DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zdravotníctvo je jediný rezort, ktorý po páde vlády a po zmene rozpočtu, v ktorom sa navyšujú zdroje. Navyšujú dva krát dokonca. Prvý krát tým, že nebude odovdová reforma, že z tohto titulu je tam o 70 miliónov eur viac, ako sme pôvodne predpokladali a ešte aj tým, že sa vytvorila táto rezerva.

Mikloš, Kollár, Kažimír, Rafaj - 12.12.2011
Zavádzajúce

Porovnávame upravené znenie rozpočtu (príloha č.4) zo dňa 14. októbra 2011 (v deň pádu vlády) a schválenou verziou (príloha č.4) štátneho rozpočtu zo 7. decembra.

Ak porovnáme výdavky na zdravotníctvo tak zistíme, že oproti návrhu zákona zo 14. októbra došlo v rezorte zdravotníctva k poklesu o takmer 112 miliónov euro. A to aj v dôsledku zmeny očakávanie vývoja daňových príjmov (viď. Spoločná správa VFR zo dňa 25. decembra 2011, strana 2). K poklesu výdavkov došlo aj v prípade ďalších ministerstiev (Ministerstvo obrany, Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti..) K nárastu výdavkov došlo v prípade Ministerstva práce soc. vecí a rodiny. 

Je však pravdou, že prešiel pozmeňujúci návrh poslanca Kažimíra, ktorý schválený prináša do rezortu zdravotníctva (presnejšie v kapitole Všeobecná pokladničná správa) rezervu v objeme 50 mil. euro, ktorá má slúžiť na riešenie, financovanie krízovej situácie v zdravotníctve. Taktiež je pravdou, že odvodová reforma sa po páde vlády neuskutoční čo prinieslo do rozpočtu ďalšie financie približne 60-70 mil. euro.  
(Nikde sa nám nepodarilo nájsť zmienku o tom, že tieto peniaze smerovali do rezortu zdravotníctva.)

Výrok I. Mikloša hodnotíme ako zavádzajúci, keďže napriek uvedeným faktorom oproti návrhu rozpočtu zo dna 14. októbra a schválneného rozpočtu ide v prípade rezortu zdravotníctva o pokles financií.


Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2011
success
error