DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc.

Nestraníci
59 19 11 13
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ja som sa s pánom zvoleným prezidentom Kiskom stretol a dohodli sme sa dávno predtým ako aj médiá kričali, že to je hrozné, že sa nechce stretnúť.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Neoveriteľné

Z dostupných verejných informácii sa nám nepodarilo overiť, kedy presne sa Ivan Gašparovič dohodol s Andrejom Kiskom na stretnutí. V prípade získania dodatočných informácii od Andreja Kisku upravíme ohodnotenie výroku....

Ivan Gašparovič

Nestraníci

A jeden, je niekoľko foriem výkladu zákona a jeden, jedna forma výkladu zákona sa menuje autorský výklad. A jeden z tých autorov Ústavy som aj ja. Aj ja mám právo povedať, ako to znenie budem vykladať v zákone.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Ivana Gašparoviča možno považovať za spoluautora návrhu ústavy, ktorý bol schválený 1.9.1992. Tiež autorský (resp. autentický) výklad je skutočne jednou z druhov výkladu zákona podľa subjektov. Ivan Gašparovič však zavádza, že s využitím autorského výkladu má právo povedať, ako bu...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ale túto vetu ja som povedal otvorene, verejne a som od nej nikdy neodskočil. Len nikto nepovie prvú vetu, až tú druhú. Tú prvú vetu som povedal- ja nie som člen Smeru, ale som akoby som člen Smeru bol, pretože moja sociálna politika, moja národná politika je veľmi blízka Smeru a nevidím, prečo by som ju menil.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Nepravda

V marci 2009, počas kampane pred prezidentskými voľbami, priniesli médiá informácie o vyhlásení Ivana Gašparoviča, ktoré povedal na stretnutí s členmi a priaznivcami Smeru v Košickom kraji. Nie je pravda, že by médiá neuvádzali prvú časť kontroverzného vyhlásenia ("Ja nie som člen Smeru"), naopak uv...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Snáď kde mu absolútne nevyšlo a ja som mu vrátil všetkých 6 zákonov, to boli zákony týkajúce sa reformy zdravotníctva, kde ozaj vtedy došlo k takej situácii, že z pacienta sa začal robiť klient ako sme vtedy hovorili.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Pravda

Na oficiálnych stránkach prezidenta Ivana Gašparoviča nachádzame zoznam zákonov vrátených na opätovné prerokovanie NR SR. Ivan Gašparovič pravdivo uvádza, že v čase vlády Mikuláša Dzurindu vrátil presne šesť zákonov týkajúcich sa reformy zdravotníctva. Časť výroku o tom, že tieto zákony robia z paci...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Tak bol som asi jeden z tých vysokých funkcionárov, keď to tak môžem povedať, ktorý v politike bol od roku 1990. Čiže od revolúcie prakticky, cez rozdelenie Československa na dva samostatné štáty, až po vstupy do Aliancie, Schengen, euro.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko sa Ivan Gašparovič pohybuje v politike od roku 1990, pričom zastával viacero ústavných funkcií.Ivan Gašparovič "v rokoch 1990 – 1992 zastával post generálneho prokurátora Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe. V roku 1992 pôsobil ako pedagóg na...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Prečo by som to mal oznamovať kedy (sme sa dohodli, že sa s pánom zvoleným prezidentom Kiskom stretnem, pozn.)? Sme sa stretli na Javorine, kde sme spolu sedeli skoro dve a pol hodiny.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Pravda

Kiska požiadal najprv prostredníctvom mailu a takisto listom (7.4.2014) o možnosť sa stretnúť s Gašparovičom ešte pred inauguráciou nového prezidenta. Kiska zverejnil aj svoju žiadosť o stretnutie ako aj odpoveď Gašparoviča. Gašparovič vo svojej odpovedi odmietol oficiálne stretnutie a označil ho za...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Viete, pán prezident budúci hovoril aj o tom, ako odvolá predsedu Najvyššieho súdu, ako odvolá predsedu Ústavného súdu. Ja viem, on nie je právnik, to není z jeho hlavy, to mu poradili tí, ktorí sú pri ňom. Nemôže. Predsedu Najvyššieho súdu neviem, ako by odvolal, keď mu na to nedá súhlas Súdna rada. Musí mať. Takisto predsedu a podpredsedov Ústavného súdu, na to by musel mať takú argumentáciu, pretože Ústava nikdy nehovorí o odvolávaní.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Nepravda

Ivan Gašparovič nesprávne interpretuje slová novozvoleného prezidenta Andreja Kisku. Ten nikdy nehovoril o odvolávaní predsedov ÚS alebo NS, jediný podobný výrok sa týka výmeny troch členov Súdnej rady. Tiež nie je pravda, že "Ústava nikdy nehovorí o odvolávaní" predsedu a podpredsedov Ústavného súd...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Áno, je to tak úsmevné, keď v novinách niektorí veľkí právnici, ako si hovoria, sú podpísaní a napíšu, že prezident nesmie vymenovať nových sudcov. Absolútna nepravda. Súčasný prezident je prezidentom do 15-tého a dovtedy má právo a povinnosť robiť úkony, ktoré ho, do ktorých ho Ústava zaväzuje alebo ktoré mu Ústava môže dávať. Čiže aj pokiaľ ide o menovanie ústavných sudcov, ja mám právo týchto sudcov z tých 6 vybrať 3 a vymenovať. (...) Na druhej strane chcem povedať k tým, ktorí hovoria, že nesmiem, že Ústava hovorí jednoznačne. Prezident vymenuje z dvojnásobného počtu, čiže v tomto prípade 6 bolo zvolených, vymenuje a budúci prezident nemá právo, ani možnosť podľa Ústavy týchto neprijať ich sľub. Dokonca aj to, čo som čítal, že prezident môže týchto 6 odmietnuť a znovu požiadať Národnú radu, takisto to nie je pravda. Prezident je povinný z tých 6, keby vyberal, z tých 6 vybrať 3.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Zavádzajúce

Ivan Gašparovič uvádza viaceré fakty pri formovaní svojho argumentu a keďže sa jedná sa o jednu myšlienku, hodnotíme to ako jeden výrok. V prvom rade, je pravdou, že stanovisko viacerých významných právnikov o nemožnosti prezidenta vymenovať kandidátov na ústavných sudcov zverejnené bolo. Inter...

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Ale jedno som vždycky sa snažil dostať do povedomia, aby prišlo a aby sa dalo realizovať, to je aby prezident mal legislatívnu moc, aby mohol sám predkladať do Národnej rady zákony.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Pravda

Ivan Gašparovič hovoril o tom, že by prezident mal mať možnosť predkladať návrhy zákonov napríklad v auguste 2012. Tento svoj názor pripomenul prezident aj vo februári 2014....

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Keď si pozriete, komu som koľko vrátil, tak dokonca možno vláde pána premiéra Fica som vrátil viac ako pánovi Dzurindovi.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 08.06.2014
Zavádzajúce

Prehľad vrátených zákonov prezidentom na opätovné prerokovanie NRSR nachádzame na oficiálnych stránkach prezidenta SR (a pre posledné volebné obdobie aj na stránkach NR SR).Podľa nižšie uvedeného zoznamu je evidentné, že v prípadoch druhej Dzurindovej vlády aj v prípade Radičovej vlády prezident Gaš...

success
error