DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

OECD, ktoré združuje (...) 34 najvyspelejších krajín sveta s trhovou ekonomikou, súčasťou ktorého od roku 2000 je aj Slovenská republika, tak pokiaľ si zoberieme kúpnu silu miezd (...) aká je kúpna sila, to znamená, v porovnaní k cenovým hladinám, tak v tomto parametri sme v krajinách OECD na 31. mieste. Za nami už sú len dve krajiny, a to je Mexiko a Čile.

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 08.02.2016
Nepravda

Slovensko sa v štatistike OECD nachádza v kúpnej sile miezd na 30. priečke, za ním zaostávajú ešte štyri krajiny.

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) je medzivládna organizácia, združujúca tridsiaťštyri ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta, ktoré svojim vstupom do organizácie potvrdili princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Hlavným cieľom organizácie je podpora dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne v členských krajinách pri súčasnom zachovaní vnútornej a vonkajšej finančnej rovnováhy, napomáhať aj nečlenským krajinám pri ich hospodárskom rozvoji a prispievať k rastu svetového obchodu. OECD realizuje aj značné monitorovacie a publikačné aktivity. Slovensko je členom organizácie od 14. decembra 2000.

Kúpna sila miezd označuje množstvo tovarov a služieb, ktoré možno kúpiť za jednu jednotku absolútnej čistej mzdy. Podľa OECD.Stat sa Slovensko v kúpnej sile miezd nachádza na 30. mieste, za ním sú umiestnené Česká republika, Estónsko, Čile a Mexiko. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.02.2016
success
error