DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Tzn., predtým platí Viedenská arbitráž, ale už neplatia záväzky parížskych mierových zmlúv z roku 1947, ktoré garantujú aj opätovnú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Nepravda

Viedenská arbitráž bola po skončení druhej svetovej vojny vyhlásená za neplatnú.

Na základe Parížskej mierovej zmluvy z roku 1947 muselo Maďarsko po vojne v podstate všetky nadobudnuté územia znovu vrátiť.

Parížska mierová  zmluva rozhodla, že tieto zmluvy (Mníchovská dohoda, prvá a druhá viedenská arbitráž, pozn.) boli od začiatku do konca podľa medzinárodného práva neplatné.Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error