DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj
Hostia relácie O5M12 diskutovali o výsledkoch sumitu. Kým Ivan Mikloš ho obhajoval ako kontinuitu vládnej a straníckej argumentácie, Jozef Kollár s Rafaelom Rafajom zastávali skeptickejšie stanovisko. Za upozornenie stojí oblúbená argumentácia Ivana Mikloša, kedy so snahou o zisk politických bodov poukazuje na najväcší pokles štrukturálneho deficitu v minulom roku v histórii. Napriek snahe úcelovo použit nové kritériá kvantifikovania deficitu, minulá vláda neznížila štrukturálny deficit historicky najviac.

Peter Kažimír

SMER-SD
2 1 0 1

Rafael Rafaj

SNS
3 2 0 0

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS
8 0 1 3

Jozef Kollár

SKOK!
3 1 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Peter Kažimír
 • Rafael Rafaj
 • Ivan Mikloš
 • Jozef Kollár
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jozef Kollár

SKOK!

Ja som vyzval pred mesiacom tuto kolegu, ministra financií, Mikloša, aby prišiel s tým balíkom opatrení, ktorý by vrátil ten deficit financií na pôvodne plánovanú úroveň 3,8%. A veľmi pozitívne hodnotím, že sa tak aj stalo a že pred troma týždňami u pani pre miérky Radičovej takéto stretnutie bolo. Bohužiaľ musím konštatovať, že len dve politické strany, SDKÚ-DS a Sloboda a solidarita mala ambície otvoriť tento balík a diskutovať ho jedno opatrenie po druhom tak, aby ten deficit nebol 4,6, ale podľa možnosti 3,8 alebo, aby sa čo najviac priblížil k 3,8% HDP. Bohužiaľ naši klegovia z Mostu-Híd a z Kresťansko-demokratického hnutia neboli ochotní túto diskusiu ani len započať.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Dňa 15. novembra 2011 strana SaS vyzvala ministra financií Ivana Mikloša, aby predložil návrh opatrení, ktoré by vrátili deficit štátneho rozpočtu na pôvodne plánovanú úroveň 3,8% (zdroj tu a tu). Podobný výrok sme overovali 20. novembra 2011, keď Richard Sulík taktiež obvinil KDH a Most-Híd zo zabl...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zdravotníctvo je jediný rezort, ktorý po páde vlády a po zmene rozpočtu, v ktorom sa navyšujú zdroje. Navyšujú dva krát dokonca. Prvý krát tým, že nebude odovdová reforma, že z tohto titulu je tam o 70 miliónov eur viac, ako sme pôvodne predpokladali a ešte aj tým, že sa vytvorila táto rezerva.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Zavádzajúce

Porovnávame upravené znenie rozpočtu (príloha č.4) zo dňa 14. októbra 2011 (v deň pádu vlády) a schválenou verziou (príloha č.4) štátneho rozpočtu zo 7. decembra.Ak porovnáme výdavky na zdravotníctvo tak zistíme, že oproti návrhu zákona zo 14. októbra doš...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A začnem tým, čím začal pán poslanec Rafaj, keď povedal, že zdravotníctvo je problémový rezort. S tým plne súhlasím. Ale nieprimárne kvôli nedostatku peňazí. A viem to zdôvodniť na číslach, na množstve čísel, ale len na ilustráciu len jedno, analýzy OECD ukázala, že ak by sa peniaze, ktoré v zdravotníctve sú, používali efektívne, tak stredná dĺžka života na Slovensku by sa mohla na Slovensku zvýšiť o štyri roky.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Publikácia OECD Ekonomický prehľad Slovenska 2010 hovorí o tom, že zvyšovanie efektívnosti v zdravotníctve by mala byť priorita. V tejto analýze sa ďalej píše (strana 14 a  59.), že efektívnosť vyžívania zdrojov je nižší ako v mnohých krajinách OECD. Podľa tejto analýzy by dĺžka život...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

...po Írsku, ale Írsko malo špecifický problém s bankami, sme mali najväčšie zníženie verejného deficitu po Írsku, tak vlastne ten krok sme urobili tak veľký, že v budúcom roku aj menší krok, ktorý je zníženie, zo 4,9 na 4,6 je zníženie.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

