DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Kontrola potravín
Diskusná relácia O5M12 ponúkla konfrontáciu súcasného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Lubomíra Jahnátka a jeho predchodcu Zsolta Simona. Diváci RTVS sa tak mohli pri nedelnajšom obede dozvediet o (ne)kvalite potravín v slovenských obchodoch, ako aj o kauze "konské mäso". Do centra pozornosti sa dostala Znacka kvalita SK, ktorá oznacuje kvalitné slovenské potraviny. Zsolt Simon si mal pred reláciou pozriet aktuálny pocet držitelov Znacky kvalita SK. Ak by tak spravil, urcite by sa nemohol zmýlit v pocte držitelov tejto znacky. Lubomír Jahnátek bol pri komentovaní zákonov, ako aj už zmienenej Znacky kvality SK, fakticky bezchybný. Napriek tomu, sa na záver relácie nevyhol chybe, ked premrštil podiel domácich potravín v Rakúsku. Bývalý minister pôdohospodárstva sa na okamih zmenil na moderátora diskusie, ked spovedal ministra, ci plánuje rozdávat potraviny s konským mäsom chudobným obcanom. Zsolt Simon sa však radšej ako na moderovanie, mal sústredit na presnost vo svojich výrokoch. Poslanec za Most-Híd sa nesprávne odvolával na prístupovú zmluvu, pri naznacení možnosti obmedzenia distribúcie a predaja výrobkov v rámci jednotného trhu. Prikrášlovanie údajov patrí do bežného arzenálu politikov. Aj tento raz to potvrdil Z. Simon, ked si interpretáciou argopotravinárkeho salda neúmerne vylepšoval argument. Ani interpretácia polskej výnimky chladenia mäsa vodou nebola s kostolným poriadkom, kedže táto výnimka sa vztahuje len na hydinu. Výroky postupne doplname. 

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD
15 2 1 4

Zsolt Simon


4 4 3 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ľubomír Jahnátek
 • Zsolt Simon
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Celkovo bolo identifikovaných viac ako 100 výrobkov (s nálezom konského mäsa, pozn.).

O 5 minút 12 - 05.03.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil koľko je identifikovaných výrobkov s nálezom konského mäsa. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Burgery dovezené cez Nowaco... to je zhruba 670 kilogramov takéhoto primiešaného konského mäsa.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Neoveriteľné

Je pravdou, že vo výrobku predsmažených hamburgeroch, ktorý boli distribuovaný cez Bidvest (premenované NOWACO) bolo identifikované konské mäso. Žiaden dostupný zdroj neinformuje o objeme primiešaného konského mäsa. Demagog.sk si tak nie je schopný overiť, množstvo primiešaného konské...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Značka kvality SK, tam pribúda tam podľa nového štatútu aj Gold.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Značka kvality v kategórii GOLD naozaj vznikla podľa najnovšieho štatútu platného od 1. decembra 2012 a bola prvýkrát udelená v januári 2013 počas veľtrhu Danubius Gastro 2013. SITA, 13. decembra 2012:"Ako na tlačovej besede uviedol riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Dan...

Zsolt Simon

Za rok 2011 odviedli 20 miliónov euro do štátnej kasy.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Nepravda

Podľa výročnej správy Lesov Slovenskej Republiky z roku 2011 (.pdf, s. 50), bol hospodársky výsledok Lesov SR pred zdanením na úrovni 18,7 milióna euro. Ak by Z. Simon chcel uvádzať zaokrúhlenú čiastku zisku Štátnych lesov za rok 2011, mal by uviesť zisk na úrovni 19 miliónov euro. Vzhľadom na veľko...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Vy a váš generálny riaditeľ Viszlai ste dodatkom číslo 18 v zmluve 1/2009 medzi Lesmi Slovenskej republiky a Ružomberkom, ste dal cenovú klauzulu, kde keď odberateľ Ružomberok nebude súhlasiť s novou cenou, platí stará cena.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Minister Ľubomír Jahnátek vo svojom výroku zavádza. Nikde v dodatku nie je explicitne napísané, že ak kupujúci nesúhlasí s cenou, musia mu LESY SR predávať svoj tovar za rovnakú cenu. Dodatok o vytváraní cien na nasledujúce obdobie hovorí nasledovné: "Ceny sortimentov dreva dodávaných na základ...

