DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Ja len poviem a odvolám sa na jeden údaj, ktorý zverejnil člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudo Odór, ktorý povedal, že v zdravotníctve nám uniká, my dávame, pán redaktor, do zdravotníctva 4,5 miliardy eur ročne, to je dvakrát viac ako pred 10 rokmi...

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 08.02.2016
Neoveriteľné

Podobné vyhlásenie Ľudovíta Odóra nie je verejne dostupné, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Čo sa týka verejného zdravotníctva, príjmy verejného zdravotného poistenia pre rok 2016 sú schválené v sume 4510 miliónov eur. Ďalšie príjmy smerujú do zdravotníctva zo štátneho rozpočtu, na rok 2016 je vyčlenených 1490 miliónov eur (.pdf, s. 6), spolu teda ide o 6 miliárd eur.

Podľa rozpočtu verejnej správy predstavovali verejné zdroje zdravotníctva v roku 2013 sumu 4,349 miliardy eur, v roku 2014 sumu 4,425 miliardy eur, v roku 2015 sumu 4,602 miliardy eur. V posledných rokoch to bolo teda skutočne okolo 4,5 miliardy ročne.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.02.2016
success
error