I. Mikloš hovorí o znížení deficitu medzi rokmi 2010, kedy bol deficit štátneho rozpočtu SR na úrovni 7,7% HDP a rokom 2011, kedy sa odhaduje deficit na úrovni 4,9% HDP.Dané údaje nie sú však za rok 2011 na stránkach eurostatu zverejnené, keďže dané údaje zatiaľ nemôžu byť k dispozícií. Preto je dan...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Dnešná vláda dokázala znížiť za jeden rok deficit o vyše 3% z 8% na 4,9% v tomto roku. Prto si myslím, že by nemal byť až taký problém, aj keď nebude to ľahké. Znížil deficit za jeden a pól roka, lebo od pól roka by mala vedieť začať prijímať opatrenia. Za jeden a pól roka znížiť o 1,6%, keď my sme znížili za jeden rok o 3%, by nemal byť neriešiteľný problém.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Ako uvádza Eurostat, deficit verejných financií v roku 2009 (posledný celý rok vlády R. Fica)|bol 8% HDP. V roku 2010 bol deficit 7,7% HDP. Tu už však od júna existovala vláda I. Radičovej.Ako uvádza dokument Rozpočet VS na roky 2011 - 2013 (.pdf), deficit verejnej správy je nastavený skutočne v rok...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Prognóza ministerstva financií, verifikovaná nezávislými odborníkomi hovorí o 1,7-percentnom raste v budúcom roku. Samozrejme, je to odhad. Sú odhady iných inštitúcií, ktoré hovoria o nižšom, niektoré banky ešte menej. Je ale ja novší odhad OECD, ktorý hovorí o 1,8-percentnom raste. Teraz o pár dní by mala vydať prognózu Národná banky Slovenska.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Jednotlivé prognózy rastu HDP pre rok 2012:Makroekonomická prognóza MF SR (aktualizovaná 2.decembra): +1,7%OECD (prognóza z novembra 2011): +1,8%Európska komisia: +1,1%ING: +0,5%TatraBanka: -0,5%Zdroj: SME...

Jozef Kollár

SKOK!

Veď hrubý verejný dlh Slovenska tento rok dosiahne, alebo prekročí 45% HDP. To znamnená, že ak by ste ho nastavili, ten hrubý, ten limit v ústavnom zákone o dolhovej brzde príliš prísne a dali by sme ho na úroveň 50%, no tak sa dotkne sa tohto limitu už aj nastupujúca vláda po voľbách.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Program stability Slovenskej republiky na roky 2011 až 2014 (pdf.), ktorý vypracovalo MF SR sa pre rok 2011 predpokladá hrubý dlh verejnej správy na úrovni 44,1% a pre rok 2012 až na úrovni 45,3%."Hrubý dlh verejnej správy vzrastie z úrovne 41,0 % HDP na konci roku 2010 na úroveň 45,3 % HDP ku koncu...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

V roku 2008 bola po prvé úplne, úp=lne iná situácia. Mali sme rekordný ekonomický rast. V roku 2007 sme mali 10,4% rast. Napriek tomu vláda nevedela urobiť vyrovnaný rozpočet. Aj vtedy sme mali deficitný.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Podľa oficiálnych údajov štúdie Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (str. 8) bol HDP Slovenskej republiky v roku 2007 10,4 % ako uvádza I. Mikloš. Deficit štátneho rozpočtu v roku 2007 bol 1,9% z HDP. ...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Nie je to 100-percentná záruka, ale je to silný nástroj. Silný nástroj je po prvé tým, že je to ústavný zákon, to je veľmi dôležité, pretože predpokladám, že nevznikne vláda, ktorá bude mať ústavnú väčšinu, ktorá by chcela tento zákon zmeniť. Čiže to je veľmi veľmi dôležité. Po druhé, sú tam silné opatrenia, ktoré ale nie sú typu, že či sa to dá súdom vynútiť. Ale silné opatrenia, ktoré keď nebudú dodržané, respektíve, keby bool dlh vyšší, ako tie kritéria, ktoré sú tam nastavené, tak vláda, ktorá by takúto politiku robila, by niesla veľké politické náklady takéhoto zvyšovania dlhu a potom sú tam aj niektoré opatrenia, ktoré by musela robiť, ktoré sú veľmi tiež politicky nepríjemné.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Ivan Mikloš interpretuje nový ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti správne. Tento zákon v prípade dosiahnutia úrovne dlhu 50% HDP vláde dáva povinnosť vykonávať rôzne politické opatrenia, ktoré zahŕňajú povinné konzultácie parlamentu, zmrazenie platov členov kabinetu, znemožnenie čerpania špeci...

