DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Mám skúsenosť, odkedy som v Europarlamente, štyroch programov, z ktorých Lisabonská stratégia, Barcelonské ciele, teraz už končia Miléniové ciele a je tu Stratégia 2020, každá jedna, každý jeden program dlhodobého plánovania bol v polovičke prehodnotený a boli redukované ciele, ktoré boli dané na začiatku.

Predvolebný európsky špeciál na TA3 - 19.05.2014
Pravda

Záborská pôsobí od roku 2004 ako europoslankyňa za poslanecký klub Európskej ľudovej strany. Záborská mohla pôsobiť na projekte Lisabonská stratégia (začiatok 2000 a rozsah do roku 2010), Barcelonské ciele (začiatok 2002 trvanie do roku 2010), Miléniové ciele (podpísané v roku 2000 do roku 2015) a Stratégia 2020 (schválená v roku 2010 a do roku 2020).


Lisabonská stratégia bola medzi rokmi 2004/2005 prehodnocovaná, najmä z dôvodu vysokej kritiky, ktorá sa na ňu zniesla najmä vysoko nastavenými cieľmi, ktoré sa ukázalo ako nemožné splniť. Ciele boli prehodnocované skupinou Wima Koka a došlo k prehodnoteniu nástrojov a metód používaných na užšie zainteresovanie členských krajín a ostatných aktérov. Zo správy skupiny neskoršie vychádzala Komisia pri vypracovávaní reformy Lisabonskej stratégie. Došlo k zníženiu počtu prioritných oblastí. Zámery Komisie boli schválené v roku 2005 pod názvom Stratégia pre rast a pracovné miesta (revidovaná Lisabonská stratégia).

V prípade Stratégie 2020 došlo tiež k určitým úpravám napríklad pôvodný návrh znel, že počas programového obdobia by malo dôjsť k zníženie Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby o 25% čo by predstavovalo 20 mil. obyvateľov. Táto požiadavka bola, kritizovaná najmä zo strany nových členských štátov, ktorým sa zdala nesplniteľná. Preto boli nakoniec z návrhu odstránené percentá.

Čo sa týka Barcelonských a Miléniových cieľov tam sa nepodarilo nájsť správy, že by pôvodné ciele boli nakoniec revidované.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.05.2014
success
error