DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Predvolebný európsky špeciál na TA3
Overili sme velkú predvolebnú debatu, v ktorej na TA3 diskutovalo 10 kandidátov do Európskeho parlamentu. Polovica z nich takmer vôbec nepodporovala svoje argumenty faktickými tvrdeniami a v prípade Ivana Štefanca sme dokonca nezaznamenali žiadny faktický výrok. Do istej miery to mohlo byt ovplyvnené tým, že v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi dostal od moderátorov najmenej priestoru. Informáciu o poskytnutom priestore v debate priniesol tím Vrtiet psom.

Maroš Šefčovič

Nestraníci
9 4 1 3

Zsolt Simon


1 0 0 4

Anna Záborská


2 1 0 0

Ján Oravec

SaS
9 1 0 0

Jozef Viskupič

OĽaNO
8 1 0 0

Jozef Kollár

SKOK!
4 2 1 1

Andrej Danko

SNS
1 1 2 1

Pál Csáky

SMK
2 0 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Maroš Šefčovič
 • Zsolt Simon
 • Anna Záborská
 • Ján Oravec
 • Sergej Chelemendik
 • Jozef Viskupič
 • Jozef Kollár
 • Andrej Danko
 • Pál Csáky
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Oravec

SaS

Ja som bol na prezentácii hodnotení programov EurActiv a tam ma zase tešilo to, že keď prišiel na rad náš program, tak zoznam tých originálnych prvkov, ktoré sa tam nachádzajú, bol najdlhší zo všetkých strán, ktoré prichádzajú do eurovolieb.

V politike - 20.05.2014
Pravda

Euractiv vydal pred voľbami analýzu programov jednotlivých strán doplnenú rozhovormi s ich hlavnými predstaviteľmi s názvom "Za Brusel, proti Bruselu, alebo celkom inak? Programy a postoje politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014". Túto analýzu uviedla a ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

253 eur má Rakúsko (priame platby na poľnohospodárstvo, pozn.)...

V politike - 20.05.2014
Pravda

Príloha (.pdf) jednej zo správ Rady Európskej únie z roku 2011 (uvádzajúca priemerné priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre rok 2017) ponúka (v štvrtom stĺpci) prehľad priamych platieb na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy. V prípade Rakúska ide o 262 eur na hektár...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

5 % slovenskych pracovnikov pracuje v odvetvi IT, toto odvetvie generuje 4 % HDP.

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže nie je pravdou, že v IT sektore pracuje až 5% zo všetkých zamestnancov na Slovensku. Podľa posledných dostupných informácii pracovalo v roku 2012 v IT sektore na Slovensku 3 % percentá ľudí, avšak ich pomer na HDP bol až 5 %. To zodpovedá aj tomu, že IT sek...

Jozef Kollár

SKOK!

EÚ dotuje 20 tisíc eurami každý hektár vyklčovaných vinohradov

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Podľa nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom z roku 2013 je podpora za vyklčovanie vinohradu 2000 eur/ha v Bratislavskom kraji, v ostatných 3000 eur/ha. V kombinácii s presunom vinohradu a po pripočítaní náhrady straty z príjmov by...

Jozef Kollár

SKOK!

Krajina, ktorá trvalo porušuje pravidlá, može dostať sankcie do výšky 0,2% HDP. V prípade Slovenskej republiky môžeme dostať sankciu do výšky 140 miliónov eur, pri našom HDP plus mínus 72 miliárd eur. Ak by sme túto sakciu dostali, nemali by sme zdroje na tri roky na zvyšovane platov zdravotných sestier, kde ročne potrebujeme asi 50 miliónov eur. Druhý typ pravidla, ak krajina porušuje pravidlá, môžu jej byť krátené eurofondy, a tretí typ, krajina stráca hlasovacie práva v európskych inštitúciách.

V politike - 19.05.2014
Pravda

V prípade porušenia Paktu stability a rastu môže byť krajine udelená pokuta za splnenia podmienok do výšky 0,2% HDP (sankcia sa udeľuje za deficit vyšší ako 3% alebo za skresľovanie štatistických údajov). Keďže HDP Slovenska je na úrovni 72,1 mld. Eur tak pokuta pre Slovensko vo výške 0,2% by bola p...

Jozef Kollár

SKOK!

Približne 50% (rozpočtu EÚ, pozn.) sa používa na priame dotácie do poľnohospodárstva a rozvoj vidieka (CAP, pozn.) a len 8% smeruje na vedu, výskum, vzdelávanie, inovácie.