Peter Kažimír

SMER-SD

Viete, pán minister, ak hovoríte o nebotyčných zásluhách vašeho typu politiky, tak sa opýtame na to, prečo aj dnes má Slovensko zamestnanosť na úrovni necelých 60%. A viete veľmi dobre, že v Rakúsku je to vyše 70% a v ČR 65%. Málo ľudí u nás pracuje a to je proste problém.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Celková zamestnanosť na Slovensku bola v roku 2010 58,8%. V Česku to bolo presne 65% a v Rakúsku 71,7%. Tzn. údaje, ktoré uvádza P. Kažimír sú správne. Dané údaje sú dostupné na stránke Eurostatu.O tom, či je táto úroveň zamestnanosti zásluhou politiky súčasnej vlády alebo z iných príčin nechávame n...

Rafael Rafaj

SNS

Pani redaktorka, ale veď Slovensko nielen, že má dobré čísla, ako som ukázal, ale my máme aj dobrú disciplínu. Veď všetci sme sa zhodli a prijali sme ústavný zákon o rozpočtovej dlhovej brzde alebo zodpovednosti.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti resp. dlhovej brzde bol schválený v NR SR 8. decembra 2011. Hlasovalo zaňho 146 poslancov zo 147 prítomných. Zdržala sa hlasovania len Anna Belousovová (už nie členka SNS). Z uvedeného vyplýva, že R. Rafaj hovorí pravdu ak tvrdí, že ústavný zá...

Jozef Kollár

SKOK!

Koniec-koncov si pamätám taký jeden rozhovor guvernéra ČNB, ktorého sa raz pýtali, že kedy by mala ČR vstúpiť so eurozóny a on odpovedá, že v roku 2018. Novinári ostali zdesení, čo tým pán guvernér myslel. A on hovorí, že práve preto, lebo to vôbec nezávisí od ekonomických okolností, ale je to rýdzo politické rozhodnutie a povedal, že v roku 2018 bude 100. výročie českej meny. Ak za jej vznik alebo začiatok považujeme rok 1918, keď vzniklo Československo. Čiže je to politický projekt.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Bývalý český guvernér Zdenek Tuma sa naozaj vyjadril týmto spôsobom, s menšou odchýlkou. Keďže k vzniku českej meny došlo až v 1919, guvernér uvádza rok 1919 nie 1918 ako J. Kollár. Výrok J. Kollára aj napriek tomu hodnotíme ako pravdivý, keďže podstata výroku je v súlade s tým, čo povedal bývalý gu...

Rafael Rafaj

SNS

My stále hovoríme len o eurozóne, ale musíme hovoriť, že celý svet je v globálnej kríze. Dostali sme sa v globálnom trhu na úroveň 310%. S tým asi súhlasíte a viete o tom. Takisto viete historicky, že keď takýto globálny dlh dosiahol úroveň 200%, tak to viedlo k vojne. Aby sme mali predstavu, že kde je Slovensko, pozrite sa, aký my máme relatívne nízky dlh. Nemecko má 225%, Slovensko 126%. Takže vidíme, že slovenská ekonomika je na tom relatívne veľmi dobre.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

R. Rafaj pri uvádzani daných čísel hovorí o celkovom dlhu, t.j. o dlhu verejnom ako aj súkromnom dohromady.R. Rafaj uvádza, že výška globálneho dlhu je na úrovni 310% HDP. Túto informáciu uvádza aj portál etrend.sk (12.december 2011).Celkový dlh Nemecka za rok 2009 bol 285%, čiže nie 225 ako uvádza ...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A to riziko, áno, logicky. Keď tam nebude Británia, riziko väčšieho vplyvu Nemecka a Francúzska tu je. Ale zároveň treba povedať, že toto riziko bude vtedy menšie, keď budú platiť automatické pravidlá, o ktorých bude rozhodovať EK a Európsky súdny dvor. A toto sa práve navrhuje. Čiže aj toto v tomto zmysle si myslím, že je to dobré riešenie, že nebude rozhodovať Nemecko s Francúzskom, alebo hlasovaním sa nebude rozhodovať, aj keď nejaké kvalifikované hlasovania tam ešte sú v akte rastu a stability. Ale ak budú tie pravidlá automatické a ak ich bude vyhodnocovať EK a posudzovať Európsky súdny dvor v konečnom dôsledku, tak môže byť znížené aj to riziko príliš egoistického postavenia Nemecka a Francúzka.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

