DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Článok 34. ústavy, ale najmä odsek 3, ktorý hovorí, že výkon práv príslušníkov menšín sa nesmie diať na úkor majoritného obyvateľstva alebo integrity územia.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Pravda

Podľa článku 34 odseku 3 Ústavy SR:

"Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error