DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Zoberme si napr. len tú časť, ktorú sa snažili opraviť v nadpisoch (v zákone o jazykoch menšín pozn.). Stanice, nadpisy pri železniciach, zastávkach, pri uliciach, nad ulicami a neviem ešte kde všade. Je tam v podstate len jemná úprava, že to zostáva, ale že ten nadpis musí byť maximálne v tej istej výške ako je v štátnom jazyku.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Nepravda

Podľa zákona z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 8 odsek 6 znie:


"(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku..
§ 4 odsek 6 znie: 

"(6) V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny."

V novele zákona sa nič o výške nadpisu neuvádza.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error