DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Áno, začalo sa budovanie fiškálnej únie. Ale chvalabohu sa začalo budovanie takej fiškálnej únie, po akej voláme od začiatku. Teda silnejšie, prísnejšie pravidlá, nie budovanie nejakých Spojených štátov európskych. Čiže áno, začalo sa budovanie fiškálnej únie, ale chvalabohu také, aké chceme. Že nevieme ako bude vyzerať, napriek tomu sa k tomu hlásime. No hlásime sa k tomu, čo vieme. Zatiaľ vieme, že je budovaná táto fiškálna únia na tých princípoch, ktoré nám vyhovujú, ktoré chceme, ktoré považujeme za dobré pre seba ale aj pre EÚ.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Pravda

Blog I. Mikloša (25. október 2011): Aká bude eurozóna, ak bude? 


"Neexistuje iná možnosť? Naozaj máme na výber len rozpad eurozóny, alebo Spojené štáty európske? Mali by sme sa nad touto otázkou veľmi vážne zamyslieť a hľadať riešenie, pretože inak máme vážny problém. Ten totiž spočíva v tom, že umelo urýchľované budovanie fiškálnej a politickej únie je podľa môjho názoru slepou uličkou a nakoniec by viedlo k rozpadu eurozóny. A to nechce nikto, pretože rozpad eura by naozaj hrozil obrovskými nákladmi nielen pre členské krajiny eurozóny, ale zrejme aj rozpadom Európskej únie a jednotného trhu.
I. Mikloš ďalej píše: Potrebujeme jasné a vynútiteľné nástroje, ktoré zabránia neúmernému rastu deficitov, dlhov a nerovnováh. Revidovaný Pakt stability a rastu, schválený pred pár dňami Európskym parlamentom, je krok správnym smerom, avšak bude potrebné ísť omnoho ďalej. Na národnej úrovni by mali všetky krajiny eurozóny povinne prijať ústavné zákony o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré stanovia tvrdé obmedzenia proti neúmernému rastu deficitov a dlhov. Dohliadať na dodržiavanie týchto zákonov by mala na vláde nezávislá fiškálna rada na národnej úrovni a na európskej úrovni Európska komisia a komisár so silnými právomocami (holandský návrh).
Fiškálna a politická únia je podľa môjho názoru slepou uličkou z politických, ale aj z ekonomických dôvodov."

Aktuálne.sk (11. december 2010): "Ak sa konečne budú dodržiavať pravidlá, ak budeme mať jednotný trh, ktorý stále nemáme, ak budeme mať pružný trh práce, ak sa nebude kamuflovať a klamať, ak sa budú robiť potrebné reformy, tak si myslím, že euro sa dá udržať aj bez fiškálnej únie," argumentoval šéf rezortu financií (I. MIkloš, pozn.) s tým, že ide o priority, ktoré v rámci svojej európskej politiky presadzuje súčasná vláda.
Ako vyplýva z daných príspevkov, zo začiatku bol I. Mikloš proti fiškálnej únií, avšak nie absolútne, pričom je pravda, že mu išlo najmä o prísne dodržiavanie fiškálnych pravidiel, takže z tohto uhľa pohľadu je výrok I. Mikloša pravdivý.
TASR (7. december 2011): Od summitu očakáva (I. Mikloš, pozn.) dohodu na prísnejších rozpočtových pravidlách, ktorých súčasťou by malo byť napríklad posudzovanie štátnych rozpočtov ešte pred ich schválením Európskou komisiou (EK) či požiadavka na zakotvenie prísnych rozpočtových obmedzení v ústavách jednotlivých krajín. "Sú to opatrenia, po ktorých sme už dávno volali. Aby pravidlá boli oveľa prísnejšie a aby boli automaticky vynútiteľné," zdôraznil šéf rezortu financií.

Prísnejšie dodržiavanie fiškálnych pravidiel pritom avizoval I. Mikloš už predtým, ako nevyhnutný predpoklad riešenia krízy.

Na základe týchto údajov hodnotíme výrok I. Mikloša ako pravdivý, pretože skutočne už pred summitom presadzoval prísnejšie fiškálne pravidlá, pričom nepreferoval fiškálnu úniu, ale ju ani striktne neodmietal.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error