DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj
Diskusia O. Dostála a R. Rafaja sa nevymykala z rámca ostatných víkendových diskusií. Hovorilo sa o schválenej novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Plynule sa potom prešlo k madarskej ústave, ku vzájomným vztahom a deklaráciám.

Rafael Rafaj

SNS
4 3 2 3

Ondrej Dostál

OKS
5 0 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Rafael Rafaj
 • Ondrej Dostál
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ondrej Dostál

OKS

Sú krajiny, kde sa vôbec nepoužívajú menšinové jazyky, kde je menšinový jazyk druhým úradným jazykom, ako je švédština vo Fínsku a podobne.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Vo Fínsku sú dva úradné jazyky a to fínština a švédština, pričom švédska národnostná menšiny tvorí vo Fínsku 5,7 %....

Rafael Rafaj

SNS

Zobral som si so sebou aj register politických strán a hnutí a môžem vám povedať, že narátal som tam 140 strán.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Podľa registra politických strán je na Slovensku 140 politických strán vrátane hnutí....

Rafael Rafaj

SNS

Maďarská republika spochybnila svojim najvyšším zákonom tým, že vyhlásila okrem iného, že má právne vákuum medzi rokom 1944-1990.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Zavádzajúce

V minulosti overovaný výrok na demagog.sk : Rafaj nepresne cituje text novej ústavy, následne ho nesprávne interpretuje. V preambule sa píše:"Ctíme si výdobytky našej historickej ústavy a Svätú korunu, ktorá stelesňuje ústavnú kontinuitu Maďarska a celistvosť národa....Neuznávame právnu kontinuitu k...

Rafael Rafaj

SNS

Maďarská ústava začína len národom a zahrňuje ako ústavnoprávneho činiteľa alebo štátotvorného činiteľa aj štátnych občanov SR, Rumunska, Srbska a Ukrajiny.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Zavádzajúce

V preambule maďarskej Ústavy sa konkrétne nevymenúva, ktorých občanov iných štátov zahrňuje pod slovo národ.Nikde sa nepíše, že zahŕňa aj občanov iných štátov ako ústavnoprávnych a štátotvorných. Na konci sa však píše, že tento základný zákon štátu je zmluvou medzi Maďarmi minulosti, súčasnosti a bu...

Rafael Rafaj

SNS

Ja vám zasa zacitujem exministra zahraničných vecí, ktorý pôsobí momentálne vo vysokých medzinárodných organizáciách, Jána Kubiša, ktorý povedal. Presadzovanie kolektívnych práv menšín ponad hranice môže vniesť napätie do medzištátnych a vnútroštátnych vzťahov a doterajší postup slovenskej vlády označil za škodlivý pre záujmy tohto štátu.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Kubiš v rozhovore pre denník Pravda odpovedá okrem iných aj na túto otázku: Do akej miery vás znepokojuje maďarská ústava?"Dejiny posledných 100 alebo 150 rokov nás poučili, aké je nebezpečné stavať sa do úlohy cezhraničného ochrancu určitého etnika. Bohužiaľ, vládnuci Fidesz presadil svoje tézy do ...

Rafael Rafaj

SNS

Ja by som, aj v rozprave som použil ten príklad českého autora, aby sme sa vyhli podozreniu z nejakej predpojatosti, ktorý na internetovom portáli www.blisty.cz, presne uviedol ten modelový príklad, že ak štátna reprezentácia začne ustupovať predstaviteľom menšiny a začne im dávať všetko čo si zažiadajú, nepovedie to k uspokojeniu, pretože vzniknú nové a ďalšie a ďalšie podmienky, až sa nakoniec toto územie úplne vyčlení de jure aj de facto spod jurisdikcie daného štátu.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Škoda, že R. Rafaj neuvádza meno autora. Na stránke je uvedených množstvo článkov, neviem presne zistiť, v ktorom z nich sa uvedené názory nachádzajú....

Ondrej Dostál

OKS

Vy ste začiatkom 90. rokov prišli s tézou, že na Slovensku po slovensky.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

SNS sa napríklad k tomuto heslu prihlásila napríklad na svojej programovej konferencii v roku 2006. "Na tomto mieste nebude od veci pripomenúť heslá, s ktorými SNS bojovala za práva národa v minulosti; Heslá ako: Slovensko Slovákom! Na Slovensku po slovensky! Náš je ten kus zeme pod Tatrami, nám z n...

Ondrej Dostál

OKS

Školy s vyučovacím jazykom menšín, a nie len maďarským, tu existovali aj v minulosti, aj za socializmu a to nebol začiatok 90. rokov.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Podarilo sa nám vyhľadať Základnú školu v Želiezovciach, kde sa v maďarskom jazyku vyučovalo už od roku 1950.Tento zdroj zase hovorí o škole v obci Snakov, kde sa prinajmenšom v roku 1945-1954 vyučovalo v ukrajinčine resp. ruštine....

Rafael Rafaj

SNS

Aj ústava Španielskeho kráľovstva definuje povinnosť pre svojich občanov, aby ovládali ústavou určený štátny jazyk.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

V úvodných ustanoveniach Ústavy Španielskeho  kráľovstva  v článku 3 s názvom Úradný jazyk sa v odseku 1 píše, že kastílsky jazyk je úradným jazykom Španielska, všetci Španieli majú povinnosť ho ovládať a právo používať. V článku 2 sa píše, že ostatné jazyky Španielska sú taktiež...

Ondrej Dostál

OKS

Občania majú aj dnes v ústave právo osvojiť si štátny jazyk.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Podľa článku 34 odseku 2 Ústavy SR:"Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanoveným zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj:a) právo na vzdelanie v ich jazyku,b) právo používať ich jazyk v úradnom styku,  c) právo zúčastňovať...

