DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike
Demagog.SK overil cast diskusie O 5 minút 12, ktorá sa venovala slovenskej ekonomike. V štúdiu sa stretli súcasný minister financií Kažimír, poslanec Ivan Švejna z Mostu-Híd a Jozef Kollár zo strany SKOK, ktorý sa má stat podpredsedom Medzinárodnej investicnej banky. Diskutujúci postupne rozoberali jednotlivé aspekty slovenskej ekonomiky, bavili a o aktuálnom rozpocte, minulých deficitoch, daniach ci nezamestnanosti. Dokopy títo traja politici vyslovili viac ako 50 výrokov.

Jozef Kollár

SKOK!
17 4 2 2

Peter Kažimír

SMER-SD
12 1 3 1

Ivan Švejna

MOST-HÍD
10 1 0 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Jozef Kollár
 • Peter Kažimír
 • Ivan Švejna
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ivan Švejna

MOST-HÍD

No ale tak živnostníkov sa opýtajte, vymeriavacie základy sa zvýšili (za súčasnej vlády, pozn.) a tak ďalej. Však nehovorme, že proste mali sme 19-percentnú daň, teraz sa platí 22-percentná a tak ďalej.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo cinné osoby (SZCO) vrátane dobrovolne poistených osôb, ktoré platili do Sociálnej poistovne odvody z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu, od zaciatku roka 2016 platia odvody z vyšších základov. Taktiež je pravdou, že v roku 2004 sme mali...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Dohodári, dohodárom ste zvýšili odvody (súčasná vláda, pozn.)...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Na hlasovaní 10. augusta 2012 schválila súčasná vláda novelu zákona o sociálnom poistení, v ktorej bolo zvýšenie sociálnych a zdravotných odvodov štandardným dohodárom na 48,6% a 43,8% pre dohodárov s nepravidelným príjmom. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Kým v minulosti z príjmu z dohôd platil zamest...

Peter Kažimír

SMER-SD

Pravdou je, že najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku malo v roku 2008, tesne pred vypuknutím krízy a bola niekde na úrovni pod 9 percentami.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny uvádzajú k decembru 2008 údaj o nezamestnanosti 8,39 %, podľa Eurostatu bola nezamestnanosť na Slovensku v 4. kvartáli 2008 v miere 8,6 %. Tieto údaje skutočne hovoria o nezamestnanosti pod 9 %, preto výrok hodnotme ako pravdivý.Podobný výrok Demagog....

Peter Kažimír

SMER-SD

No ľudí nemá ani Česká republika, hovoril som s Andrejom Babišom, oni majú vyše 100 000 voľných pracovných miest. Slovensko má dnes, dnes vo februári roku 2016, najvyšší počet voľných pracovných miest od krízy, dokonca viac ako od roku 2008, tesne pred krízou. Je ich vyše 40 000.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Neoveriteľné

Ku koncu novembra 2015 bolo na Slovensku zaznamenaných 27 600 voľných pracovných miest. Počet voľných pracovných miest za prvé dva mesiace tohto roku zatiaľ nie sú dostupné. Miera nezamestnanosti klesá a taktiež sa zvyšuje počet voľných pracovných miest. V Českej republike bolo koncom augusta 2015 z...

Peter Kažimír

SMER-SD

(...) vy ste tu, napríklad, obaja zástancovia rovnej dane ako marketingového zázraku našej ekonomiky, nepamätám sa, že by ste ma podporili v roku 2012 pri jej zrušení.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Peter Kažimír hovorí o návrhu zákona o zrušení rovnej dane z roku 2012, kedy tento návrh prešiel. Je pravda, že pri hlasovaní v NR SR boli prítomní aj Švejna a Kollár, ktorí však zahlasovali proti tomuto návrhu. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 2. Ficova vláda, ktorá nastúpila v roku 2012, bola po...

Jozef Kollár

SKOK!

...ja som sa, (...), pozrel na štruktúru výberu dane z príjmu právnických osôb na Slovensku podľa regiónov a zistil som, že v regiónoch s nezamestnanosťou nad 20 percent tých regiónov je 10, Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava, Poltár, Sabinov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Sobrance a Trebišov, (...) Tak v týchto regiónoch som bol veľmi prekvapený, sa vyberie na dani z príjmu právnických osôb, počúvajte dobre, približne 50 miliónov eur počas roka, za 12 mesiacov.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Neoveriteľné

Kollár hovorí o hodnote výberu dane z právnických osôb v tzv. krízových regiónoch Slovenska. Keďže sme však nenašli žiadne dáta ohľadne výšky vyzbieraných daní z právnických osôb podľa regiónov, hodnotíme momentálne výrok ako neoveriteľný. Podľa údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny patr...