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Jozef Kollár podstatne navyšuje podiel rozpočtu EÚ, ktorý sa prideľuje na dotácie v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a naopak mierne znižuje podiel vedy, výskumu, vzdelávania a inovácií (VVVI) na celkovej výške rozpočtu.Základné údaje o rozpočte EÚ na roky 2014-2020 sú dostupné na st...

Ján Oravec

SaS

Posledný graf: ceny elektriny a plynu, keď sa na to pozrieme a odmyslíme si Japonsko ako ostrovný štát, EÚ má vyššie ceny elektriny a plynu v porovnaní s Indiou, Čínou, ale aj USA.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Ján Oravec cituje Business Europe Reform Barometer (.pdf), uverejnený 13. marca 2014:Graf ukazuje konečné ceny elektriny a plnynu pre spotrebiteľa v roku 2012....

Ján Oravec

SaS

Daňové zaťaženie: tentokrát sme v tej časti grafu, kde je daňové zaťaženie najvyššie.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Ján Oravec cituje Business Europe Reform Barometer (.pdf), uverejnený 13. marca 2014:Graf zobrazuje celkové daňové zaťaženie ako percento HDP v rokoch 2000 a 2013, v prípade Indie a Číny v roku 2012....

Ján Oravec

SaS

Ďalší graf: my oproti Číne, Indii USA, Japonsku, Indii zaostávame z hľadiska rastu produktivity. V našich krajinách nerastie produktivita, alebo rastie, ale oveľa pomalšie.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Ján Oravec cituje Business Europe Reform Barometer (.pdf), uverejnený 13. marca 2014:Graf zobrazuje nárast produktivity práce na osobu ako priemerný ročný nárast medzi rokmi 2001 a 2012....

Ján Oravec

SaS

Business Europe, graf 1: hovorí o tom, kde ako rástla ekonomika. Najväčší stĺpec je viac ako 50 percent od roku 2008 narástla ekonomika, teda HDP,: v Číne, v Indii, USA, Japonsko. EÚ je úplne na konci - u nás nie že ekonomika rástla, ale je na nižšej úrovni, než bola v roku 2008.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Ján Oravec cituje Business Europe Reform Barometer (.pdf), uverejnený 13. marca 2014:Graf ukazuje rast HDP od roku 2008 do roku 2013 v percentách....

Jozef Viskupič

OĽaNO

Keď poslanci tejto frakcie (Európskych socialistov, pozn.) hlasujú za veľmi ambiciíozne enviromentálne ciele, a potom predseda tejto istej strany v Košiciach kritizuje 40percentné kvóty, ktoré budú v neprospech podnikania na Slovensku.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Európska komisia navrhla v januári tohto roku znížiť emisie skleníkových plynov v únii do roku 2030 o 40 percent v porovnaní s rokom 1990. Premiér Robert Fico sa po rokovaní s prezidentom spoločnosti U.S. Steel Košice v marci tohto roku vyjadril: "My napríklad nemôžeme súhlasiť s cieľom Európskej ko...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Strana SaS je súčasťou európskych liberálov, ktorej šéfuje šéf európskych federalistov, ktorý predstavil novú zmluvu pre budúcnosť, ktorá jednoznačne presadzuje spojené štáty európske. A tiež jej predstaviteľ je Oli Rehn, ktorý je hlavný architekt eurobondov a záchrany Grécka.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Súcasným prezidentom Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) je Guy Verhofstadt. Verhofstadt je skutocne zástancom Európskeho "superštátu". Potrebu vytvorenia "Spojených štátov európskych obhajuje aj v preslovoch "Forging 'United States of Europe' is key to the future" alebo&n...

Andrej Danko

SNS

Keď máme v priemere 700eurové platy, 400eurové dôchodky, a cez hranicu vidíte, že každý kuchár má 1500 euro.

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Andrej Danko znižuje našu priemernú mesačnú mzdu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Podľa údajov Štatistického úradu SR bola v roku 2013 priemerná mesačná mzda na Slovensku 824 eur.Starobný dôchodok sa podľa údajov Sociálnej poisťovne k 30. aprílu 2014 pohybuje na priemernej úrovni 399,07 eu...

