DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A začnem tým, čím začal pán poslanec Rafaj, keď povedal, že zdravotníctvo je problémový rezort. S tým plne súhlasím. Ale nieprimárne kvôli nedostatku peňazí. A viem to zdôvodniť na číslach, na množstve čísel, ale len na ilustráciu len jedno, analýzy OECD ukázala, že ak by sa peniaze, ktoré v zdravotníctve sú, používali efektívne, tak stredná dĺžka života na Slovensku by sa mohla na Slovensku zvýšiť o štyri roky.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Pravda

Publikácia OECD Ekonomický prehľad Slovenska 2010 hovorí o tom, že zvyšovanie efektívnosti v zdravotníctve by mala byť priorita. V tejto analýze sa ďalej píše (strana 14 a  59.), že efektívnosť vyžívania zdrojov je nižší ako v mnohých krajinách OECD. Podľa tejto analýzy by dĺžka života narástla o niekoľko rokov keby sa systém poskytovanie zdravotnej starostlivosti stal viac efektívny. Inými slovami dosiahol by sa rovnaký výsledok pri menších nákladoch. 


Čo sa týka financií v zdravotníctve tak patríme pod priemer OECD. Vychádzame z OECD Health DATA 2011. V prípade výdavkov na zdravotníctvo z pohľadu HDP je rozdiel oproti priemeru OECD len 0,4 percenta. V tomto prípade dávame na zdravotníctvo z pohľadu HPD viac ako Česko, Poľsko čí Maďarsko. No v prípade nominálne sumy na jedného obyvateľa dávame o 1150 dolárov menej ako je priemer OECD. V tomto prípade mierne zaostávame za Českom no stále dávame viac ako Maďarsko či Poľsko.

Ivan Mikloš hovorí pravdu, že OECD poukazuje na slabú efektívnosť a odporúča zvyšovať efektívnosť systému, čo zaručí zvyšovanie dĺžky života o niekoľko rokov. To, že by v prípade zlepšenia efektívnosti systému by išlo o 4 roky života sa nám nepodarilo nájsť. Výrok I. Mikloša ako celok hodnotíme ako pravdivý pretože skutočne existuje analýza OECD, ktorá poukazuje na nedostatočnú efektívnosť a zvýšenie dĺžy života, v prípade zobjektívnenia systému.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error