V oficiálnom dokumente zo samitu 9. decembra 2011 sa píše (bod 4. Fiškálne pravidlá): "...Such a rule will also be introduced in Member States' national legal systems at constitutional or equivalent level. The rule will contain an automatic correction mechanism that shall be triggered...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Áno, začalo sa budovanie fiškálnej únie. Ale chvalabohu sa začalo budovanie takej fiškálnej únie, po akej voláme od začiatku. Teda silnejšie, prísnejšie pravidlá, nie budovanie nejakých Spojených štátov európskych. Čiže áno, začalo sa budovanie fiškálnej únie, ale chvalabohu také, aké chceme. Že nevieme ako bude vyzerať, napriek tomu sa k tomu hlásime. No hlásime sa k tomu, čo vieme. Zatiaľ vieme, že je budovaná táto fiškálna únia na tých princípoch, ktoré nám vyhovujú, ktoré chceme, ktoré považujeme za dobré pre seba ale aj pre EÚ.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Blog I. Mikloša (25. október 2011): Aká bude eurozóna, ak bude? "Neexistuje iná možnosť? Naozaj máme na výber len rozpad eurozóny, alebo Spojené štáty európske? Mali by sme sa nad touto otázkou veľmi vážne zamyslieť a hľadať riešenie, pretože inak máme vážny problém. Ten totiž spočíva v tom, že...

Rafael Rafaj

SNS

Globálne si musíme uvedomiť, že už európske štáty neriešia cenu prosperity, ale cenu prežitia. V tejto súvislosti je treba sa opýtať aj slovenských občanov, či sú ochotní ďalej platiť, keďže sme už významne prispeli 15 rokmi transformácie za členstvo v EÚ a teraz evidentne hrozí, že EÚ je nejednotná. Nie je to len postoj VB páni. Dobre viete, že aký je postoj premiéra Nečasa ČR, že výhrady vnieslo aj Fínsko alebo Rakúsko a nehovorím o Maďarsku. Takže vidíme, že utvára sa tu akási 2-rýchlostná Európa.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Na výsledky summitu svetové médiá aj analytici všeobecne reagovali slovami o vytvorení dvojrýchlostnej Európy - skupiny štátov, ktoré podpíšu novú zmluvu a budú pokračovať v integrácii, a ostatných (malý prehľad nájdete tu). Aj keď v priebehu prvých hodín po summite médiá informovali o tom, že cesto...

Peter Kažimír

SMER-SD

Ja nechcem hovoriť o diktáte, ja chcem hovoriť, že ak sa niečo deje, nie úplne jasne definované na základe bilaterálnych dohôd, tak sa môžme dostať do situácie, že tak zoberte alebo to nechajte. Z tohto pohľadu je úloha EK kľúčová. A ten záver zo summitu nie je podľa nás úplne jasný, ako to pôjde ďalej. Takže áno, prísnejšie pravidlá úplne jasne, tu chceme zopakovať, že to nie sú žiadne nové veci, to sú veci, ktoré presadzovala ešte naša vláda, ale aj táto vláda na rokovaniach v Bruseli presadzovala opatrenia, napr. automatické sankcie. A práve Francúzsko a Nemecko ich pred rokom zmäkčilo tieto pravidlá.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Euractiv.sk (18. jún 2010): "Členské štáty zároveň priznali, že sú v prípade nevyhnutnosti pripravené prijať dohodu na urýchlenie fiškálnej konsolidácie, ale opäť podčiarkli, že tá by mala prebiehať tak, aby nebola nepriaznivá k hospodárskemu rastu. Konkrétne opatrenia však zatiaľ nenavrhli. „Štáty ...

Jozef Kollár

SKOK!

Toto považujem skutočne za problém a nie náhodou v záverečnom vyhlásení, čo je oficiálny výstup z tohto summitu sa uvádza, že malo by sa to v budúcnosti predsa len dopracovať do Lisabonskej zmluvy a nemalo by to ostať niekde zavesené vo vákuu, v nejakej medzivládnej dohode, ktorá by mala byť hotová do marca budúceho roka.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Nepravda

V záverečnom dokumente Európskej Rady z 9.12.2011 sme našli článok, ktorý vyjadruje nutnosť vytvoriť nový právny rámec, ktorý by zodpovedal dosiahnutej politickej dohode: "This will require a new deal between euro area Member States to be enshrined in common, ambitious rules that translate...

Jozef Kollár

SKOK!