Zsolt Simon

Zákon (zákon o pozemkových spoločenstvách, pozn.) vytvára povinnosť pretransformovania všetkých pozemkových spoločností na Slovensku na právnu podobu s právnou subjektivitou, teda kde sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou 50 a 1 hlas.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Spomínaný zákon bol prerokovaný 30. januára 2013 a aktuálne v druhom čítaní v NRSR.  V znení toho vládneho návrhu Zákona o pozemkových spoločenstvách je pozemkové spoločenstvo právnickou osobou (§ 3) a spoločenstvá bez právnej subjektivity sú povinné podať návrh o zápis do 30. septembra 2013 (§ 31 o...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Rakúsko má viac ako 90% potravín na svojich trhoch rakúskeho pôvodu.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Nepravda

Ľ. Jahnátek podľa dostupných informácií značne nadhodnocuje podiel domácich potravín v Rakúsku. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Na základe prieskumu, ktorého výsledky prezentovala 21. júna 2012 Potravinárska únia Slovenska. Z výsledkov vyplýva, že stav podielu slovenských výrobkov na pultoch pre...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Tento rok som vyčlenil 124 000 euro na skúšky, ktoré súvisia s udeľovaním Značky kvality SK...

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Ľ. Jahnátek uvádza sumu o približne 5 tisíc euro nižšiu, ako uvádzajú výdavky spojené so Značkou kvality SK v oficiálnom dokumente. Výrok však hodnotíme ako pravdivý, kedže minister pôdohospodárstva si nepresnosťou o 5 tisíc euro nevylepšuje argument zásadným spôsobom.Štruktúra Rozpočtu Ministe...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Je to 0,06% z obratu (zákon o odbytovom fonde, pozn.), čiže kto bude mať milión euro obrat, zaplatí 600 euro do takéhoto fondu.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Ľ. Jahnátek správne uvádza, že v navrhovanom zákone o odbytovom fonde je odvod na činnosť tohto fondu vo výške 0,06% z tržby, čo by predstavovalo pri hypotetickom miliónovom obrate resp. tržbe, odvod vo výške 600 euro.Návrh zákona o odbytovom fonde (.doc) pochádza z dielne Ministerstva pôd...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Keď chcete podporovať zo štátnych peňazí slovenskú potravinu, tak ju nemôžete podporovať, lebo vám v tom bránia predpisy Európskej únie. Vy môžete podporovať kvalitu, vy môžete podporovať potravinu, ale nemôžte podporovať slovenskú potravinu.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Podľa Usmernenia spoločenstva pre štátnu pomoc v poľnohospodárstve (s. 11-12), sa pomoc môže vzťahovať len na kvalitu. "13. Pomoc na podporu výroby a obchodovania s kvalitnými poľnohospodárskymi produktmi13.1.Opatrenia pomoci zamerané na poskytnutie stimulu na zlepšenie hodnoty p...

Zsolt Simon

Je cirka 400 výrobkov vyrobených na Slovensku, ktoré majú právo mať na výrobku označené SK kvalita.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Nepravda

Z. Simon nesprávne uvádza počet výrobkov, ktoré obdržali právo mať označenie Kvalita SK.  K 4. marcu 2013 je počet takýchto výrobkov 514. Ešte v októbri 2012 bol počet výrobkov s označením Značka Kvality SK okolo 400. ...

Zsolt Simon

Rekord sme mali v roku 2010, kedy rozdiel medzi dovozom a vývozom (zahraničná obchodná bilancia s agropotravinárskymi komoditami. , pozn.) bol viac ako 1 miliarda v neprospech. Slovenska.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Zavádzajúce

Obchodná bilancia v agropotravinárstve bola po zaokrúhlení 1 miliarda v neprospech Slovenska, čo predstavuje skutočne rekord za nami sledované obdobie. Z. Simon uvádza, že táto bilancia mala byť negatívna vyše 1 mld. euro, čo je neprimerané vylepšovanie argumentu, preto výrok hodnotíme ako zavádzajú...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Obchodné reťazce realizujú 85% potravín na Slovensku.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, kedže tržby obchodných reťazcov sa podieľali 85 % na celkových tržbách z potravín. Podiel tržieb obchodných reťazcov na celkových tržbách z potravín, možno interpretovať ako podiel potravín realizovaných cez obchodné reťazce.Prezentácia generálnej riaditeľky s...

