DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Prečo by som to mal oznamovať kedy (sme sa dohodli, že sa s pánom zvoleným prezidentom Kiskom stretnem, pozn.)? Sme sa stretli na Javorine, kde sme spolu sedeli skoro dve a pol hodiny.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 09.06.2014
Pravda

Kiska požiadal najprv prostredníctvom mailu a takisto listom (7.4.2014) o možnosť sa stretnúť s Gašparovičom ešte pred inauguráciou nového prezidenta. Kiska zverejnil aj svoju žiadosť o stretnutie ako aj odpoveď Gašparoviča. Gašparovič vo svojej odpovedi odmietol oficiálne stretnutie a označil ho za nepotrebné avšak nevylúčil neformálne stretnutie. Kiska a Gašparovič sa nakoniec stretli 22. mája 2014 v Tatranskej Javorine kde približne na 2 hodinovom stretnutí prerokovali praktické otázky spojené s inauguráciou a fungovaním prezidentského paláca v čase prechodu. Zaoberali sa aj niektorými otázkami zahraničnej politiky. Toto stretnutie inicioval Gašparovič vrámci svojej pracovnej cesty po východnom Slovensku.


List A. Kisku:
„Vážený pán prezident, dovoľujem si Vás úctivo požiadať o osobné stretnutie za účelom prejednania krokov v súvislosti s prevzatím úradu po inaugurácii 15. júna tohto roku. Verím, že stretnutie pripraví základ pre plynulý prechod pokračovania Vašej práce v oblastiach štátnych záujmov Slovenskej republiky a jej občanov." 

List I. Gašparoviča:
„Vážený pán zvolený prezident, dostal som Vašu žiadosť o osobné stretnutie, na ktorom chcete prerokovať kroky v súvislosti s prevzatím úradu prezidenta Slovenskej republiky po inaugurácii 15. júna t.r. Chcem Vás ubezpečiť, že Kancelária prezidenta Slovenskej republiky urobí všetko potrebné, aby ste po inaugurácii v polovici júna prevzali úrad, ktorý bude plynulo a kontinuálne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky a zákona NR SR č.16/1993 o Kancelárii prezidenta SR. V tejto fáze Vašej prípravy nevidím nutnosť osobne meritórne posudzovať politické otázky, o ktorých priebežne informujete prostredníctvom médií. Zároveň však nevylučujem pred inauguráciou naše neformálne stretnutie a už teraz vyjadrujem pripravenosť kedykoľvek v budúcnosti stretávať sa s Vami ku konzultáciám o akýchkoľvek dôležitých témach pre Slovensko a jeho občanov."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.06.2014
success
error