DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Táto vlada (druhá Ficova, pozn.) vyrokovala pre nasich farmarov mínus 500 miliónov.

Predvolebný európsky špeciál na TA3 - 19.05.2014
Neoveriteľné

Z výroku Zsolta Simona nie je jasné, na ktorú časť podpory farmárov naráža - môže ísť o celkovú podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, alebo o priame platby určené farmárom, ktoré sú len jedným z pilierov poľnohospodárskej politiky EU. Na základe tejto neurčitosti hodnotíme výrok ako neoveriteľný. 

Podľa stránky eufondy.org a Národného strategického referenčného rámca (NSRR) bolo počas programového obdobia 2007-2013 na Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (EAFRD) vyčlenených 1 969 418 078 eur z eurofondov pre Slovensko a na Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (EFF) 13 688 528 eur. 
Podľa dokumentu uverejneného na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytne Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka v pláne ročných príspevkov počas rokov 2014-2020 1 545 272 844 eur (.pdf, s. 316). 

V januári 2014 vstúpila do platnosti Spoločná poľnohospodárska politika EK 2014-2020 (euractiv.sk):
"Spoločná poľnohospodárska politika má dva piliere, ich zachovanie podporuje návrh Komisie aj pozícia Európskeho parlamentu. 
1. Priame platby a trhové výdavky (cca 70 %)
2. Rozvoj vidieka (cca 20 %)
Zvyšok sa využíva na exportné dotácie pre potravinové spoločnosti."

"Na priame platby a trhové opatrenia na podporu farmárov (prvý pilier) bolo v novom rozpočtovom období určených celkovo 281,8 miliárd eur. V súčasnom období ide o 289 miliárd eur. Zvyšná časť rozpočtu (89,9 miliardy EUR) bola určená na rozvoj vidieka (druhý pilier). V terajšom rozpočtovom období je na túto položku určených 96 miliárd eur. Aj druhý pilier má postupne klesať, z 13,6 miliardy v roku 2014 na 12 miliárd eur v roku 2020. " 
Podľa týchto informácií má podpora farmárov oproti predošlému obdobiu skutočne klesnúť.

Správa agentúry SITA z novembra 2013 uvádza: 
"Vláda v stredu schválila aktualizáciu stratégie financovania eurofondov pre budúce programové obdobie 2014 až 2020. Základný dokument pre prípravu finančných plánov operačných programov v nasledujúcich siedmich rokoch rozšírila o Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka."  Neuvádza však, o akú sumu ide. 


V apríli 2014 uverejnil portál hnonline.sk správu o znížených dotáciách pre farmárov, ktorí nechovajú zvieratá, na roky 2014-2020: "Týchto tritisíc roľníkov má dostávať kompenzačné platby aj naďalej. Ale s jednou podmienkou – budú o dve tretiny nižšie než doteraz. Vyplýva to z návrhu Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020." 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.05.2014
success
error