DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mgr. Ondrej Dostál

MOST-HÍD
15 0 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Je zaujímavé, že poslanci SNS sa správajú ako opoziční poslanci, ale vyskytnú sa situácie, keď hlasujú za vládne návrhy a zhodou okolností je to vždycky v situácii, keď hrozí, že nejaká časť koalície má s tým návrhom problém a mohlo by sa stať, že by ten návrh neprešiel iba hlasmi koalície, tak Slovenská národná strana z nejakých záhadných dôvodov hlasuje za, pripomeniem, že tak to bolo, keď sa spájal rozhlas a televízia, kde poslanci OKS formuľovali výhrady, vtedy časť poslancov SNS to podporila, teraz pani poslankyňa Sabolová a niektorí ďalší mali problém s tými zmenami, ktoré sa týkali vekov, opäť klub SNS zahlasoval za. OKS a časť KDH mali kritické výhrady k návrhu odvodovej reformy, aj keď teda ju nakoniec v prvom čítaní podporili a opäť poslanci SNS hlasovali za, ja teda nechcem špekulovať o tom, kto a čím presvedčil poslancov SNS, ale teda je to taký veľmi zaujímavý jav na slovenskej politickej scéne.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

Návrh zlúčenia STV a SRo podporilo 77 poslancov, medzi ktorými boli aj šiesti poslanci klubu SNS.Vládny návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválil parlament 13. septembra 2011. Za návrh hlasovalo 83 poslancov, medzi ktorými boli aj siedmy posla...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

OKS dlhodobo kritizuje na návrhu odvodovo-daňovej reformy to, že má znamenať zvýšenie odvodov a daňového zaťaženia pre živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

V marci tohto roku sa poslanci OKS vyjadrili, že "trvajú na tom, že pripravovaná daňovo - odvodová reforma sa nemôže realizovať na úkor živnostníkov a dohodárov. Ako uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii podpredseda strany Ondrej Dostál, tento postoj poslancov, ktorí sa dostali do parlamentu na...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Mimochodom ak tu pan Rafaj teraz hovoril o tom, že sa máme správať rozpočtovo zodpovednejšie, tak Slovenská národná strana je jediná politická strana zastúpená v Národnej rade, ktorej zástupca sa nezúčastňoval na príprave návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Na tom participoval priamo aj Smer

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Neoveriteľné

Portál sme.sk uviedol, že na príprave ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pracujú poslanci koalície a Smeru."V parlamente zákon pripravuje pracovná skupina, jej členom je za Smer poslanec Peter Kažimír. „O tejto téme rokujeme,“ potvrdil.O svojej predstave o pravidlách ani podpore Smeru hovo...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Ja som bol jediný poslanec parlamentu, ktorý hlasoval už proti vzniku prvého eurovalu.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

Poslanci Národnej rady (NR) SR 11. augusta 2010 takmer jednohlasne vyslovili súhlas s pristúpením Slovenska k európskemu finančnému stabilizačnému mechanizmu (EFSF), tzv. eurovalu. Zo 142 prítomných poslancov hlasovalo za účasť SR v eurovale 140 poslancov. Proti návrhu bol iba Ondrej Dostál (Most-Hí...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Postoj OKS je dlhodobo jasný v tejto veci. Keďže OKS je kritická vôči centralizačným tendenciám v Európskej únii a dlhou dobou upozorňuje na negatívne javy, ktoré by sa dali nazvať rozpočtovou nezodpovednosťou alebo zvyšovaním miery prerozdeľovania, zvyšovaním miery regulácií v Európskej únii, a čiže my sme kriticky vnímali ak pôžičku Gréckou, tak už aj ten prvý euroval.

Pavol Abrhan, Rafael Rafaj a Ondrej Dostál - 19.09.2011
Pravda

OKS hlasovala proti prvej prvej pôžičke Grécku. V prípade prvého eurovalu hlasoval proti len Ondrej Dostál. Ostatní poslanci OKS hlasovali za návrh. Z novších vyjadrení OKS ku eurovalu:TASR z dňa 25. júna 2011: "Občianska konzervatívna strana (OKS) nepodporí navýšenie eurovalu 1 ani vznik euro...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Sú krajiny, kde sa vôbec nepoužívajú menšinové jazyky, kde je menšinový jazyk druhým úradným jazykom, ako je švédština vo Fínsku a podobne.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

Vo Fínsku sú dva úradné jazyky a to fínština a švédština, pričom švédska národnostná menšiny tvorí vo Fínsku 5,7 %....

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Vy ste začiatkom 90. rokov prišli s tézou, že na Slovensku po slovensky.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

SNS sa napríklad k tomuto heslu prihlásila napríklad na svojej programovej konferencii v roku 2006. "Na tomto mieste nebude od veci pripomenúť heslá, s ktorými SNS bojovala za práva národa v minulosti; Heslá ako: Slovensko Slovákom! Na Slovensku po slovensky! Náš je ten kus zeme pod Tatrami, nám z n...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Školy s vyučovacím jazykom menšín, a nie len maďarským, tu existovali aj v minulosti, aj za socializmu a to nebol začiatok 90. rokov.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

Podarilo sa nám vyhľadať Základnú školu v Želiezovciach, kde sa v maďarskom jazyku vyučovalo už od roku 1950.Tento zdroj zase hovorí o škole v obci Snakov, kde sa prinajmenšom v roku 1945-1954 vyučovalo v ukrajinčine resp. ruštine....

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Občania majú aj dnes v ústave právo osvojiť si štátny jazyk.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

Podľa článku 34 odseku 2 Ústavy SR:"Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanoveným zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj:a) právo na vzdelanie v ich jazyku,b) právo používať ich jazyk v úradnom styku,  c) právo zúčastňovať...

Ondrej Dostál

MOST-HÍD

Najviac by z toho profitovali práve iné menšiny ako maďarská (v prípade, že by sa kvórum v zákone o jazykoch menšín zmenšilo na 15% pozn.)

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

Rudolf Chmel sa pre denník SME vyjadril, že by sa "15-percentné kvórum dotklo 729 obcí ale zmenu by  pocítili len v 73 obciach, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria 15 percent, pretože v ostatných obciach žije viac ako 20 percent ľudí hlásiacich sa k národnostnej m...

success
error