DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Chcem vám aj divákom ukázať uznesenie NR z 25.2.2010. V tomto uznesení, kde sme takisto reagovali na konkrétne aktivity maďarského parlamentu v časti C, NR konštatovala. Považuje za neakceptovateľné, aby národné zhromaždenie Maďarskej republiky prijalo akúkoľvek exteritoriálnu právnu normu, ktorá sa týka občanov SR.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error