DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Často dneska počúvame, že Európska únia chce posilňovať svoje úrady a tak svoje kompetencie. Ale to nie je možné, pretože takéto posilnenie musia schváliť všetky štáty. Jeden nesúhlas a nemôže sa to realizovať.

Rozhovor s Ivanom Gašparovicom - 09.06.2014
Pravda

Jednomyseľné rozhodnutie, teda súhlas (alebo zdržanie sa) všetkých členských štátov sa v súčasnosti vyžaduje pri rozhodnutiach dôležitých pre rozvoj únie, napr. v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti, daňovej politiky a pod. V týchto oblastiach má de facto každý členský štát právo veta.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.06.2014
success
error