No v každom prípade treba povedať, že tie svetové ekonomické médiá ako je The Economist, ako je The Welt, ako je Daily Telegraph a ďalšie prinášali naozaj katastrofálne titulky hneď tesne po skončení tohto summitu a to boli titulky tipu Titanic už vyplával a vitajte v rozdelenej Európe. Dokonca som našiel titulok, že EÚ explodovala a začína sa úplne nanovo budovanie EÚ. A na strane druhej sme tu mali ale aj kopec optimizmu, hlavne v našich médiách, keď jeden nemenovaný pravicový denník priniesol titulok, že Európa má byť silnejšia bez Británie.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Zahranicné médiá reagovali na výsledky Summitu v Bruseli (8-9.12. 2011) naozaj negatívne. Vzhladom na velké množstvo clánkov týkajúcich sa výsledkov Summitu a parafrázovanie J. Kollára (neuvedenie presného názvu clánku) sa nám nepodarilo nájst všetky clánky, na ktoré poukazuje J. Kollár, uvádzame...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Krajiny eurozóny jasne deklarovali, že majú zhodu na nových prísnejších pravidlách dodržiavania najmä rozpočtu. Pravidlá, ktoré vynútia zodpovednosť a zabránia krajinám, aby vytvárali príliš veľké deficity a dlhy.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

TASR, 9.december: Všetkých 17 štátov eurozóny súhlasilo s dohodou o pritvrdení rozpočtovej disciplíny, ktorá počíta okrem iného s prísnejším dohľadom nad národnými rozpočtami a automatickými sankciami pre rozpočtových hriešnikov.Premiérka Radičová zhodnotila výsledky summitu, ktoré sa týkajú do...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Vy ste spomenuli pána Fica, ale keď už ste ho spomenuli, viete čo je zásadným problémom. Že v čase krízy na Slovensku rástli verejné výdavky najrýchlejšie v celej európskej 27-čke, tak sme zdedili verejné financie.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Daný výrok Ivana Mikloša sme už overovali 6. novembra 2011. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože nevieme, akou metodikou boli vypracované údaje, na ktorých je založený výrok Ivana Mikloša.Prinášame preto len prehľad verejných výdavkov v pomere ku HDP v kritických rokoch (2007-2009). Zvýraznené ...

Jozef Kollár

SKOK!

Prísnejší v tom zmysle, že tie limity sú u nás postavené na hrubom verejnom dlhu, to je tých 60%, čo sa bude po roku 2018 každý rok o jeden percentuálny bod znižovať na 50%, čo som v princípe navrhol, aby sme boli ambicióznejší v tej pracovnej skupine, keď bola na túto tému reč. Zatiaľ, čo podobný zákon Spolková republika Nemecka má postavený na koeficiente 0,35% HDP deficitu. Ale pokiaľ hovoríte o deficite, tak tento limit je v Nemecku stanovený len ako štrukturálny limit, teda len ako limit na štrukturálny deficit, kde nemáte zohľadnené jednorázzové vplyvy, cyklické vplyvy a náklady na financovanie verejného dlhu. To znamená, že tam práve sú tie softfekty, takzvané možnosti únikov, zadné vrátka, kde nebudú môcť politici špekulovať, čoé je ejdnorázový vplyv, čo nie je. Čo je cyklický vplyv, do akej miery ho započítať. Tieto možnosti únikov náš zákon neposkytuje.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Je pravdou, že náš zákon o dlhovej brzde resp. o rozpočtovej zodpovednosti (schválený 8. decembra 2011) má stanovenú hranicu 60% HDP, čo je prechodné ustanovenie platné do roku 2017. Po tomto roku (po roku 2018) sa bude ´tato hranica postupne každý rok znižovať o 1% až roku 2027 na úroveň ...

Peter Kažimír

SMER-SD

Pani redaktorka, harmonizácia daní nie je momentálne vôbec na stole, takže nešpekulujme. Ja si myslím, že férová predvolebná kampaň aj v tejto veci úplne postačuje.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Nepravda

Pokial by Peter Kažimír nezdôrazňoval až tak veľmi, že harmonizácia daní nie je "vôbec" na stole, tak by sa s ním ešte dalo súhlasiť. Jeden zo záverov jednania Európskej Rady sa však zaoberá koordinovaním daňovej politiky štátov: "They welcomed the reports from the Finance Ministers of the part...

