DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...to číslo 25 % (sľúbené zvyšovanie platov učiteľov, pozn.) postupne behom štyroch rokov predstavuje sumu asi 900 miliónov eur...

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike - 08.02.2016
Zavádzajúce

Premiér Fico skutočne sľúbil učiteľom medziročný nárast platov o 25%, pričom po poslednej valorizácií miezd a platov o 4%, by podľa Hlavnej knihy rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018, by mala suma vyčlenená vládou na tento účel predstavovať hodnotu 919 miliónov EUR. Keďže táto hodnota predstavuje celkovú valorizáciu v rámci verejnej správy a nie sumu na navýšenie platov, ako ju prezentuje Kažimír, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

V článku agentúry TASR zo 4. decembra 2015 premiér hovorí o zvyšovaní platov učiteľov v 4 etapách, čo na koniec predstavovalo úroveň 25%:
"Bolo to trikrát po sebe, čo predstavuje dohromady asi 21-percentné zvýšenie platov. A k tomu teraz prišli ďalšie štyri percentá v rámci celej verejnej správy," povedal Fico. "Ako tvrdí, učiteľom tak plat celkovo narástol o 25 percent" Premiér zároveň dodáva, že toto navýšenie miezd bolo najvyššie v celom sektore zamestnancov verejnej správy.

Hlavná kniha rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 (.pdf, s.48) popisuje financovanie regionálneho školstva, kde po zohľadnení valorizácie platov zamestnancov,vláda vyčleňuje na mzdy a platy sumu v objeme 919 miliónov EUR. V dokumente sa píše nasledovné:

"Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v kapitolách Ministerstva vnútra SR (štátne rozpočtové a príspevkové školy a školské zariadenia, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a školy neštátnych zriaďovateľov - cirkevné a súkromné) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (školy v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov)"
"Osobné výdavky zamestnancov regionálneho školstva sa po zohľadnení výdavkov na valorizáciu platov zamestnancov na rok 2016 rozpočtujú v sume 1,24 mld. eur, v tom mzdy a platy v sume 919 mil. eur. Uvedené sumy zohľadňujú premietnutie valorizácie v celoročnom vyjadrení realizovanej v roku 2015 a dohodnutej valorizácie na rok 2016 na úrovni 4 %, ako aj osobné výdavky pre 905 nových asistentov učiteľa v sume 7,40 mil. eur, z toho mzdy a platy v sume 5,48 mil. eur."

V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rok 2015 je uvedené, že prostriedky vyčlenené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavujú celkovú sumu 12 428 463 EUR.Hlavná kniha rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 (.pdf)  obsahuje údaj, ktorý hovorí, že na rok 2016 by mala ísť v kapitole rozpočtu ministerstvo školstva na mzdy celkovo suma 16 507 019 EUR.  

Dátum zverejnenia analýzy: 07.02.2016
success
error