Ján Oravec

SaS

Manifest liberálnej frakcie neobsahuje žiadne zmienky týkajúce sa európskeho usporiadania EÚ.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Manifest Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) pre voľby do EP 2014 skutočne neobsahuje žiadne konkrétne zmienky o potrebe federalizácie Európy, tvorbe superštátu a pod. Väčšiu integráciu spomína len okrajovo: V globalizovanom svete žiadny členský štát EÚ sám nevyrieši hrozb...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Nemôžeme mať mladých nezamestnaných a zároveň počúvať predsedu automobilového zväzu pána Holečka, že o pár rokov nám môže chýbať 200 - 300 tisíc zamestnancov, ktorí musia mať vysokú kvalifikáciu v strojárstve.

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Predseda Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček sa skutočne na tému chýbajúcich kvalifikovaných zamestnancov vyjadril pri viacerých príležitostiach. V apríli 2014 pre agentúru TASR uviedol, že sa jedná o ročnú potrebu 42 000 nových zamestnancov:  "V kontraste k celkovej nezamestnano...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pozriem na tému európskeho superštátu, tak ho majú v programe jedine európski liberáli, určite nie socialisti a demokrati, ktorí sú proti byrokratickému superštátu.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Manifest Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) pre voľby do EP 2014 neobsahuje žiadne konkrétne zmienky o federalizácii Európy, či tvorbe superštátu. Avšak vyjadrenie  jej predsedu Guya Verhofstadta v oficiálnom dokumente strany opisujúcom jej priority toto naznačuje: „...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Zrekonštruovalo (v čase členstva v EÚ, pozn.) sa vyše 1 000 skôl. Stovky kilomertov diaľníc sa postavilo.

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Podľa informácií Európskej komisie na Slovensku sa za 10 rokov členstva SR v EÚ zrekonštruovalo vyše 1020 škôl a postavilo sa vyše 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, pričom ďalších 112 km je vo výstavbe. Maroš Šefčovič evidentne preháňa keď tvrdí, že sa jedná o "stovky" kilometrov diaľníc. J...

Andrej Danko

SNS

Voda, plyn, elektrina na Slovensku stoja tak ako v západnej Európe.

V politike - 19.05.2014
Zavádzajúce

Podľa informácií z Eurostatu o cenách energií v EÚ za rok 2013, sa ceny medzi krajinami výrazne líšia v závislosti od toho, či ide o elektrinu (eur/kWh) alebo o plyn (eur/Gigajoule), od regiónu Európy, ale aj v rámci regiónu západnej Európy. Nie je preto možné vyvodiť jednoznačné závery o porovnateľ...

Jozef Viskupič

OĽaNO

Je tam (na kandidátke OĽaNO, pozn.) pán Sirotka, ktorý zastupuje Alianciu malého a stredného podnikania a tématicky hovorí o tom, že treba v EÚ prácu a tú tvorí malé a stredné podnikanie.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Vladimír Sirotka je kandidátom OĽaNO vo voľbách do EP 2014. Viacero zdrojov tiež potvrdzuje, že je prezidentom Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP). Uvádza sa tak napr. na samotnej stránke SAMP alebo v článku na portáli euractiv.sk. Sirotka vo svojom profile kandidáta hovorí na...

Anna Záborská

...výbor na práva žien, ktorému som predsedala...

V politike - 19.05.2014
Pravda

Anna Záborská bola skutocne predsedníckou Výboru pre práva žien a rodovú rovnost (predtým Výboru pre práva žien a rovnost pohlaví) pät rokov, konkrétne od 27.7.2004 do 13.7.2009....

Zsolt Simon

EÚ dáva peniaze na vyklčovanie a Slovenská republika toto uplatňuje, toto je len rozhodnutie Slovenskej republiky, keď som bol ministrom, peniaze na vyklčovanie a výsadbu boli spojené.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Už v októbri 2008 uverejnil portál trend.sk článok o pokusoch zbohatnúť klčovaním vinohradov na základe dotácií z Európskej únie: "Európska únia podporuje klčovanie viníc, pretože má nadprodukciu vína (...)  Na vinohrade sa dá slušne zarobiť. Ak si ho dáte vyklčovať, dostanete zaň dotáciu z eur...

Ján Oravec

SaS

Keď sa pozriete, ako klesá záujem o eurovoľby a zároveň klesá dôvera v inštitúcie EÚ. Tam vidíte takmer priamu súvislosť medzi tým, ako sa darí ekonomike. Keď sa ekonomike darí, tie úrovne dôvery v EÚ boli vysoké, a začali prudko padať vtedy keď ekonomika začala mať problémy.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Ján Oravec správne tvrdí, že medzi dôverou v hlavné európske inštitúcie a úspešnosťou ekonomiky meranou rastom HDP Európskej únie existuje pozitívna korelácia. Táto skutočnosť pritom neznamená, že vyššiu mieru dôveryhodnosti inštitúcií EÚ spôsobujú úspechy v ekonomike a naopak. Aby sme overili tvrde...

