DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovensko bude poberať dotácie (priame platby, pozn.) vo výške 232 eur.

Predvolebný európsky špeciál na TA3 - 20.05.2014
Neoveriteľné

Príloha (.pdf) jednej zo správ Rady Európskej únie z roku 2011 (uvádzajúca priemerné priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre rok 2017) ponúka (v štvrtom stĺpci) prehľad priamych platieb na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy. V prípade Slovenska ide o 206 eur na hektár. Rovnaké čísla uvádza aj portál capreform.eu pre priemerné platby na roku 2014-2020. 


Slovensku sa však podarilo vyrokovať vyššie priame platby na roky 2014-2020, ktoré pri plnom využití môžu predstavovať namiesto takmer 210 eur na hektár až 246 eur na hektár. Tieto nové platby ešte nie sú zohľadnené, preto nevieme overiť, či skutočne budeme mať priame platby na úrovni 232 eur na hektár. Uvedené údaje si môžeme overiť aj v grafe (.pdf, str. 15), ktorý z dát Európskej komisie pripravila britská inštitúcia Open Europe v štúdii o CAP. Z grafu je zrejmé, že SR patrí medzi krajiny s nižšími dotáciami, dosahujúcimi niečo nad 200 € na hektár.  

V súvislosti aj s týmito nerovnosťami sa zavádza reforma CAP. Nepoznáme ešte jej definitívnu podobu. cieľom ktorej je okrem iného aj "zmenšovanie rozdielov v platbách medzi farmármi v západnej a východnej Európe."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.05.2014
success
error