som komentoval, či nie, ja som o Súdnej rade hovoril už pred 5, 6 rokmi, len nikdy sa to do médií nedostane. Z prezidentského paláca média majú úplne iný záujem niečo napísať ako to, čo sa pozitívne tam robí. Takže v tomto prípade je tomu minimálne, ak to chcem presne povedať, tak už pred voľbami prezidentskými do druhého kola s pani vtedy spolukandidátkou Radičovou som hovoril o Súdnej rade, kde som hovoril už o tom, že sa dá rozdeliť, kde som hovoril aj o tom, ako by mala Súdna rada vyzerať. Dokonca moja predstava bola, že prečo by jeden z tých členov Súdnej rady nemohol byť aj jeden z tretieho sektoru.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že médiá nevenovali pozornosť Gašparovičmu návrh o zmene Súdnej rady. Správu TASR z decembra 2011 o Gašparovičovom návrhu reformy súdnictva, prevzali viaceré média, napr. portál sme.sk, hnonline.sk....

Ivan Gašparovič

Nestraníci

No, konkrétny prípad, pán poslanec Csáky už prezentoval, že pôjde do Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o otázky autonómie. Má vypracovaný plán a dokonca s týmto plánom ide si ho dať odsúhlasiť k premiérovi Orbanovi a nepríde k našej vláde. Pritom je občan Slovenskej republiky, dúfam, že je občanom Slovenskej republiky.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, že Pál Csáky a SMK s Orbánom jednali o pláne o autonómii na južnom Slovensku, jednalo sa však o "prezentáciu" plánu počas jeho návštevy na Slovensku a nie o "odsúhlasenie". Ivan Gašparovič zveličuje skutočnosť a jeho výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.Plány na autonómiu maďarských obl...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ani si neuvedomuje, že my musíme prijímať európske zákony a že tie všetky zákony idú cez Európsky parlament. Bez súhlasu alebo bez rozhodnutia v ňom sa k nám nedostanú. Čiže tu som chcel povedať, že naši poslanci odrazu ako keby sa dostali do pozície, že sú viac ako poslanci slovenskí, že sú viac ako vláda, že sú viac ako prezident a že nemajú žiadnu povinnosť prísť na Slovensko a oboznámiť občanov Slovenskej republiky s tým, čo robia, čo pre Slovensko vymohli, či sa nedá.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Často dneska počúvame, že Európska únia chce posilňovať svoje úrady a tak svoje kompetencie. Ale to nie je možné, pretože takéto posilnenie musia schváliť všetky štáty. Jeden nesúhlas a nemôže sa to realizovať.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Jednomyseľné rozhodnutie, teda súhlas (alebo zdržanie sa) všetkých členských štátov sa v súčasnosti vyžaduje pri rozhodnutiach dôležitých pre rozvoj únie, napr. v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, v oblasti hospodárskej a s...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Predsa berieme všetky energetické zdroje prakticky z Ruska na Slovensko, do Maďarska, aj do Poľska, aj do Nemecka.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Pravda

Európska únia berie 24% plynu z Ruska, z čoho polovica prechádza cez územie Ukrajiny. Krajiny V4 patria v EÚ k tým, ktoré sú závislé na dovoze strategických energetických surovín akými sú ropa alebo plyn. Z týchto krajín je najmä Slovensko závislé na dovoze energie predovšetkým z Ruska. Podľa dostup...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Čiže my sme sa zamerali na jeden bod a to je justícia, pokiaľ ide o riešenie problému pani Tymošenkovej. Myslím si, že to bol kategoricky chybný krok. Dneska sa situácia mení, dneska pani bývalá premiérka dokonca jak som sledoval a pozeral, ani nie je veľmi žiaduce, aby vstupovala do politiky.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

toto je podla mna vec nazoru, nie objetkivna skutocnost - Tibor...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

(...) ale proste Ukrajinu sme mohli vziať k sebe, to čo ja som pred dvomi rokmi povedal, že pri podpise dohody skúsme dohodu rozdeliť na politickú a ekonomickú. Vtedy sa povedalo, že nie a dneska sa to stalo.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Strižinec: Vy ste výrok Roberta Fica do týchto chvíľ nekomentovali. Prečo ste ho nekomentovali? Gašparovič: Nebol som na Slovensku, bol som v Čechách, bol som v Poľsku, bol som na Ukrajine, vo Francúzsku.

O 5 minút 12 - 09.06.2014
Neoveriteľné
success
error