DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

A to riziko, áno, logicky. Keď tam nebude Británia, riziko väčšieho vplyvu Nemecka a Francúzska tu je. Ale zároveň treba povedať, že toto riziko bude vtedy menšie, keď budú platiť automatické pravidlá, o ktorých bude rozhodovať EK a Európsky súdny dvor. A toto sa práve navrhuje. Čiže aj toto v tomto zmysle si myslím, že je to dobré riešenie, že nebude rozhodovať Nemecko s Francúzskom, alebo hlasovaním sa nebude rozhodovať, aj keď nejaké kvalifikované hlasovania tam ešte sú v akte rastu a stability. Ale ak budú tie pravidlá automatické a ak ich bude vyhodnocovať EK a posudzovať Európsky súdny dvor v konečnom dôsledku, tak môže byť znížené aj to riziko príliš egoistického postavenia Nemecka a Francúzka.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Pravda

V oficiálnom dokumente zo samitu 9. decembra 2011 sa píše (bod 4. Fiškálne pravidlá): 


"...Such a rule will also be introduced in Member States' national legal systems at constitutional or equivalent level. The rule will contain an automatic correction mechanism that shall be triggered in the event of deviation. It will be defined by each Member State on the basis of principles proposed by the Commission. We recognise the jurisdiction of the Court of Justice to verify the transposition of this rule at national level..."

To znamená, že princípy budú definované clenskými štátny na náklade princípov navrhnutých Európskou Komisiou. Taktiež je tu jasná právomoc Európskeho Súdneho dvora kontrolovat dodržiavania pravidla na národnej úrovni.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error