Andrej Danko

SNS

My sme krajina, kde platí 5% kvórum. Rozhodnutie ústavneho súdu v Nemecku znížilo kvórum na tri percentá, alebo na nulu, opravuje ma pani Záborská.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Je pravdou, že na Slovensku je pre voľby do Európskeho parlamentu nastavená hranica, resp. kvórum 5%. Aby teda politický subjekt získal aspoň jeden mandát, musí prekročiť 5% hlasov. Je taktiež pravdou, že vo voľbách do Európskeho parlamentu v Nemecku už nie je kvórum. Nemecký Ústavný súd vo februári...

Zsolt Simon

Keď zhodnotím, väčšina investícii v našich obciach a mestách, oprávy ciest, chodníkov, modernizácia železníc a mnoho ďalších oblastí, sú financované práve z prostriedkov EÚ.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Zsolt Simon zrejme vychádza z informácie, ktorá bola v posledných mesiacoch viackrát opakovaná, a síce že približne 80% verejných investícií je hradených z Európskych fondov. Medzi nimi napríklad stavba a oprava diaľnic a rýchlostných ciest, ciest I.,II. a III. triedy alebo aj železníc. Okrem toho s...

Jozef Kollár

SKOK!

Uvediem oficiálny údaj nemeckého ministerstva spravodlivosti, ktorý hovorí, že až 85% zákonov, ktoré formálne sa schvaľujú v národných parlamentoch, pochádza z pier bruselských úradníkov.

V politike - 19.05.2014
Zavádzajúce

Jozef Kollár síce uvádza skutocný oficiálny údaj nemeckého ministerstva spravodlivosti, avšak naznacuje, že tento údaj hovorí o aktuálnom stave, ked tvrdí "formálne sa schvalujú ... pochádza z pier ". V skutocnosti sa tento údaj vztahuje na roky 1998 až 2004, teda na konkrétne obdobie pred...

Jozef Viskupič

OĽaNO

Kandidát na budúceho šéfa komisie vidí po hranicu západného Nemecka, trápi ho problém chudoby, že ľudia žijú z 1000 až 2000-eurových platov.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Martin Schulz povedal tento výrok v predvolebnej debate (38. minúta) Eurovízie, ktorá sa konala 15. mája: "We are discussing here in Brussels, also tonight, about trillions and billions (...), 96 percent of our citizens live of thousand and two thousand euros per month." Mar...

Jozef Viskupič

OĽaNO

V rámci posledného pol roka zhruba toto budú piate voľby.

V politike - 19.05.2014
Nepravda

Výrok označujeme ako nepravdivý, keďže za posledných približne 6 mesiacov sa uskutočnili dve voľby (do samosprávnych krajov a prezidentské) a 24. mája sa uskutočnia tretie voľby (do EP). Viskupič týmto výrokom nešťastne naznačuje, že niektorí voliči môžu za posledný polrok ísť už piaty krát k volebn...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Podarilo sa vytvoriť Slovenský investičný holding, bude tam 26 miliónov eur z fondu JEREMIE, Ivan Štefunko to bude riadiť.

V politike - 18.05.2014
Neoveriteľné

Je pravdou, že Slovenský investičný holding bol vytvorený. Potvrdzuje to dokument vlády SR z 18. decembra 2013. Tento dokument však nehovorí o presných sumách, ktoré pôjdu do Slovenského investičného holdingu a ani o tom kto bude riaditeľom. Dokument hovorí len o implementácii programu JEREMIE v rok...

Jozef Viskupič

OĽaNO

OĽaNO ma najvyššiu poslaneckú aktivitu.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Na základe dostupných zisťovaní o aktivite poslancov v NR SR (z roku 2013) možno potvrdiť, že klub OĽaNO je najaktívnejší. Podľa HNonline.sk možno poslanecký klub OĽaNO, vďaka aktivite svojich členov, považovať za jeden z najaktívnejších. Poslanci OĽaNO dominovali v každej z kategórii...

Sergej Chelemendik

Vidíme veľkú vlnu protestov v dôsledku zmluvy EÚ a USA (TTIP, pozn).