Jozef Kollár

SKOK!

OECD, ktoré združuje (...) 34 najvyspelejších krajín sveta s trhovou ekonomikou, súčasťou ktorého od roku 2000 je aj Slovenská republika, tak pokiaľ si zoberieme kúpnu silu miezd (...) aká je kúpna sila, to znamená, v porovnaní k cenovým hladinám, tak v tomto parametri sme v krajinách OECD na 31. mieste. Za nami už sú len dve krajiny, a to je Mexiko a Čile.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Nepravda

Slovensko sa v štatistike OECD nachádza v kúpnej sile miezd na 30. priečke, za ním zaostávajú ešte štyri krajiny.OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) je medzivládna organizácia, združujúca tridsiaťštyri ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta, ktoré svojim vstupom do organizácie ...

Jozef Kollár

SKOK!

Dneska bezdaňové zóny testuje Nemecko, dneska bezdaňovú zónu zavádza major alebo primátor Chicaga...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Zavádzajúce

Kollár prezentuje možnosť zaviesť bezdaňové zóny na Slovensku s možnosťou odpustiť dane právnickým osobám, a tak naštartovať podnikanie. Niekoľko nemeckých bezdaňových zón skutočne dnes už funguje. V Chicagu bol primátorom vyslovený návrh na vytvorenie bezdaňových zón, ale k jeho realizácii alebo kr...

Jozef Kollár

SKOK!

Druhé číslo hovorí o tom, aký je podiel miezd na hrubom domácom produkte, lebo to, tento parameter hovorí o tom, ako sa spravodlivo alebo menej spravodlivo delí bohatstvo, ktoré vyprodukuje daná krajina za 12 mesiacov. Tak v tomto parametri podielu miezd na hrubom domácom produkte je Slovenská republika druhá od konca, za nami už je len Grécko.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Je pravdou, že v rámci eurozóny má Slovenskom 2. najnižší podiel miezd na HDP (mzdová báza zamestnancov k DP) hneď po Grécku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.V roku 2014 podiel miezd na HDP (Compensation of employees) v krajinách EÚ bol podľa Eurostatu nasledovný: ...

Jozef Kollár

SKOK!

Prosím vás pekne, na Slovensku každý tretí mladý človek je bez práce.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Nepravda

V súčastnosti nezamestnanosť mladých (do 25 rokov) u nás pohybuje na úrovni 25 %, a teda približne každý štvrtý človek na Slovensku má veľký problém nájsť si prácu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.V roku 2013 nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov dosahovala takmer 35 %, pričom medzi...

Jozef Kollár

SKOK!

...niekoľko desiatok tisíc ľudí na Slovensku nemá ani dokončené základné vzdelanie...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza štatistiky sčítania obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania pre rok 2011, kedy prebehlo sčítanie obyvateľstva. Vo všeobecnosti uvádza, že 846 321 obyvateľov je bez vzdelania (teda ide o niekoľko sto tisíc). Počet ľudí, ktorí nemajú základné ...

Jozef Kollár

SKOK!

Čisté mzdy v Slovenskej republike sú tretie najnižšie v eurozóne.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Čisté mzdy v Slovenskej republike sú podľa Eurostatu tretie najnižšie v eurozóne. Údaj však pochádza z marca 2015 a hovorí o predchádzajúcom roku. Údaje o roku 2015 budú k dispozícii v marci 2016. Výrok i napriek tomu hodnotíme ako pravdivý. Eurostat pracuje s viacerými možnými ročnými príjmami, ako...

Jozef Kollár

SKOK!

(...) máme na Slovensku jedny, vôbec jedny z najvyšších odvodov, aby sme to videli, na svete vôbec (...)

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Nepravda

Aj na svetovej, aj na európskej úrovni nájdeme príklady krajín, ktoré majú oveľa vyššiu odvodovú záťaž. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku sa odhaduje v 2015 roku podľa Svetovej banky na 51,2 %, čo predstavuje mierny pokles oproti 51,3 % v roku 2013, no náras...