Zsolt Simon

Tieto normy (vyhláška o pečive - dopekance, vyhláška o mäsových výrobkoch, pozn.) ministerstvo dalo normálne na medzirezortné pripomienkové konanie.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Obe normy, vyhláška o pečive a vyhláška o mäsových výrobkoch, boli Ministerstvom pôdohospodárstva za pôsobenia Z. Simona dodané na štandardné medzirezortné pripomienkové konanie.Vyhláška o pečive, ktorú spomína exminister Simon, je Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Aby výrobok dostal označenie Kvalita SK, musí za prvé požiadať o značku, dostáva ju zadarmo, neplatí nič, ale musí spĺňať kvalitatívne parametre, ktoré preverí Štátna veterinárna a potravinová správa. A vydáva takýto certifikát na 3 roky.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Aby výrobok dostal označenia Značka kvality SK, výrobca musí požiadať o túto značku, pričom žiadosť je bezplatná. Po splnení kvalitatívnych parametrov, ktoré preveruje ŠVPS, udelí minister certifikát na 3 roky. Je potrebné dodať, že v prípade sezónnych výrobkov je certifikát len na 1 rok. V&nbs...

Zsolt Simon

V roku 2011 sme predložili novelu zákona o potravinách, ktorá rozviazala ruky veterinárnym inšpektorom, že môžu chodiť krížom - krážom aj cez republiku, lebo povedzme si, že aj toto je dosť podstatné.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Novelu zákona o potravinách poslanci schválili v septembri 2011 a do platnosti vstúpila začiatkom novembra toho istého roku. Do parlamentu bol predložená 10. júna 2011. Novela dáva inšpektorom možnosť kontroly aj v inom územnom obvode ako v tom, kam patria.Novela zákona o potravinách ...

Zsolt Simon

V rámci Slovenskej republiky je možné v takomto prípade (úmyselne porušenie napr. falošné etikety, firma môže prísť o licenciu, pozn.) dať návrh na Živnostenský úrad na odobratie licencie. Toto je v zákone zakotvené od roku 2005.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Zavádzajúce

Možnosť podania návrhu na odobratie alebo pozastavenie živnosti v prípade zistenia nedostatkov alebo manipulácie pri kontrole potravín, je skutočne zahrnutá v zákone. Takáto možnosť sa však nachádzala už v zákone z roku 2002. V roku 2004 (účinnosť 2005), síce bola schválená novela zákona o potraviná...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pán prezident len teraz podpísal novelu zákona o potravinách, čiže tá nadobúda až v najbližších dňoch účinnosť.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Prezident Ivan Gašparovič podpísal 27. februára 2013 novelu zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Novela zákona rozširuje kompetencie zamestnancov orgánu úradnej kontroly potravín, upravuje sadzby pokút či zavádza sankciu pre obec v prípade nesplnen...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V druhom polroku 2012, kde sa urobilo viac ako 52 000 kontrôl na kvalite potravín a dovozu potravín.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Zavádzajúce

Počet kontrol potravín vykonaných ŠPVS za druhý polrok 2012 sa bude pohybovať na úrovni približne 28 tisíc kontrol. Celkový počet kontrol ÚVZ v roku 2012 bol vyše 42 tisíc. Ak by sme uvažovali, že približne polovica kontrol zodpovedá počtu kontrol za polrok (cca 22 tisíc), celkový počet kontrol ŠPVS...

Zsolt Simon

My všetci v rámci Európskej únie máme povinnosť mraziť mäso alebo chladiť mäso vzduchom, teda klimatizačnými jednotkami. Poliaci majú výnimku, oni môžu ľadovou vodou.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Zavádzajúce

Je pravdou, že členské štáty EÚ majú povinnosť chladiť hydinové mäsové výrobky vzduchom, pričom Poľsko si ako jediná krajina vyjednala výnimku a môže chladiť pomocou ľadovej vody. Nariadenie sa týka podľa vyjadrení riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho len hydinových výrobkov, ktoré sa st...

Zsolt Simon

Prístupová zmluva Slovenskej republiky, ratifikovaná vo všetkých 27 krajinách Európskej únie, dáva možnosť v mimoriadnych situáciách prijať opatrenia na obdobie 6 mesiacov na zákaz distribúcie, predaja istých druhov výrobkov v rámci Európskej únie, v rámci jednotného trhu.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Nepravda

Možnosť obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru sú definované z Zmluve o fungovaní EÚ, pričom nie je určená dĺžka možného obmedzenia. V samotnej prístupovej zmluve, ktorá bola ratifikovaná v 27  členských krajinách sa nenachádza možnosť obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru na špec...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Druhý prípad máme burgery dovezené cez Nowaco, tieto mäsa boli určené znovu na rýchle občerstvenie...