V politike - 18.05.2014
Pravda

Medzi prvé protesty proti TTIP môžeme zaradiť protest v Bruseli, na ktorom sa zúčastnilo približne 10 000 ľudí a odohral sa v decembri minulého roka. V tomto roku sa uskutočnil protest TTIP aj 15. mája. Voči TTIP neprotestujú len občania ale aj niektorí európski poslanci napríklad za stranu Zelených...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Z 10 najkonkurencieschopnejších ekonomik na svete, 5 z nich sú v EÚ.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Podobný výrok povedal Šefčovič v Téme dňa (17. mája 2014), keď nesprávne hovoril, že v top 5 najkonkurencieschopnejších krajín sa nachádza až päť krajín EÚ. Teraz už Šefčovič správne uvádza, že v top 10 je päť krajín je z EÚ (Fínsko, Nemecko, Švédsko, Holandsko a VB). Do úva...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Podpísali sme (EÚ, pozn.) takú dohodu (o voľnom obchode, pozn.) s Kóreou, rokujeme s ASEANom.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Dohoda o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Južnou Kórou vstúpila v platnosť v roku 2011.Zoznam uzavretých a rokovaných zmluv voľného obchodu sú k dispozícii na stránke Európskej komisii. Táto stránka uvádza Južnú Kóreu medzi uzavretými zmluvami a ASEAN medzi rokovanými....

Maroš Šefčovič

Nestraníci

234,86 eur sú v priemere pre krajiny V4 dotácie poľnohospodárom...

V politike - 18.05.2014
Pravda

Príloha (.pdf) jednej zo správ Rady Európskej únie z roku 2011 (uvádzajúca priemerné priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2017) ponúka (v štvrtom stĺpci) prehľad priamych platieb na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy. V V4 (Slovenska - 206,6 eur na ha, Maďarska - 259...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ekonomika začína rásť aj v EÚ aj na Slovensku.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Podľa posledných údajov Eurostat za prvý štvrťrok 2014 je pravdou, že Slovensko, tak ako aj EÚ zaznamenala ekonomický rast. Slovensko rastie v 1. štvrťrok 2014 medziročne o 2% HDP. Nárast zaznamenalo Slovensko v 4. a 3. štvrťroku 2013. Rastie tiež EÚ 28, keď v 1. štvrťroku 2014 rástla medz...

Jozef Kollár

SKOK!

Francúzsko je najvyšším príjímateľom dotácii na poľnohospodárstvo.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Príloha (.pdf) jednej zo správ Rady Európskej únie z roku 2011 (uvádzajúca priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2017) ponúka (v druhom stĺpci) prehľad priamych platieb celkovo. Najvyššiu sumu čerpá Francúzsko, to má však aj najviac poľnohospodárskej pôdy, čo po p...

Jozef Kollár

SKOK!

Rozpočet (EÚ pozn.) tvorí približne jedno percento HDP.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Výrok o podiele rozpočtu EÚ na HDP členských štátov EÚ sme overovali už v roku 2013, vtedy v podaní Maroša Šefčoviča. V porovnaní s ním sa v roku 2014 skúmaný pomer výrazne nezmenil, a preto považujeme výrok J. Kollára za pravdivý.Ako uvádza portál Euractiv.com v článku o rozpočte EÚ pre rok 2014, "...

Jozef Viskupič

OĽaNO

My sme skončili na treťom mieste v hodnotení programov (INESS, pozn.)

V politike - 18.05.2014
Pravda

INESS v skutočnosti nerobil poradie strán, ale ich programy známkoval. Pravdou je, že OĽaNO skončili hneď za SaS (1-) a NOVA (2) a spolu s KDH so známkou 2-....

Ján Oravec

SaS

Program SaS bol vyhodnotení (INESS, pozn.) ako najlepší.

V politike - 18.05.2014
Pravda

INESS v skutočnosti nerobil poradie strán, ale ich programy známkoval. Pravdou je, že SaS sa umiestnila prvá so známkou 1-....

Andrej Danko

SNS

Ešte nie je Ukrajina v EÚ a už dostane od EÚ 11 mld. eur.