Jozef Kollár

SKOK!

...keď k tomu (minimálnej mzde 405 eur, pozn.) pripočítam odvody zamestnávateľa, odvody zamestnanca, tak sa dostanem na celkovú cenu práce niekde nad 650 eur.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Nepravda

Ani jedna suma, ktorú sme dohľadali pomocou viacerých mzdových kalkulačiek, sa nezhoduje s Kollárovým tvrdením o cene práce nad 650 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Pri výpočte sme použili viacero dostupných kalkulačiek. Keď k minimálnej mzde (405 eur) pripočítame (cistamzda.sk) odvody zamestná...

Jozef Kollár

SKOK!

Nie tak dávno ste, pán minister, schválili zvýšenie minimálnej mzdy z 380 na 405 eur.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa napríklad SITA skutočne došlo v roku 2016 k zvýšeniu minimálnej mzdy na 405 eur, oproti roku 2015, kedy bola minimálna mzda na úrovni 380 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Ivan Švejna

MOST-HÍD

(...) samozrejme, môžme limitovať aj do akej miery môže zdaňovať akákoľvek vláda, niečo podobného je v Gruzínsku, niečo podobného majú aj Švajčiari.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Švejna hovorí o ústavnej zmene zákona, ktorá by stabilizovala výšku dane pre každú vládu, a neumožnila by jej zmenu. Vo Švajčiarsku aj v Gruzínsku skutočne fungujú obdobné systémy, ktoré limitujú vládu, konkrétne nutnosťou vyhlásenia referenda. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa článku z portálu hay...

Jozef Kollár

SKOK!

Aká je u nás absolútna hodnota výberu na dani z príjmu právnických osôb? To sú dve a pol miliardy, ak sa nemýlim, 2,6 miliardy eur.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa aktuálneho rozpočtu 2016 - 2018(.pdf,s.23) verejnej správy bol výber pri dani z príjmov právnických osôb v roku 2013 vo výške 1,99 miliardy eur a v roku 2014 vo výške 1,91 miliardy. Rozpočet na roky 2016 - 2018 ako prognózu pre rok 2015 uvádza hodnotu 2,64 milióna eur. Rozpočet ďalej uvádza pr...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

(...) za posledných desať rokov, ja som to spočítal, sa menili zákony viac ako 50-krát, daňové (...).

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Demagog.sk napočítal na stránke Národnej rady Slovenskej republiky viac ako 50 schválených novelizácií daňových zákonov od 8. júla 2010, teda za kratší časový úsek, ako uvádza Ivan Švejna. Od roku 2006 ich preto bolo schválených určite viac ako 50. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Len od nástupu v...

Peter Kažimír

SMER-SD

...Slovensko nikdy, nikdy, ani jeden rok od svojho vzniku v 1993 nemalo čo len vyrovnaný, niežeby prebytkový rozpočet...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa údajov Štatistického úradu, Národnej banky Slovenska a Eurostatu na Slovensku skutočne nebol v jeho samostatnej histórii prebytkový ani vyrovnaný štátny rozpočet. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Čerpali sme z údajov zo Štatistického úradu (roky 1995-2011), doplneného údajmi z Národnej banky...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

(...) vláda (...) zaviedla daňovú licenciu.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

3.12. 2013 vláda schválila daňovú licenciu. Firma je povinná zaplatiť minimálnu daň stanovenú v zákone napriek tomu, že sa ocitne v strate. Výška minimálnej dane závisí od veľkosti obratu firmy a od toho či subjekt je alebo nie je platcom DPH. Od platenia licencie sú v prvom roku oslobodené novovzni...

Peter Kažimír

SMER-SD

My máme sieť vyše 300 firiem, ktoré dodávajú, samozrejme, aj pre naše v budúcnosti 4 automobilky, ale do celého sveta.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

V súčasnosti na Slovensku pôsobia automobilky Kia, Volkswagen, PSA Peugeot Citroen a pravdepodobne od roku 2018 začnú z výrobných hál vychádzať aj vozidlá spoločnosti Jaguar Land Rover. O počte 300 plus dodávateľov pre automobilový priemysel sa môžeme dočítať na stránke Slovenskej agentúry pre rozvo...

