DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

V EÚ sa nikto nechystá harmonizovať priame dane. To, čo sa navrhuje, je koordinácia postupov s cieľom znížiť daňové úniky.

Predvolebný európsky špeciál na TA3 - 19.05.2014
Pravda

Maroš Šefčovič má pravdu v tom, že priame návrhy na harmonizáciu priamych daní zatiaľ neexistujú, i keď boli zverejnené informácie o signáloch, že sa o nich diskutuje. Političky a politici však skutočne deklarujú záujem bojovať proti daňovým únikom na európskej úrovni.

Diskusie o daňovej harmonizácii sa prehĺbili od druhej polovice roka 2013, kedy sa táto myšlienka objavila ako jedna z možných nástrojov riešenia krízy. V tomto období sa taktiež informovalo o neprimerane vysokých daňových únikoch, v dôsledku ktorých Európska únia "utrpela miliardové straty." Najmä Európska komisia túto agendu dlhodobo presadzuje a navrhuje aj možné opatrenia na jej riešenie: "Európska exekutíva vo svojej ročnej bilancii (r. 2013, pozn.) načrtla aj oblasti, kde ešte vidí priestor na ďalšie kroky. Zdôraznila nevyhnutnosť rýchlej dohody na smernici o zdaňovaní príjmov z úspor a to ešte pred koncom tohto roka. Tá naráža na nesúhlas Rakúska a Luxemburska, ktoré sa snažia ochrániť svoje bankové tajomstvo. Jej súčasťou je totiž klauzula o automatickej výmene informácií o cezhraničných vkladateľoch medzi členskými štátmi."

Pokiaľ ide o otázku daňovej harmonizácie v programoch politických strán, na vnútroštátnej úrovni ich analýza (.pdf) prišla k nasledovným záverom: "Hoci harmonizácia daňových sadzieb nie je v EÚ na programe dňa, už tradične zaberá prominentné miesto v europrogramoch slovenských politických strán. Daňová oblasť sa dostala do centra záujmu najmä v kontexte výpadkov príjmov štátnych rozpočtov spôsobených daňovými podvodmi, na ktoré sa momentálne únia zameriava. Žiadna zo sledovaných politických strán v tomto štádiu harmonizáciu sadzieb daní nepodporuje, niektoré však pripúšťajú takú daňovú spoluprácu, ktorá by viedla k zjednodušeniu účtovníctva (Spoločný konsolidovaný korporátny základ dane CCCTB, ...)."

Zámer harmonizácie priamych daní sme nenašli ani v programoch vybraných európskych zoskupení. Napríklad Európska ľudová strana sa v programe (.pdf) o daniach priamo nezmieňuje. Program socialistov sme na ich webovej stránke nenašli. Liberáli majú vo svojom programe (.pdf) o daňovej politike o.i. nasledovné: "Hoci vyznávame princíp daňovej konkurencie, sme presvedčení, že musíme urobiť viac pre boj s daňovými únikmi. (While we are committed to the principle of tax competition, we are convinced that we need to do more to fight tax avoidance and evasion.)"

Za veľmi dôležitý tiež považuje pokrok v spoločnom konsolidovanom základe korporátnej dane (CCCTB). Koncept určí spoločné pravidlá pre stanovenie základu dane pre spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých členských krajinách EÚ. Komisia návrh predstavila v marci 2011 s tým, že zdôrazňovala, že nejde o harmonizovanie daňových sadzieb a dôjde k zníženiu administratívnych nákladov cezhraničných firiem.

Pokračujú tiež práce na kódexe daňových poplatníkov, daňovom identifikačnom čísle a prípadných spoločných pravidlách pri trestných činoch spojených s daňami.

- See more at: http://www.euractiv.sk/danova-politika/clanok/komisia-zhodnotila-pokrok-v-boji-proti-danovym-unikom-021816#sthash.2OeOSrmm.dpuf

Dátum zverejnenia analýzy: 18.05.2014
success
error