DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Predsa berieme všetky energetické zdroje prakticky z Ruska na Slovensko, do Maďarska, aj do Poľska, aj do Nemecka.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 09.06.2014
Pravda

Európska únia berie 24% plynu z Ruska, z čoho polovica prechádza cez územie Ukrajiny. Krajiny V4 patria v EÚ k tým, ktoré sú závislé na dovoze strategických energetických surovín akými sú ropa alebo plyn. Z týchto krajín je najmä Slovensko závislé na dovoze energie predovšetkým z Ruska. Podľa dostupných údajov je táto závislosť v prípade Slovenskej republiky na úrovni 83%, Maďarsko je od ruského plynu závislé na 80%, Poľsko na 59%.
Čo sa týka Nemecka, dovoz zemného plynu je geograficky viac diverzifikovaný.  V roku 2010 bolo najväčším zdrojom Rusko, ktoré dodávalo 39% zemného plynu, 35% dodávalo Nórsko a Holandsko ďalších 22%. V roku 2012 sa nemecká závislosť na ruských dodávkach pohybovala na úrovni 37%.


(zdroj: economist.com)

Dátum zverejnenia analýzy: 08.06.2014
success
error