Peter Kažimír

SMER-SD

Chcel by ste tento súboj a za vaše, dvoch rokov Ivety Radičovej vlády to bolo 18 000 ľudí navyše, za nášho obdobia, dlhodobo nezamestnaných, všetky kategórie. Za naše obdobie 15 000 dolu.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Nepravda

Podľa údajov od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v júli 2010 dlhodobo nezamestnaných 174 485 ľudí, 190 168 ľudí v apríli 2012 a 172 908 ľudí v decembri 2015. Ide teda o nárast o 15 683 za vlády Ivety Radičovej a pokles o 17 260 počas terajšej vlády. Kažimír nepresne uvádza tieto čísla a...

Jozef Kollár

SKOK!

(...) ekonomický rast v celej Európe, a to povedal aj Moscovici, eurokomisár pre hospodárske, finančné záležitosti, že je ťahaný troma vecami - lacnou ropou, ktorá už je niekde na úrovni 34 dolárov za barel ľahkej ropy Brand, pamätáme si, keď bola 112 dolárov a viac, 130 dolárov. Po druhé, sú to nízke úrokové sadzby, tu by som bol veľmi veľmi veľmi opatrný, Moskowitzi dokonca hovorí o tom, že mali by sme byť dvojnásobne opatrní, pretože sa nám končí sedemročné obdobie nulových, respektíve záporných úrokových sadzieb. Americký FED, Americká centrálna banka po siedmich rokoch opúšťa vlastne politiku nízkych úrokových sadzieb...Tretí faktor je kurz eura voči americkému doláru, ktorý je dnes niekde na úrovni 1,11 - 1,12 dolára za jedno euro. Bol 1,37, čo, samozrejme, veľmi motivuje a stimuluje export a naopak, kde stimuluje importy do eurozóny.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Kollár správne uvádza tvrdenia Pierra Moscoviciho aj ostatné údaje (o cene ropy, zmennom kurze, politike nízkych úrokových sadzieb). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Pierre Moscovici je európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti dane a colnú úniu. Povedal nasledovné:“The European econom...

Peter Kažimír

SMER-SD

...proste dnes podnikateľ ak zamestná dlhodobo nezamestnaného, tak jeden rok neplatí odvody.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

16. októbra 2013 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorom nastali zmeny týkajúce sa odvodovej úľavy pre zamestnávanie predtým dlhodobo nezamestnaných, s nadobudnutou účinnosťou od 1. novembra 2013, v ktorej sa zavádza výnimka z povinnosti platiť odvod...

Jozef Kollár

SKOK!

Inštitút finančnej politiky v tej makroprognóze do roku 2019 hovorí, že napríklad 10-ročné vládne dlhopisy slovenské emitované slovenskou vládou zdražejú z 1,1 percenta dnešného údaja až niekde na 3,5 percenta. Čiže takmer o 2,5 percentuálneho boda do roku 2019 nám pôjdu hore...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Makroekonomická prognóza Ministerstva financií pre obdobie až do roku 2019 skutočne uvádza, že priemerný percentuálny výnos 10-ročných štátnych dlhopisov SR by mal stúpnuť zo súčasného 1,1 % pre rok 2016 na 3,5 % v roku 2019. Výrok je teda pravdivý.Zdroj: Ministerstvo financií SR (.xml, list Externé...

Jozef Kollár

SKOK!

Martin Filko, Inštitút finančnej politiky, v tej prognóze, makroekonomickej prognóze, ktorá je na horizonte až do roku 2019, jasne hovorí o tom, a pán minister to vie, že už v tom roku ´18 a ´19, v tých posledných dvoch rokoch prognózovaného horizontu už bude, práve naopak, sa to zase preklopí opačne, áno, aj vďaka novej kapacite Volkswagenu a Land Roveru.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Daný výrok sa odvoláva na údajné vyjadrenie ministra Kažimíra o tom, že domáca spotreba začína čím viac prevažovať nad export, na čo Jozef Kollár reagoval tvrdením, že tieto hodnoty sa zvyknú každé 2 - 3 roky navzájom "preklápať". Je pravdou, že Kollárom spomínaná makroekonomická prognóza od M. Filk...

Jozef Kollár

SKOK!

