DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Krajiny eurozóny jasne deklarovali, že majú zhodu na nových prísnejších pravidlách dodržiavania najmä rozpočtu. Pravidlá, ktoré vynútia zodpovednosť a zabránia krajinám, aby vytvárali príliš veľké deficity a dlhy.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Pravda

TASR, 9.december: 

Všetkých 17 štátov eurozóny súhlasilo s dohodou o pritvrdení rozpočtovej disciplíny, ktorá počíta okrem iného s prísnejším dohľadom nad národnými rozpočtami a automatickými sankciami pre rozpočtových hriešnikov.

Premiérka Radičová zhodnotila výsledky summitu, ktoré sa týkajú dodržiavania rozpočtových pravidiel a fiškálnej zodpovednosti nasledovne:

"Podarilo sa nám uzavrieť fiškálnu dohodu. Prečo je to dôležité? Jedinou odpoveďou na súčasnú krízu je fiškálna dohoda jednotlivých krajín zameraná na dodržiavanie dohodnutých pravidiel a zároveň na mechanizmus, ako vynucovať tieto pravidlá. Z hľadiska strednodobých opatrení boli veľmi prísne naformulované všetky pravidlá, ktoré sa dotýkajú rozpočtovej disciplíny tak striktne, že sa dohadovali už aj mechanizmy vymáhateľnosti dodržiavania prísnych rozpočtových pravidiel bez možnosti výnimiek a ústupkov.
Rovnako sme sa dohodli aj na procese monitoringu kontroly vyhodnocovania plánov a programov reforiem, vyhodnocovania spätnej väzby plánov k rozpočtu, a to, čo je najdôležitejšie, k prijatiu ústavného zákona o dlhovej brzde." 


Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error