DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Aj Štrbské protokoly z roku 1949, ktoré všetky záväzky, keby mal problém nejaký občan žijúci na Slovensku, mal sa s nimi obracať nie na slovenský parlament, nie na slovenskú vládu, ale podľa týchto Štrbských protokolov, má si ich vyriešiť v Budapešti a Budapešť ich má vyriešiť pokiaľ má pocit, že vtedy došlo k jeho ujme.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Nepravda

Našiel som k tomu iba toto. Avšak ako sa píše dole v článku je to protokol na základe ktorého

"Československo vyhlásilo za vyrovnané nároky na reparácie a na náhrady škôd spôsobených v dôsledku okupácie južného pohraničia, ktoré mu priznala mierová zmluva z roku 1947. Maďarsko vyhlásilo sa vyrovnané všetky pohľadávky a nároky, ktoré sa uplatnili alebo by sa mohli uplatniť v dôsledku nakladania s majetkom maďarského štátu, maďarských verejných a súkromných právnických osôb v Československu na základe zákonodarných, súdnych, správnych a iných opatrení prijatých do podpísania protokolu; za vyrovnané sa teda považovali aj ujmy spôsobené aplikáciou tzv. Benešových dekrétov."

Tzv. Štrbský protokol ide o protokol medzi Československou republikou a Maďarskou republikou o konečnej úprave niektorých nerozriešených finančných a hospodárskych otázok.

Podľa tohto článku by som to hodnotil ako nepravda, keďže sa tam hovorí o vyrovnávaní nárokov na reparácie, nie o nejakých prípaddných problémoch slovenských občanov.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error