Páni, sme tu všetci traja spolu pri stole ako spoluautori zákona o rozpočtovej dlhovej brzde. Chcem povedať jednu vec. Nezabúdajme, že od roku 2018 budú tie ochranné pásma každý rok klesať o jeden percentuálny bod. Dnes sa 50 až 60 percent, keď je dlh, tak nastupujú tie rôzne sankčné mechanizmy, to prvé ochranné pásmo 50, 53, 55 a tak ďalej, 57. To, čo je dnes 50, do roku 2028, od toho roku 2018, keď to začne klesať, tak z tej 50 sa stane 40.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Ústavný zákon č.493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vošiel do platnosti 1.marca 2012, stanovil maximálny limit pre výšku dlhu verejnej správy, ustanovil tiež pravidlá transparentnosti v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy a sprísnil rozpočtové pravidlá pre územnú s...

Jozef Kollár

SKOK!

Ja som si urobil taký modelový prepočet, pán redaktor, že náš hrubý domáci produkt je dnes okolo 80 miliárd. Tento rok by mal byť niekde o 80,6 miliardy eur. Z toho 52 percent je hrubý dlh, čiže to je tých 42 miliárd eur...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

42 mld. eur v uvedenom výroku predstavuje súčasný dlh Slovenska v absolútnom vyjadrení. Táto hodnota v súčasnosti, na základe údajov Ministerstva financií, vyjadruje hrubý dlh Slovenska, ktorý má hodnotu 52 % HDP. Hrubý domáci produkt by mal byť v tomto roku skutočne 80,6 miliardy eur. Výr...

Peter Kažimír

SMER-SD

Slovensko má dnes vo vrecku podpísané dohody o investovaní automobiliek.. ak hovoríme o Volkswagene, tak je to ďalších skoro 1,5 miliardy najbližšie tri roky. Kia Motors pokračuje, Peugeot-Citroen pokračuje, no a samozrejme, obrovskou, imidžovým ziskom je pre nás Land Rover, ktorý je v nábehovej fáze..

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Zavádzajúce

Volkswagen Slovakia naozaj prijal investičný zámer na preinvestovanie 1,5 mld. eur. Táto investícia však bola predstavená už v roku 2012 a bola naplánovaná na päťročné obdobie, konkrétne na roky 2012 až 2016. Podľa dostupných informácií investície automobilky na Slovensku v najbližšom období dosiahn...

Peter Kažimír

SMER-SD

Takže to, čo sa pred dvoma rokmi podarilo zmeniť, a to mám zmenu paradigmy našej ekonomiky, je to, že väčšiu váhu začala mať domáca ekonomika, spotreba našich domácností, prepojená, samozrejme, s väčšou zamestnanosťou, s väčším rastom reálnych miezd,

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Zavádzajúce

Podľa indexu reálnych miezd Štatistického úradu SR vzrástli v roku 2014 reálne mzdy o 5,4% a v roku 2015 o 4,9%.Spotreba domácností síce v absolútnych číslach v roku 2015 stúpla, no to neplatí v prípade údaju v pomere k HDP. Naviac k navyšovaniu spotreby domácností dochádzalo už aj v priebehu pre...

Jozef Kollár

SKOK!

Táto krajina má jeden z najbohatších regiónov Európskej únie a súčasne jeden z najchudobnejších regiónov, a to je Bratislava a Prešov.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Ukazovateľov bohatstva krajiny je viacero, bežne sa však používa výška HDP. Čo sa týka Bratislavského kraja, je dostupných viacero informácii, že skutočne patrí k najbohatším regiónom v rámci Európskej únie. Prešovský kraj sa explicitne v hodnoteniach EÚ nespomína medzi najchudobnejšími regiónmi, no...

Jozef Kollár

SKOK!

(...) tak malá krajina, akou je Slovensko, ktorá je počtom obyvateľov niekde medzi Londýnom a Berlínom (...)

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Počet obyvateľov Slovenska sa podľa štatistík nachádza medzi počtom obyvateľstva Berlína (vyše 3 milióny obyvateľov) a Londýna (vyše 8 miliónov obyvateľov). Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Peter Kažimír

SMER-SD

...celý ten systém, systém eurovalu, dočasného eurovalu, ktorý nám navyšuje dlh asi o skoro 3 percentá.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa dostupných údajov predstavujú ESM a ESFS, ochranné finančné mechanizmy eurozóny spoločne zvané euroval, pre rok 2015 vyjadrené ako podiel HDP spolu 3,2 %. Tým skutočne navyšujú dlh verejnej správy ako podiel HDP o približne 3 p.b., k čomu pravdepodobne Kažimír referuje. Výrok hodnotíme ako pra...

Jozef Kollár

SKOK!

