DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Ja by som, aj v rozprave som použil ten príklad českého autora, aby sme sa vyhli podozreniu z nejakej predpojatosti, ktorý na internetovom portáli www.blisty.cz, presne uviedol ten modelový príklad, že ak štátna reprezentácia začne ustupovať predstaviteľom menšiny a začne im dávať všetko čo si zažiadajú, nepovedie to k uspokojeniu, pretože vzniknú nové a ďalšie a ďalšie podmienky, až sa nakoniec toto územie úplne vyčlení de jure aj de facto spod jurisdikcie daného štátu.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Neoveriteľné

Škoda, že R. Rafaj neuvádza meno autora. Na stránke je uvedených množstvo článkov, neviem presne zistiť, v ktorom z nich sa uvedené názory nachádzajú.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error