DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Ja som predložil na predchádzajúcej schôdzi NRSR zákon o informáciách z Euŕopskej únie. Pozrime sa k nášmu rakúskemu susedovi, kde takýto zákon majú a kde funguje. Ktorý hovorí o tom, aby sa vytvoril verejný portál, do ktorého bude mať prístup každý občan, každá právnická osoba, aby si mohol nájsť informácie nie len o smerniciach a nariadeniach, ktoré boli schválené, ale aj o tých, ktoré sú v procese tvorby a v pripomienkovom konaní, ale aj o programoch európskych rád, ale aj o programoch európskych summitov. Odpoveď ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Lajčáka bola: My taký zákon nepotrebujeme, my ho pripravujeme na rok 2016.

Predvolebný európsky špeciál na TA3 - 19.05.2014
Neoveriteľné

Jozef Kollár skutočné predložil zákon o informáciách z Európskej únie, ktorý obsahuje nasledovné body:


- Zriadenie informačnej databázy pre záležitosti EÚ
- Inštitúcie štátnej správy sú povinné odovzdávať všetky dokumenty, týkajúce sa EÚ do tejto databázy v elektronickej forme (smernice, nariadenia, stanoviská vlády, závery rokovaní európskych inštitúcií a pod.)
- Informačná databáza má charakter verejného registra

Je voľne prístupná a otvorená celej verejnosti (doc). Kollár svoju reč k tomuto zákonu sprístupnil aj na youtube.
Vyjadrenie ministra Lajčáka sa nám nepodarilo dohľadať, podobne ani spomínaný zákon v Rakúsku. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.05.2014
success
error