V politike - 18.05.2014
Zavádzajúce

Európska únia spolu s Medzinárodným menovým fondom prisľúbila finančnú pomoc Ukrajine vo výške 11 miliárd euro na zachovanie pokoja a stabilného vývoja. Jedná sa o čiastku na ktorú sa však budú skladať viaceré inštitúcie nie len samotná EÚ. Okrem toho minimálne čast z týchto prostriedkov bude mať fo...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ekonomika EÚ je väčšia ako USA, EÚ je väčší obchodný blok ako Čína a USA. Jej HDP je 13 tisíc miliárd eur plus mínus.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Podobný výrok povedal Šefčovič v Téme dňa (17. mája 2014).Je pravdou, že ekonomika EÚ je najväčšia čo sa týka nominálneho vyjadrenia HDP s ročným HDP na úrovni 13-tisíc mld. eur. Prekonáva aj Spojené štáty, aj Čínu, no mýli sa v čísle nominálnej hodnote HDP.Údaje MMF za rok 2013V euro (USD...

Jozef Kollár

SKOK!

Nova skoncila v hodnotení v INESS na druhom nieste z 9 hodnotených strán.

V politike - 18.05.2014
Pravda

INESS v skutočnosti nerobil poradie strán, ale ich programy známkoval. Pravdou je, že NOVA získala známku 2, pričom pred nimi s umiestnila len strana SaS so známkou 1-....

Jozef Viskupič

OĽaNO

Vy (SNS, pozn.) ste tak isto dostali peniaze zo štátneho rozpočtu…

V politike - 18.05.2014
Pravda

SNS v parlamentných voľbách 2012 skutočne dosiahla výsledok, ktorý ju oprávňoval k príspevku za odovzdané voličské hlasy. Inými slovami, je skutočne pravdou, že SNS dostalo, tak ako OĽaNO, peniaze zo štátneho rozpočtu. Samozrejme príspevok závisí od výšky volebného výsledku v percentách z celkového ...

Jozef Viskupič

OĽaNO

Je tam Oto Žarnay (…) ktorý ušetril svojej vlastnej škole tisíce eur a vyhodili ho z práce, a ktorý je trojka na našej kandidátke (OĽaNO, pozn.).

V politike - 18.05.2014
Pravda

Oto Žarnay je skutočne na kandidátke OĽaNO, a to na treťom mieste.Ota Žarnay bol učiteľ zo strednej Obchodnej akadémie Polárnej v Košiciach, ktorý bol prepustený niekoľko týždňov po tom, čo verejne upozornil na to, že škola mesačne netransparentným spôsobom platí za externé právne služby istej právn...

Sergej Chelemendik

Agendou radikálnych strán v Anglicku a Francúzsku je vystúpenie z EÚ.

V politike - 18.05.2014
Pravda

S. Chelemendík naráža na euroskeptické strany UK Independence Party (UKIP) vo Velkej Británii s lídrom NIgelom Faragom a National Front (Front national - FN) vo Francúzsku s líderkou Jean-Marie Le Pen. Obe politické strany vyhlasujú názory proti EÚ a vyhlásili záujem výstupu z EÚ. UKIP na vystú...

Ján Oravec

SaS

Povinná volebná účasť ovplyvňuje celkové vysledky v starých členských krajinách a ťahá ju hore. Bez týchto krajín, ktoré majú povinnú účasť, by bola účasť v “starých” krajinách na približne rovnakej úrovni.

V politike - 18.05.2014
Nepravda

Povinnú účasť majú v súčasnosti len tri "staré členské krajiny" a jedna nová. Zo starých krajín sa jedná o Belgicko, Luxembursko a Grécko. Aj napriek vyňatiu týchto krajín s povinnou účasťou predstavuje rozdiel medzi starými a novými členskými krajinami v posledných dvoch voľbách do Európskeho ...

Pál Csáky

SMK

O vstupe Slovenska rozhodli ľudia v doposiaľ jedinom úspešnom referende.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Je pravdou, že referendum o vstupe do EÚ bolo jediným úspešným referendom na Slovensku. Uskutočnilo sa v roku 2004 a za vstup do EÚ bolo 92,46% zúčastnených z celkového počtu 52,15% oprávnených voličov. Referendum je platné len v prípade ak sa na ňom zúčastní minimálne 50% oprávnených voli...

Pál Csáky

SMK

Čerpáme eurofondy na úrovni 55%.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Čísla o čerpaní eurofondov sa nevzďaľujú číslam ktoré uvádza Pál Csáky, jeho výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Portál nsrr.sk uvádza k 30.4.2014 realizované čerpanie eurofondov na úrovni 58 % a certifikované na úrovni 53 %.Prehľad Ministerstva financí  za obdobie 2007-2013 uvádza nasleduj...

Anna Záborská

Vo všetkých nových členskych krajinách je významne nižšia účasť vo voľbách ako v tých starých.

