DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Maďarská ústava začína len národom a zahrňuje ako ústavnoprávneho činiteľa alebo štátotvorného činiteľa aj štátnych občanov SR, Rumunska, Srbska a Ukrajiny.

Ondrej Dostál vs. Rafael Rafaj - 30.05.2011
Zavádzajúce

V preambule maďarskej Ústavy sa konkrétne nevymenúva, ktorých občanov iných štátov zahrňuje pod slovo národ.Nikde sa nepíše, že zahŕňa aj občanov iných štátov ako ústavnoprávnych a štátotvorných. Na konci sa však píše, že tento základný zákon štátu je zmluvou medzi Maďarmi minulosti, súčasnosti a budúcnosti.


Preambula:

Boh žehnaj Maďara! 

Národné vyznanie viery 

My, členovia maďarského národa, na začiatku nového tisícročia, so zodpovednosťou za každého Maďara, vyznávame nasledovné: 
Sme hrdí na to, že náš kráľ svätý Štefan pred tisíc rokmi postavil maďarský štát na pevné základy a našu vlasť učinil súčasťou kresťanskej Európy. 
Sme hrdí na našich predkov bojujúcich za udržanie, slobodu a nezávislosť Maďarska. Sme hrdí na výborné duševné výtvory maďarských ľudí. 
Sme hrdí na to, že náš ľud po storočia v bojoch bránil Európu, a svojou schopnosťou, usilovnosťou zveľaďoval jej spoločné hodnoty.

Uznávame úlohu kresťanstva v udržaní národa. Ctíme rozličné náboženské zvyklosti našej krajiny. 
Sľubujeme, že budeme strážiť duchovnú a duševnú jednotu nášho národa roztrhanú na kúsky vo víchriciach minulého storočia. Národnosti a etnické skupiny žijúce na území Maďarska považujeme za súčasti maďarského národa. 
Zaväzujeme sa, že budeme zveľaďovať a chrániť naše dedičstvo, maďarskú kultúru, náš jedinečný jazyk, hodnoty vytvorené človekom a prírodou Karpatskej kotliny. Veríme, že naša národná kultúra predstavuje bohatý príspevok k mnohofarebnosti európskej jednoty. 
Ctíme si slobodu a kultúru iných národov, snažíme sa o spoluprácu s každým národom sveta. 

Uznávame, že základom bytia človekom je dôstojnosť človeka.
Uznávame, že individuálna sloboda sa môže rozvíjať len v spolupráci s inými. Uznávame, že najdôležitejšími rámcami nášho spolužitia sú rodina a národ, základnými hodnotami našej súdržnosti vernosť, viera a láska. 
Uznávame, že základom sily spoločenstva a cti každého človeka je práca, výkon ľudského ducha. Uznávame povinnosť pomôcť padlým a chudobným. 
Uznávame, že spoločným cieľom občana a štátu je naplnenie dobrého života, bezpečnosti, poriadku, spravodlivosti a slobody.
Uznávame, že skutočná vláda ľudu je len tam, kde štát slúži svojim občanom, ich záležitosti vybavuje spravodlivo, bez zneužívania a zaujatosti. 

Ctíme si výdobytky našej historickej ústavy a Svätú korunu, ktorá stelesňuje ústavnú kontinuitu Maďarska a celistvosť národa.
Neuznávame pozastavenie platnosti našej historickej ústavy spôsobenú cudzími inváziami. 
Popierame premlčateľnosť neľudských trestných činov proti maďarskému národu a jeho občanom vykonaných počas panstva národno-socialistickej a komunistickej diktatúry. 
Neuznávame právnu kontinuitu komunistickej "ústavy" z roku 1949, ktorá bola základom tyranského panstva, preto ju vyhlasujeme za neplatnú.
Súhlasíme s poslancami prvého slobodného Národného zhromaždenia, ktorí vo svojom prvom uznesení vyhlásili, že naša dnešná sloboda vyklíčila z našej revolúcie z roku 1956. Návrat samourčenia našej domoviny strateného 19. marca 1944 počítame od 2. mája 1990, od ustanovenia prvého slobode zvoleného zastúpenia ľudu. Tento deň považujeme za počiatok novej demokracie a ústavného poriadku našej domoviny. Uznávame, že po desaťročiach smerujúcich k morálnemu otrasu dvadsiateho storočia potrebujeme duchovnú a duševnú obnovu.
Dúfame v spoločne tvorenú budúcnosť, povolanie mladých generácií. 
Veríme, že naše deti a vnúčatá svojou schopnosťou, vytrvalosťou a silou ducha opäť spravia Maďarsko veľkým.  
Náš základný zákon je základom nášho právneho poriadku: Je zmluvou medzi Maďarmi minulosti, súčasnosti a budúcnosti.Je rámcom, ktorý vyjadruje voľu národa, formu, v ktorej by sme chceli žiť. 

My, občania Maďarska sme pripravení na to, že ustanovujeme poriadok našej krajiny na národnej spolupráci.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error