DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ondrej Dostál

OKS

Od skončenia druhej svetovej vojny, ak boli nejaké krvavé konflikty v Európe, tak v tom mali prsty slovanské národy a predovšetkým Rusko.

Výročie vojny na Ukrajine v TA3 - 30.11.-0001
Nepravda

Viacero závažných konfliktov v Európe po roku 1945 odohralo v bývalom východnom bloku, medzi väčšinovo slovanskými národmi a za priamej či nepriamej účasti Ruska a najmä jeho predchodcu Sovietskeho zväzu. Napriek tomu Európa zaznamenala aj konflikty, ktorých účastníci nepatrili k slovanským národom.  Výrok Ondreja Dostála hodnotíme ako nepravdivý.

Mimo vojen v bývalej Juhoslávii (kde nežili len Slovania, ale aj etnickí Albánci, tvoriaci zhruba 9 % populácie v roku 1991 (str. 173)) a konfliktov, do ktorých boli priamo či nepriamo zapletení Sovietsky zväz alebo Rusko, stále zostáva viacero krvavých konfliktov v Európe po roku 1945, ktoré si vyžiadali množstvo životov. 

Takými sú napríklad konflikty v Baskicku, Severnom Írsku, Albánsku, či na Cypre

Viacero konfliktov po druhej svetovej vojne sa odohrávala v krajinách či medzi krajinami s väčšinovým slovanským obyvateľstvom – napríklad invázie, nepokoje a povstania v sovietskych satelitoch, konflikty v bývalej Juhoslávii, či v Podnestersku, a na Ukrajine. Na mnohých z nich sa podieľal Sovietsky zväz, a neskôr Rusko

Ondreja Dostála sme 13. marca 2023 oslovili so žiadosťou o reakciu, do publikácie analýzy 16. marca 2023 nám vyjadrenie neposlal.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.03.2023
success
error