DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ondrej Dostál

OKS

Aj slovenskí občania, ktorí žijú v zahraničí, majú možnosť voliť na území SR, čiže u nás taká analogická právna úprava je.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Zavádzajúce

Právo voliť do NR SR má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Teda bez podmienky trvalého pobytu na území SR.

Podľa § 10 odseku 1 zákona o voľbách do NR SR

"Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratislava-Petržalka."

V iných prípadoch Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR toto právo nemajú. Napríklad podľa zákona o voľbách do európskeho parlamentu:

"Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a občania iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „občan iného členského štátu“), ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. "

Podľa zákona o voľbách do obecného zastupiteľstva:

"Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error