DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A žiaľbohu tu mám obavy, že tie opatrenia, ktoré avizoval Smer, teda zrušenie rovnej dane, zvýšenie dane z príjmu a zhoršenie zákonníka práce z hľadiska pružnosti trhu práce, že to by bolo práve veľmi zlé.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Pravda

Vychádzame z Programového zamerania strany SMER-SD na volebné obdobie 2012 až 2016.

V tomto programovom zameraní SMER-SD hovorí vo fiškálnej politike o (strana 9) zvýšení dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby:
zvýšení sadzby dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 25 percent, ktorá sa uplatní pri hrubých príjmoch nad 33 000 EUR ročne. V súčasnosti sa navrhnuté zdanenie dotkne približne 25 000 daňovníkov.
- SMER-SD navrhne progresívnu daň z príjmov vo výške sadzby 22 percent pre spoločnosti s vysokým daňovým základom nad 30 mil. EUR. V súčasnosti sa navrhnuté zdanenie dotkne niekoľkých desiatok právnických osôb.
To znamená SMER-SD sa bude snažiť meniť rovnú daň, keďže chce progresívne zdaňovať príjem na určitú hranicu. Len na doplnenie, vláda R. Fica už v rokoch 2006 až 2010 menila rovnú daň a to DPH na lieky, zdravotnícke pomôcky, knihy a učebnice z 19 % na 10 %.
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne odmietajú úvahy o znovuzavedení progresívnych sadzieb dane z príjmu fyzických a právnických osôb, tvrdia že by to znížili konkurencieschopnosť Slovenska a tým aj celkové príjmy štátu. Aj analytik INEKO P. Goliáš upozorňuje, že zvýšenie priamych daní môže spomaliť ekonomický rast.

Medzi priority stany SMER-SD patrí a zmena zákonníka práce, ktorú chce pripraviť ako jedno zo svojich prvých opatrení s dôrazom na vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života občanov SR (strana 34). Slovensko má jeden z najflexibilnejších zákonníkov práce na svete (10. najflexibilnejší v rámci OECD), je preto pravdepodobné, že SMER-SD bude mnou sledovať menšiu flexibilitu. SMER-SD dlhodobo kritizoval novelizovaný zákonník práce, pretože podľa nich zhorší ochranu pracovníkov.
Firmy a zamestnávatelia hodnotili novelu zákonníka práce z júla 2011 pozitívne aj keď ako málo ambiciózny.


Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error