V politike - 18.05.2014
Nepravda

Nové členské štáty majú vo všeobecnosti nižšiu volebnú účasť ako staré členské štáty. Avšak aj medzi starými aj medzi novými členskými štátmi sú príklady krajín, pre ktoré to neplatí. Nakoľko Anna Záborská hovorí o "všetkých" krajinách, jej výrok hodnotíme ako nepravdivý. Spomedzi nových č...

Zsolt Simon

Európska únia riešila niečo také ako zakrivenosť uhoriek.

V politike - 18.05.2014
Pravda

Zakrivenosť uhoriek je jeden z populárnych príkadov tzv. "absurdných EU regulácií" a dá sa dohľadať množstvo článkov, ktoré tento príklad spomínajú, napr. tu, tu, tu, alebo tu.Smernica komisie je dostupná tu. Smernica urcovala: " dostatočne vytvarované (uhorky, pozn.) a prakticky rovné (maximálna v...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Azda najsilnejšiu podporu má euro práve v našej krajine.

V politike - 18.05.2014
Nepravda

Podľa posledného prieskumu eurobarometra (str.9) z jesene 2013 na otázku, či je euro dobrou vecou alebo zlou vecou pre vašu krajinu sa za pozitívnosť vyjadrilo 72% opýtaných Írov. Na rovnakú otázku odpovedalo jednoznačne pozitívne len 56% opýtaných Slovákov. Čím sa Slovensko zaradilo pod prieme...

Andrej Danko

SNS

Voda (...) na Slovensku stojí tak ako v západnej Európe.

V politike - 21.05.2014
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť informácie o cene vody na Slovensku a v západnej Európe....

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovensko bude poberať dotácie (priame platby, pozn.) vo výške 232 eur.

V politike - 20.05.2014
Neoveriteľné

Príloha (.pdf) jednej zo správ Rady Európskej únie z roku 2011 (uvádzajúca priemerné priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre rok 2017) ponúka (v štvrtom stĺpci) prehľad priamych platieb na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy. V prípade Slovenska ide o 206 eur na hekt...

Zsolt Simon

Krajiny, ktoré sú viac priemyselne založené, ľahšie prešli touto krízou.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Business Review / EU press release - správa zdôrazňuje dôležitosť oživenia priemyslu a poukazuje na fakt, že priemysel rastie pomalšie než sektor služieb a doteraz nedosiahol predkrízovú úroveň.Eurostat? o "industry and energy" mame udaje len do 2010, to nam velmi nepomoze, to iste tu ...

Zsolt Simon

Táto vlada (druhá Ficova, pozn.) vyrokovala pre nasich farmarov mínus 500 miliónov.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Z výroku Zsolta Simona nie je jasné, na ktorú časť podpory farmárov naráža - môže ísť o celkovú podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, alebo o priame platby určené farmárom, ktoré sú len jedným z pilierov poľnohospodárskej politiky EU. Na základe tejto neurčitosti hodnotíme výrok ako neoverite...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Citát Mária Mondiho: musíme si uvedomiť aj jednu vec, že integráciou trhov sme sa dostali do situácie, keď je permanentná súťaž a znižovanie daňového zaťaženia pre kapitál, ale rastie nám daňové zaťaženie práce.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

hľadal som rôzne spojenia s pojmami ako tax burden alebo v taliančine pressione fiscale a ďalšie zvraty (daňové zaťaženie),  ale nikde som nenašiel konkrétne, resp. podobné znenie ako povedal Šefčovič.čo sa táka stetnutia Šefčoviča a Montiho na Globsecu, tak debatovali spolu, avšak všetky média...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

V EÚ sa nikto nechystá harmonizovať priame dane. To, čo sa navrhuje, je koordinácia postupov s cieľom znížiť daňové úniky.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Maroš Šefčovič má pravdu v tom, že priame návrhy na harmonizáciu priamych daní zatiaľ neexistujú, i keď boli zverejnené informácie o signáloch, že sa o nich diskutuje. Političky a politici však skutočne deklarujú záujem bojovať proti daňovým únikom na európskej úrovni.Diskusie o daňovej harmonizácii...

Jozef Kollár

SKOK!