Rafael Rafaj

SNS

Článok 34. ústavy, ale najmä odsek 3, ktorý hovorí, že výkon práv príslušníkov menšín sa nesmie diať na úkor majoritného obyvateľstva alebo integrity územia.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Podľa článku 34 odseku 3 Ústavy SR:"Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva."...

Rafael Rafaj

SNS

Napr. znížením kvóra na 15% sa tam dostanú aj dve veľké okresné mestá. Celkový počet občanov sa zvýši asi na 70 tisíc plus v používaní maďarčiny na južnom Slovensku.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Jediným okresným mestom, ktoré sa nám podarilo vyhľadať a ktorého sa zníženie kvóra na 15% môže dotknúť je Šaľa. Tá má 17,9% obyvateľov maďarskej národnosti.Absolútny počet obyvateľov, ktorých sa to dotkne na južnom Slovensku sa nám nepodarilo zistiť....

Ondrej Dostál

OKS

Najviac by z toho profitovali práve iné menšiny ako maďarská (v prípade, že by sa kvórum v zákone o jazykoch menšín zmenšilo na 15% pozn.)

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Pravda

Rudolf Chmel sa pre denník SME vyjadril, že by sa "15-percentné kvórum dotklo 729 obcí ale zmenu by  pocítili len v 73 obciach, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria 15 percent, pretože v ostatných obciach žije viac ako 20 percent ľudí hlásiacich sa k národnostnej m...

Rafael Rafaj

SNS

Rovnako platí naša právna analýza, ktorú si osvojil aj predseda Ústavnoprávneho výboru, že nie je možné aby klub, ktorý vznikol na začiatku volebného obdobia na základe volieb a rozhodnutia občanov, ktorí posunuli konkrétnu politickú stanu do parlamentu tým, že jeden alebo dvaja poslanci by z tohto klubu odišli a znížilo by sa kvórum pod 8 (že by klub zanikol pozn.).

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Rafael Rafaj

SNS

Aj Štrbské protokoly z roku 1949, ktoré všetky záväzky, keby mal problém nejaký občan žijúci na Slovensku, mal sa s nimi obracať nie na slovenský parlament, nie na slovenskú vládu, ale podľa týchto Štrbských protokolov, má si ich vyriešiť v Budapešti a Budapešť ich má vyriešiť pokiaľ má pocit, že vtedy došlo k jeho ujme.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Nepravda

Našiel som k tomu iba toto. Avšak ako sa píše dole v článku je to protokol na základe ktorého "Československo vyhlásilo za vyrovnané nároky na reparácie a na náhrady škôd spôsobených v dôsledku okupácie južného pohraničia, ktoré mu priznala mierová zmluva z roku 1947. Maďarsko vyhlásilo sa vyrovnané...

Rafael Rafaj

SNS

Tzn., predtým platí Viedenská arbitráž, ale už neplatia záväzky parížskych mierových zmlúv z roku 1947, ktoré garantujú aj opätovnú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Nepravda

Viedenská arbitráž bola po skončení druhej svetovej vojny vyhlásená za neplatnú.Na základe Parížskej mierovej zmluvy z roku 1947 muselo Maďarsko po vojne v podstate všetky nadobudnuté územia znovu vrátiť.Parížska mierová  zmluva rozhodla, že tieto zmluvy (Mníchovská dohoda, prvá a druhá viedens...

Ondrej Dostál

OKS

Aj slovenskí občania, ktorí žijú v zahraničí, majú možnosť voliť na území SR, čiže u nás taká analogická právna úprava je.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Zavádzajúce

Právo voliť do NR SR má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Teda bez podmienky trvalého pobytu na území SR.Podľa § 10 odseku 1 zákona o voľbách do NR SR: "Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratis...

Rafael Rafaj

SNS

Zaujímavé, že teraz pán Dostál a ostatní mlčia. Keď kritizovali našu preambulu my národ slovenský, ale my tam máme zahrnutých aj príslušníkov menšín.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Rafael Rafaj

SNS

Je to aj územie a je to aj to čo je pod týmto územím (juho-západná časť Slovenska pozn.) a to sú najväčšie strategické zásoby pitnej vody v Európe.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Rafael Rafaj

SNS

Keď my sme prijímali jazykový zákon, resp. zákon o štátnom jazyku, tak (Slovensko pozn.) vyhlásilo, že Maďarsko má právo obrátiť sa na kohokoľvek a spochybňovať a zasahovať do právnej legislatívy SR.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Nenašiel som zmienku o tom, že by nejaký predstaviteľ zo Slovenska v čase prijímania zákona o štátnom občianstve vyhlásil, že Maďarsko má právo obrátiť sa na kohokoľvek a spochybňovať a zasahovať do právnej legislatívy SR....

Rafael Rafaj

SNS

Chcem vám aj divákom ukázať uznesenie NR z 25.2.2010. V tomto uznesení, kde sme takisto reagovali na konkrétne aktivity maďarského parlamentu v časti C, NR konštatovala. Považuje za neakceptovateľné, aby národné zhromaždenie Maďarskej republiky prijalo akúkoľvek exteritoriálnu právnu normu, ktorá sa týka občanov SR.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Neoveriteľné

Rafael Rafaj

SNS

Zoberme si napr. len tú časť, ktorú sa snažili opraviť v nadpisoch (v zákone o jazykoch menšín pozn.). Stanice, nadpisy pri železniciach, zastávkach, pri uliciach, nad ulicami a neviem ešte kde všade. Je tam v podstate len jemná úprava, že to zostáva, ale že ten nadpis musí byť maximálne v tej istej výške ako je v štátnom jazyku.

O 5 minút 12 - 30.05.2011
Nepravda

Podľa zákona z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 8 odsek 6 znie:"(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovan...

success
error