DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ing. Jozef Kollár PhD.

SKOK!
222 36 33 40
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Kollár

SKOK!

...ja som sa, (...), pozrel na štruktúru výberu dane z príjmu právnických osôb na Slovensku podľa regiónov a zistil som, že v regiónoch s nezamestnanosťou nad 20 percent tých regiónov je 10, Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava, Poltár, Sabinov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Sobrance a Trebišov, (...) Tak v týchto regiónoch som bol veľmi prekvapený, sa vyberie na dani z príjmu právnických osôb, počúvajte dobre, približne 50 miliónov eur počas roka, za 12 mesiacov.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Neoveriteľné

Kollár hovorí o hodnote výberu dane z právnických osôb v tzv. krízových regiónoch Slovenska. Keďže sme však nenašli žiadne dáta ohľadne výšky vyzbieraných daní z právnických osôb podľa regiónov, hodnotíme momentálne výrok ako neoveriteľný. Podľa údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny patr...

Jozef Kollár

SKOK!

OECD, ktoré združuje (...) 34 najvyspelejších krajín sveta s trhovou ekonomikou, súčasťou ktorého od roku 2000 je aj Slovenská republika, tak pokiaľ si zoberieme kúpnu silu miezd (...) aká je kúpna sila, to znamená, v porovnaní k cenovým hladinám, tak v tomto parametri sme v krajinách OECD na 31. mieste. Za nami už sú len dve krajiny, a to je Mexiko a Čile.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Nepravda

Slovensko sa v štatistike OECD nachádza v kúpnej sile miezd na 30. priečke, za ním zaostávajú ešte štyri krajiny.OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) je medzivládna organizácia, združujúca tridsiaťštyri ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta, ktoré svojim vstupom do organizácie ...

Jozef Kollár

SKOK!

Dneska bezdaňové zóny testuje Nemecko, dneska bezdaňovú zónu zavádza major alebo primátor Chicaga...

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Zavádzajúce

Kollár prezentuje možnosť zaviesť bezdaňové zóny na Slovensku s možnosťou odpustiť dane právnickým osobám, a tak naštartovať podnikanie. Niekoľko nemeckých bezdaňových zón skutočne dnes už funguje. V Chicagu bol primátorom vyslovený návrh na vytvorenie bezdaňových zón, ale k jeho realizácii alebo kr...

Jozef Kollár

SKOK!

Druhé číslo hovorí o tom, aký je podiel miezd na hrubom domácom produkte, lebo to, tento parameter hovorí o tom, ako sa spravodlivo alebo menej spravodlivo delí bohatstvo, ktoré vyprodukuje daná krajina za 12 mesiacov. Tak v tomto parametri podielu miezd na hrubom domácom produkte je Slovenská republika druhá od konca, za nami už je len Grécko.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Pravda

Je pravdou, že v rámci eurozóny má Slovenskom 2. najnižší podiel miezd na HDP (mzdová báza zamestnancov k DP) hneď po Grécku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V roku 2014 podiel miezd na HDP (Compensation of employees) v krajinách EÚ bol podľa Eurostatu nasledovný: ...

Jozef Kollár

SKOK!

Prosím vás pekne, na Slovensku každý tretí mladý človek je bez práce.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Nepravda

V súčastnosti nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) u nás pohybuje na úrovni 25 %, a teda približne každý štvrtý človek na Slovensku má veľký problém nájsť si prácu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.V roku 2013 nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov dosahovala takmer 35 %, pričom medzi...

Jozef Kollár

SKOK!

...niekoľko desiatok tisíc ľudí na Slovensku nemá ani dokončené základné vzdelanie...

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Pravda

Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza štatistiky sčítania obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania pre rok 2011, kedy prebehlo sčítanie obyvateľstva. Vo všeobecnosti uvádza, že 846 321 obyvateľov je bez vzdelania (teda ide o niekoľko sto tisíc). Počet ľudí, ktorí nemajú základné ...

Jozef Kollár

SKOK!

Čisté mzdy v Slovenskej republike sú tretie najnižšie v eurozóne.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Pravda

Čisté mzdy v Slovenskej republike sú podľa Eurostatu tretie najnižšie v eurozóne. Údaj však pochádza z marca 2015 a hovorí o predchádzajúcom roku. Údaje o roku 2015 budú k dispozícii v marci 2016. Výrok i napriek tomu hodnotíme ako pravdivý. Eurostat pracuje s viacerými možnými ročnými príjmami, ako...

Jozef Kollár

SKOK!

(...) máme na Slovensku jedny, vôbec jedny z najvyšších odvodov, aby sme to videli, na svete vôbec (...)

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Nepravda

Aj na svetovej, aj na európskej úrovni nájdeme príklady krajín, ktoré majú oveľa vyššiu odvodovú záťaž. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku sa odhaduje v 2015 roku podľa Svetovej banky na 51,2 %, čo predstavuje mierny pokles oproti 51,3 % v roku 2013, no náras...

Jozef Kollár

SKOK!

...keď k tomu (minimálnej mzde 405 eur, pozn.) pripočítam odvody zamestnávateľa, odvody zamestnanca, tak sa dostanem na celkovú cenu práce niekde nad 650 eur.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Nepravda

Ani jedna suma, ktorú sme dohľadali pomocou viacerých mzdových kalkulačiek, sa nezhoduje s Kollárovým tvrdením o cene práce nad 650 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Pri výpočte sme použili viacero dostupných kalkulačiek. Keď k minimálnej mzde (405 eur) pripočítame (cistamzda.sk) odvody zamestná...

Jozef Kollár

SKOK!

Nie tak dávno ste, pán minister, schválili zvýšenie minimálnej mzdy z 380 na 405 eur.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 07.02.2016
Pravda

Podľa napríklad SITA skutočne došlo v roku 2016 k zvýšeniu minimálnej mzdy na 405 eur, oproti roku 2015, kedy bola minimálna mzda na úrovni 380 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

success
error