Peter Kažimír

SMER-SD

Budeme musieť zvýšiť objem príjmov štátnemu rozpočtu a z tohto pohľadu je z našej strany jednoznačný odkaz, že my nedovolíme, resp. zubami a nechtami sa budeme brániť tomu, aby sme navyšovali ďalšiu ťarchu na ľudí s nízkymi a strednými príjmami. Čo je cesta zvyšovania DPH, rôznych odvodov živnostníkov, ktoré tu predviedli práve za posledných 10 mesiacov práve ľudia z koalície.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Peter Kažimír

SMER-SD

Zabudli ste na privatizáciu. Ktorý bol zásadným zdrojom znižovania dlhu, ak tuším pinkujete často s grafmi o tom, ako vašou zodpovednou politikou sa podarilo znížiť dlh a teraz zase narastá. Tak samozrejme privatizácia a vy veľmi dobre viete, aký spôsob tej privatizácie bo. To je vlastne ten hlavný prísun zahraničných investorov, o ktorých tak strašne rád hovoríte. Čiže kľúčoví investori prišli nie kôli vašim reformám, ale kôli tomu, že si lacno mohli kúpiť štátny majetok.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Neexistuje štúdia, ktorá by hodnotila v určitom časovom horizonte (napr. 2002 - 2006, o ktorom Kažimír zrejme hovorí) vplyv privatizácie na štátny rozpočet. Existujú len čiastkové analýzy privatizovaných podnikov a ich vplyv na zamestnanosť, príjmy atď. (napr. SPP).Ako je však známe, Slovensko zazna...

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A žiaľbohu tu mám obavy, že tie opatrenia, ktoré avizoval Smer, teda zrušenie rovnej dane, zvýšenie dane z príjmu a zhoršenie zákonníka práce z hľadiska pružnosti trhu práce, že to by bolo práve veľmi zlé.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Pravda

Vychádzame z Programového zamerania strany SMER-SD na volebné obdobie 2012 až 2016.V tomto programovom zameraní SMER-SD hovorí vo fiškálnej politike o (strana 9) zvýšení dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby:- zvýšení sadzby dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 25 percent, kt...

Rafael Rafaj

SNS

Príklad, aby som vám uviedol, Nórsko. Podľa štatistík MMF vrámci dlhu HDP bolo myslím pred 10 rokmi Nórsko na 9. mieste tesne za Gréckom. Rozdiel je tam ani nie 1%. Kde je po 10 rokoch Nórsko a kde je Grécko? Nóri investovali požičané peniaze do rozvoja a sú dnes najrozvinutejšou ekonomikou sveta. Grécko, štátny bankrot. Takže vidíme, že dlh aj riešenie dlhu sú vlastne relatívne čísla aj relatívne postoje tých, ktorí si vlastne vymáhajú tie dlhy.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Nepravda

Podľa portálu Eurostat bol grécky dlh v roku 2000 103,4% HDP. Údaje pre Nórsko sú dostupné až pre rok 2001, kedy bol Nórsky dlh 29,2% HDP. Údaje vyslovené R. Rafajom sú teda nepravdivé....

Rafael Rafaj

SNS

Takisto treba zvážiť či sa máme jednostranne orientovať len na EÚ. Bohužiaľ, je paradoxné, že vždy keď je vo vláde KDH, ktoré má svojho otca, predsedu rusko-slovenskej spoločnosti, rusofila pána Čarnogurského, tak vždy uniká od Ruska. Je tu otázka napr. riešenia širokorozchodnej, ktorú neviem či táto vláda pokračuje. 3,32 mld. na jej dobudovanie a ten úžasný ekonomický profit 6 mld. ton prepravovať, pričom pri 40 mil. už by sme boli ziskoví.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Nepravda

Podľa agentúry SITA (16 augusta 2011) by predĺženie širokorozchodnej trate z východu Slovenska do Viedne o 450 kilometrov stálo približne 6,3 mld. euro, ďalších 240 mil. eur by bolo potrebných na výstavbu terminálov. Podľa analýzy Ministerstva dopravy z roku 2008 by celkové náklady bo...

Rafael Rafaj

SNS

Nemôžem súhlasiť, pretože už prenikli informácie, že Nemecko o takomto pláne uvažuje. Dobre viete, pán minister, že Nemci dokonca majú v depozitoch svoje marky, že ich nespálili ako brikety.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné

Peter Kažimír

SMER-SD

Potešilo ma, že z pána Kollára je veľmi dobrý analytik blogov predstaviteľov našej strany, ale my sa vôbec neskrývame tým, že podľa nás sa na summite dohodlo málo.

O 5 minút 12 - 12.12.2011
Neoveriteľné
success
error