(...) máme na Slovensku vyšší ekonomický rast, klesá nám nezamestnanosť, stúpa zamestnanosť, rozpočet smeruje, zdá sa, v roku 2018 k vyrovnanému rozpočtu (...)

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa dostupných údajov ekonomika v poslednej dobe rastie, nezamestnanosť od roku 2013 klesá, od roku 2011 stúpa zamestnanosť (na grafe na vertikálnej osi zobrazené v tisícoch ľudí). O pláne ministerstva financií dosiahnuť v roku 2018 vyrovnaný rozpočet a smerovaní k nemu sa môžeme dočítať v TASR. V...

Peter Kažimír

SMER-SD

Dneska si požičiame dokonca za negatívne úroky, to znamená, požičiame si a vrátime menej...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Demagog.sk overoval podobný výrok z úst Roberta Fica v O5M12 6. decembra 2015. Slovensko si požičalo peniaze so zápornou úrokovou sadzbou a predalo dlhopisy, ktoré odkúpili prevažne zahraniční investori. Ponúkaný dlhopis v aukcii so záporným výnosom predstavuje, že štát vráti menej peňazí, ako si...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

... že od budúceho roku podľa prognózy budú mať dôchodcovia ešte menej ako euro deväťdesiat, ale euro tridsať (valorizáciu starobných dôchodkov, pozn.).

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Nepravda

Návrh rozpočtu sociálnej poisťovne na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 je v rozpore s tvrdením poslanca Ivana Švejnu o zníženom zvyšovaní starobného dôchodku oproti roku 2016. Je síce pravda, že v tomto roku má zvyšovanie hodnotu 1,9 eura, no v roku 2017 to má byť až 3,4 eura. Výrok hodnotíme...

Peter Kažimír

SMER-SD

Je to asi taká suma, asi okolo pol miliardy eur (dlh nemocníc, pozn.)...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Správa o stave zdravotníctva, aj analýza INEKO hovoria o dlhu približne 430 miliónov eur v roku 2014. HPI odhaduje dlh nemocníc pre rok 2015 vo výške 500 miliónov.Výrok hodnotíme ako pravdivý.Najaktuálnejšie údaje o celkovom dlhu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva pochá...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

(...) pri nástupe tejto vlády bola valorizácia (starobných dôchodkov, pozn.) na úrovni 11 euro 20 centov a teraz, od tohto roku už je to len euro deväťdesiat, pritom invalidi majú, povedzme, len euro, respektíve euro sedemdesiat.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Uvedené hodnoty sú v zhode s realitou, nakoľko sa dôchodky od začiatku tohto roka zvyšujú fixne o 1,9 eura mesačne, a v roku 2013 (prvá hodnota zavedená touto vládou- 2. vládou R.Fica) sa zvyšovali o 11,2 eura mesačne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Sociálna poisťovňa prostredníctvom svojho informačné...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

(...) aj deficity sú -2,8 orientačne, že bolo, ale pravdou je to, že my sme mali ešte aj za Ficovej vlády, keď nastúpila prvá, sme mali deficit -2 percentá.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa dostupných údajov je výška deficitu verejnej správy SR na rok 2015 stanovená na -2,7% HDP, pričom pre rok 2016 sa odhady približujú hodnote - 2,1% HDP.  Ako naznačujú údaje z Eurostatu, počas prvých rokov Ficového prvého volebného obdobia vykazoval deficit štátneho rozpočtu približne -2% HDP. ...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...priemer nezamestnanosti, napríklad v Európskej únii už je len 9 percent, pričom Slovensko podľa najnovších údajov má stále 10,6.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

K decembru 2015 bola nezamestnanosť v členských krajinách Európskej únie 9 % a na Slovensku išlo o 10,6 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa posledných informácií vzťahujúcich sa k decembru 2015 bola nezamestnanosť v EU-28 na úrovni 9 %, čo je pokles oproti minulému roku z decembra 2014 kedy bola ...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Pravdou je to, že aj keď sa zlepšila výber DPH, stále nie je to na takej úrovni, ako bolo pred krízou, to znamená, že ten efektívny výber DPH stále je medzi rozmedzím medzi 14,5 a 14,8 a pred krízou za prvej Ficovej vlády to bolo ešte vyššie, to znamená, že 15,5, to znamená, že za prvej Ficovej vlády to bolo takto isto, potom to išlo dole, súhlasím s tým, a potom to išlo zase mierne hore.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Podľa dát z inštitútu pre ekonomické a sociálne štúdiá aj prehľadu Denníka N sa efektivita výberu daní počas II. Ficovej vlády síce zlepšila, ale za dôvod zhoršenia sú považované práve kroky jeho prvej vlády. Z ďalších dát, ktoré sú rozpracované nižšie (vládny Inštitút finančnej politiky, Finančná s...

