DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Prísnejší v tom zmysle, že tie limity sú u nás postavené na hrubom verejnom dlhu, to je tých 60%, čo sa bude po roku 2018 každý rok o jeden percentuálny bod znižovať na 50%, čo som v princípe navrhol, aby sme boli ambicióznejší v tej pracovnej skupine, keď bola na túto tému reč. Zatiaľ, čo podobný zákon Spolková republika Nemecka má postavený na koeficiente 0,35% HDP deficitu. Ale pokiaľ hovoríte o deficite, tak tento limit je v Nemecku stanovený len ako štrukturálny limit, teda len ako limit na štrukturálny deficit, kde nemáte zohľadnené jednorázzové vplyvy, cyklické vplyvy a náklady na financovanie verejného dlhu. To znamená, že tam práve sú tie softfekty, takzvané možnosti únikov, zadné vrátka, kde nebudú môcť politici špekulovať, čoé je ejdnorázový vplyv, čo nie je. Čo je cyklický vplyv, do akej miery ho započítať. Tieto možnosti únikov náš zákon neposkytuje.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Neoveriteľné

Je pravdou, že náš zákon o dlhovej brzde resp. o rozpočtovej zodpovednosti (schválený 8. decembra 2011) má stanovenú hranicu 60% HDP, čo je prechodné ustanovenie platné do roku 2017. Po tomto roku (po roku 2018) sa bude ´tato hranica postupne každý rok znižovať o 1% až roku 2027 na úroveň 50%. Dôkaz, že to bol práve J. Kollár, ktorý navrhol toto postupné znižovanie sme nanašli.

Je pravda, že v našom zákone sa hovorí o jednorazových vplyvoch v Článku 2 Vymedzenie pojmov a Článku 9 Zverejňovanie údajov.
Čl. 2 Vymedzenie pojmov:
...d) štrukturálnym primárnym saldom hodnota salda rozpočtu verejnej správy upravená o vplyv hospodárenia podnikov štátnej správy, podnikov územnej samosprávy a Národnej banky Slovenska, vplyv hospodárskeho cyklu, jednorazové vplyvy a náklady na správu dlhu verejnej správy...
 Tým, že sa nehovorí len o hospodárskych cykloch sa obmedzuje možnosť "úniku" resp špekulácie.

Nemecký zákon o dlhovej brzde je novelou ústavy, v ktorom sa Nemecko od roku 2011 zaväzuje postupne vyrovnávať rozpočet, v ktorom deficit od roku 2016 nesmie byť viac ako 0,35 % HDP. To, že sa v tomto ústavnom zákone nezohľadňujú jednorázove cykly sme nenasli dôkaz. Je však pravda, že tento zákon sa týka štrukturálneho rozpočtu. Taktiež nie sme schopný hodnotiť možnosť "úniku" špekulácie pri dodržiavaní zákona o dlhovej brzde.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error