Ja som predložil na predchádzajúcej schôdzi NRSR zákon o informáciách z Euŕopskej únie. Pozrime sa k nášmu rakúskemu susedovi, kde takýto zákon majú a kde funguje. Ktorý hovorí o tom, aby sa vytvoril verejný portál, do ktorého bude mať prístup každý občan, každá právnická osoba, aby si mohol nájsť informácie nie len o smerniciach a nariadeniach, ktoré boli schválené, ale aj o tých, ktoré sú v procese tvorby a v pripomienkovom konaní, ale aj o programoch európskych rád, ale aj o programoch európskych summitov. Odpoveď ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Lajčáka bola: My taký zákon nepotrebujeme, my ho pripravujeme na rok 2016.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Jozef Kollár skutočné predložil zákon o informáciách z Európskej únie, ktorý obsahuje nasledovné body:- Zriadenie informačnej databázy pre záležitosti EÚ- Inštitúcie štátnej správy sú povinné odovzdávať všetky dokumenty, týkajúce sa EÚ do tejto databázy v elektronickej forme (smernice, nariadenia, s...

Jozef Viskupič

OĽaNO

Po 10 rokoch vidíme, že práce nepribudlo, dialnice nie sú, rozdiely medzi regióny sa nie že neznižujú, ale skôr prehlbujú, slovenských potravín je v obchodoch menej, a ešte aj v rovnakých značkách sa tu vyrábajú výrobky ako keby 4. kategórie.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Výrok o regionálnych rozdieloch sme už overovali a označili za pravdivý.Podľa ÚPSVaR bol počet nezamestnaných v druhom štvrťroku 2004 399 tisíc ľudí, v máji 2004 bol stav uchádzačov o zamestnanie 410 tisíc. Podľa posledných údajov rovnakého zdroja bol počet nezamestnaných v marci 2014 402 ...

Sergej Chelemendik

Závislosť EÚ od Spojených štátov je obrovskou témou v iných krajinách.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Ján Oravec

SaS

Ja 10 rokov zastupujem slovenských zamestnávateľov podnikateľov v hodpodárskom a sociálnom výbore a ten je poradným orgánom Európskeho parlamentu, čiže povinným pripomienkovacím miestom.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Z dostupných zdrojov vyplýva, že Ján Oravec bol zvolený za prezidenta Združenia podnikatelov Slovenska v októbri 2003 (vlastný životopis Oravca, INEKO). Ako prezident ZPS má za úlohu zastupovanie a obhajovanie záujmov podnikatelov v sociálnom dialógu a schvalovaní legislatívy. Ok...

Anna Záborská

Ako pozerám tu, som jediná, ktorá má skúsenosť z Európskeho parlamentu.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Anna Záborská

Mám skúsenosť, odkedy som v Europarlamente, štyroch programov, z ktorých Lisabonská stratégia, Barcelonské ciele, teraz už končia Miléniové ciele a je tu Stratégia 2020, každá jedna, každý jeden program dlhodobého plánovania bol v polovičke prehodnotený a boli redukované ciele, ktoré boli dané na začiatku.

V politike - 19.05.2014
Pravda

Záborská pôsobí od roku 2004 ako europoslankyňa za poslanecký klub Európskej ľudovej strany. Záborská mohla pôsobiť na projekte Lisabonská stratégia (začiatok 2000 a rozsah do roku 2010), Barcelonské ciele (začiatok 2002 trvanie do roku 2010), Miléniové ciele (podpísané v roku 2000 do roku 2015) a S...

Zsolt Simon

Sloveská republika za sedemročné obdobie zaplatí 3,5 miliardy eur do spoločného rozpočtu, dostala možnosť čerpat 14, to znamená, 10,5 miliárdy sme mali do plusu.

V politike - 19.05.2014
Neoveriteľné

Slovenská republika bude môcť v rokoch 2014-2020 čerpať z eurofondov približne 14,2 mld. Eur čo je nárast  oproti predchádzajúcemu obdobiu približne o 2,7 mld Eur. Slovensko do spoločného rozpočtu ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

To, že Bratislava nemôže čerpať eurofondy bolo prijaté za druhej vlády Dzurindu. Momentálne prebieha rokovanie o bratislavskej výnimke, mohla by dostať zo štrukturálnych fondov 3 percentá.

V politike - 18.05.2014
Zavádzajúce

Nepodarilo sa nám nájsť žiadnu zmienku o tom, že vláda m. Dzurindu niekedy schválila to, že Bratislavský samosprávny kraj nemôže čerpať eurofondy. V roku 2007 boli eurofondy rozdelené už za spolupráce M. Dzurindu a R. Fica, ako píše Pravda (na obdobie 2007-2013). Euractiv 14.07.2006 i...

success
error