Peter Kažimír

SMER-SD

(...) sporivosť dosahuje 15-ročné maximá.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

V médiách sa objavili informácie o dosiahnutí 15-ročných maxím sporivosti, čo potvrdzujú aj dáta Národnej banky o hrubých úsporách domácností. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Eurostat prináša údaje o sporivosti jednotlivých štátov pre roky 2005- 2014. Štvrťročné dáta sú dostupné len pre celú euro...

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Áno, len problém je v tom, že v tomto výbere daní my nie sme vôbec premianti a naopak, keď porovnávame s inými krajinami Európskej únie, tak sme na chvoste.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Nakoľko v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie patríme vo výbere daní medzi 3 najhoršie krajiny (údaje za rok 2013 zo správy pre Európsku komisiu z roku 2015), výrok hodnotíme ako pravdivý. Zo správy (.pdf) pre Európsku komisiu (2015) vyplýva, že Slovenská republika má skutočne veľký probl...

Peter Kažimír

SMER-SD

800 miliónov, aby sme boli v priemere, môžem vás opraviť. 800 miliónov eur ročne nám odchádza do kanála, keby sme sa dostali len na úroveň kradnutia dane z pridanej hodnoty na európskej (úrovni, aby sme dosahovali priemer EÚ, musel by sa zvýšiť výber DPH o 800 miliónov)...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Slovensko je hodnotené ako jedna z najhorších krajín EÚ, čo sa týka miery daňových únikov. Daňový report Slovenskej republiky z novembra 2015 potvrdzuje Kažimírove slová. "Zníženie medzery DPH na priemernú úroveň v EÚ by v roku 2014 znamenalo dodatočné príjmy do štátnej kasy vo výške 0,8 mld. eur (1...

Jozef Kollár

SKOK!

Mali sme tu deficity v roku 2008, 2009, 2010... 2009-2010 boli deficity 8-percentné, na tento rok sme pod dvomi percentami.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Deficit v roku 2009 predstavoval  necelých 8 percent (7,9 %) z HDP a deficit v roku 2010 predstavoval hodnotu 7,5 % z HDP. Miera deficitu na tento rok je pod dvojpercentnou hranicou. Výrok ako celok napriek mierne nižšej hodnote z roku 2010 hodnotíme ako pravdivý.V roku 2008 bola miera deficitu...

Jozef Kollár

SKOK!

Čiže opakujem ešte raz, ja som odpracoval takmer 20 rokov v bankovom sektore na Slovensku, dva roky v Štátnej banke československej, čo bola bývalá centrálna banka bývalého Československa a 15 rokov som od nuly vybudoval jednu rakúsku bankovú skupinu na Slovensku. Keď som odchádzal, tá banka mala 700 zamestnancov a 1,5 miliardy eur bilančné sumy...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Jozef Kollár má na základe svojho životopisu odpracovaných minimálne 17 rokov v bankovom sektore, najprv v Štátnej banke Česko-Slovenskej a neskôr v Ľudovej banke. V roku 2006, keď z tejto odchádzal, podľa rôzniacich sa údajov mala ĽB medzi 650 až 660 zamestnancami a približne 36,3 mld. Sk, čo v pre...

Jozef Kollár

SKOK!

A ten Odór povedal, že jedna tretina zdrojov, myslím, jedna štvrtina hovoril, aby som bol presný, sa rozkradne.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Zavádzajúce

Ľudovít Odór hovoril o štvrtine zdrojov nasledovne: „Štvrtina peňazí v zdravotníctve ide hore komínom,“ povedal (približne 12.-13. minúta) v diskusii Denníka N o zdravotníctve.Z kontextu relácie však vyplýva, že Odór hovoril o neefektívne využitých zdrojoch celkovo, teda nielen o rozkradnutých prost...

Peter Kažimír

SMER-SD

(...) sme predložili rozpočet, ktorý uspel v súťaži najlepších rozpočtov eurozóny (...)

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Hodnotenie rozpočtu SR je spomínané aj V relácii O 5 minút 12 z 22. novembra 2015, kde takisto Peter Kažimír vyjadril, že Európska komisia, ktorá sa zaoberá fiškálnou disciplínou krajín eurozóny, ohodnotila slovenský rozpočet ako jeden z najlepších.Podobný výrok sme už overovali tiež v relácii O ...

Jozef Kollár

SKOK!

Každá krajina má v tejto hlasovacej procedúre (v rade Medzinárodnej investičnej banky, pozn.) právo veta, čiže môže zablokovať tú nomináciu, no a ja som rád, že som získal podporu všetkých 9 krajín.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Rezort financií v decembri minulého roku informoval, že rada banky schválila Jozefa Kollára za podpredsedu predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky za Slovenskú republiku, na svojom 104. zasadnutí vo vietnamskom Hanoji. V predpisoch (čl. 25) Medzinárodnej investičnej banky sa pritom uvádza, že...

Jozef Kollár

SKOK!

Zasadla rada banky (Medzinárodnej investičnej banky, pozn.) vo Vietname začiatkom decembra, kde sa zúčastnilo 9 krajín, ktoré sú akcionárskymi krajinami tejto medzinárodnej investičnej banky v Moskve, podotýkam, že 5 z týchto 9 krajín sú členské krajiny Európskej únie (...)

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Kollár hovorí o Medzinárodnej investičnej banke a o stretnutí, ku ktorému v decembri vo Vietname skutočne došlo. Taktiež platí, že 5 z 9 členov rady predstavujú štáty EÚ. Sídlo inštitúcie sa nachádza v Moskve, ako uvádza Kollár. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Medzinárodná investičná banka skutoč...

Peter Kažimír

SMER-SD

.. Slovensko má v prípade svojich dlhopisov, svojej schopnosti predávať svoj dlh z hľadiska rizikových prirážok na sekundárnych trhoch druhý najlepší po Nemecku.

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Pravda

Tento výrok Petra Kažimíra v zásade hovorí o tom, za aké úroky predáva Slovenská republika svoje dlhy. Téme predaja dlhopisov sme sa už v Demagog.sk venovali kedy sme výrok Roberta Fica: „…len málo krajín, a je to najmä Nemecko a Slovensko dnes a možno európska banka, si požičiavame peniaze za ...

Peter Kažimír

SMER-SD

...ešte pred rokom naše priemerné úročenie je tri percentá, lebo tá celá suma, o ktorej hovoríme, sa, samozrejme, roluje, sa roluje, ono sa vlastne obmieňajú sa tie dlhy asi za 6-7 rokov, teda priemerná durácia...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Neoveriteľné

Priemerná úroková sadzba vyjadruje úrokovú sadzbu novo vydaných dlhopisov na domácom trhu. Zjednodušene vyjadruje úrok, za ktorý štát v danom roku získaval nové zdroje (pri vydávaní dlhopisov). Priemerná úroková sadzba sa vzťahuje na "živé" portfólio štátnych dlhopisov, zjednodušene priemerný úrok, ...

Peter Kažimír

SMER-SD

...to číslo 25 % (sľúbené zvyšovanie platov učiteľov, pozn.) postupne behom štyroch rokov predstavuje sumu asi 900 miliónov eur...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Zavádzajúce

Premiér Fico skutočne sľúbil učiteľom medziročný nárast platov o 25%, pričom po poslednej valorizácií miezd a platov o 4%, by podľa Hlavnej knihy rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018, by mala suma vyčlenená vládou na tento účel predstavovať hodnotu 919 miliónov EUR. Keďže táto hodnota predstav...

Jozef Kollár

SKOK!

Ja len poviem a odvolám sa na jeden údaj, ktorý zverejnil člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudo Odór, ktorý povedal, že v zdravotníctve nám uniká, my dávame, pán redaktor, do zdravotníctva 4,5 miliardy eur ročne, to je dvakrát viac ako pred 10 rokmi...

O 5 minút 12 - 07.02.2016
Neoveriteľné

Podobné vyhlásenie Ľudovíta Odóra nie je verejne dostupné, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Čo sa týka verejného zdravotníctva, príjmy verejného zdravotného poistenia pre rok 2016 sú schválené v sume 4510 miliónov eur. Ďalšie príjmy smerujú do zdravotníctva zo štátneho rozpočtu, na rok 2016 je...

success
error