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

V Európe funguje pre podobné prípady Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá. Ten 26. februára 2013 správou (ANG) z Českej republiky upozornil na prítomnosť konského mäsa vo výrobkoch, ktoré boli distribuované aj na Slovensko. Podľa dostupných informácií malo ísť o predsmažené ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Situácia sa po piatku zmenila, kde sme cez rýchly varovný systém dostali informáciu, že predsa 16 ton konského mäsa bolo dovezených na územie Slovenskej republiky, išlo cez dva kanály. Obidva kanály majú pôvod v Českej republike.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Je pravdou, že z Českej republiky k nám boli skutočne distribuované dve zásielky, označené ako hovädzina, ktoré v skutočnosti obsahovali konské mäso. Celkový objem dovezeného mäsa 16,4 ton. Štátny veterinárny a potravinový ústav o zle označených zásielkách informoval na svojej internetovej strá...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Sme odobrali 43 vzoriek s podozrením na konské mäso. Z tých 43 vzoriek sme zatiaľ ukončili testy na 26, všetky boli definované ako nezávadné.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil koľko vzoriek je ku dnešnému dňu odobratých, koľko testov je už ukončených a kým výsledkom. Kontrola by mala prebiehať približne do polovice marca 2013, a odobratých by malo byť 50 vzoriek. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Ku kontrole vzoriek sa vyjadrila štátna tajomníčka minist...

Zsolt Simon

Značku SK kvalita sme uvádzali na trh alebo ako istý marketingový produkt, ktorý označuje slovenské výrobky a kvalitné, v roku 2004, keď som bol ministrom v auguste.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Značka kvality SK vznikla v roku 2004 za pôsobenia Z. Simona ako ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, s cieľom podpory spotreby domácej potravinovej produkcie po vstupe Slovenska do EÚ a označuje výrobky, ktoré sa od ostatných líšia predovšetkým vyššou kva...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V štatúte Značky kvality SK je definícia slovenskej potraviny a je tam napísané - minimálne 75% surovín použitých pri výrobe daného výrobku musí byť dopestovaných alebo dochovaných na Slovensku. Všetky technologické postupy pri výrobe toho výrobku musia byť prevedené na území Slovenskej republiky s výnimkou tých surovín, ktoré nie je možné dochovať alebo dopestovať na území Slovenskej republiky ako je napríklad káva, čaj, ryža. A je tam ešte jedna výnimka, do surovín sa nezapočítava voda.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Ľ. Jahnátek správne uvádza parametre Značky kvality SK, ktorá označuje slovenské potraviny, ktoré sa od ostatných líšia predovšetkým vyššou kvalitou. Uvedené parametre sú uvedené v Zásadách posudzovania a udeľovania Značky kvality SK na poľnohospodárske produkty a potraviny:"III. Požiadavky na ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V pondelok bola práve Rada ministrov, kde o pol šiestej večer sa ako mimoriadny a samostatný bod zaradil bod konské mäso, kde sa identifikovali prvé poznatky, ktoré v tejto oblasti Európska komisia má a dohodol sa ďalší postup.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Ja pravdou, že posledným bodom rokovania Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ v Bruseli, bola kauza konské mäso. EK správa stručne popísala situáciu a prijal sa návrh EK na testovanie prítomnosti konského mäsa pomocou DNA testov. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Pri najnovšej novele zákona o potravinách Slovensko už prijalo nad rámec, že pokiaľ príde z inej krajiny na územie Slovenskej republiky potravina, tento dovozca je povinný minimálne 24 hodín dopredu nahlásiť tento dovoz na príslušnú regionálnu veterinárnu správu, čím umožní našim kontrolným orgánom, aby začali konať, aby preverili danú potravinu a aby sme mali identifikovaný každý dovoz.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Novela zákona o potravinách skutočne zavádza povinnosť dovozcu nahlásiť potravinu 24 hodín pred príchodom zásielky. Účelom má byť dosiahnutie ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu v Slovenskej republike.Vládny návrh zákona (s.1),  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Sloven...

Zsolt Simon

Európska únia prijala v roku 2010, koncom roku 2010 legislatívu o označovaní výrobkov, kde sa zavádzalo takzvané Made in EU. V tom čase teda moji predchodcovia za prvej Ficovej vlády boli za to, že nám stačí označovanie Made in EU. Slovenská republika po výmene vlády chcela zachovať označovanie "krajina pôvodu". Táto možnosť je vytvorená ako alternatívna možnosť, ale je možné sa skryť pod označenie výrobok Európskej únie.

O 5 minút 12 - 05.04.2013
Neoveriteľné

Zsolt Simon

Podpísali ste zmluvu s SCP Ružomberok. O rok skôr, než zmluva sa skončila, znížili ste im cenu. Pre rakúskeho odberateľa toho istého dreva predávate mu za 4 eurá drahšie.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Neoveriteľné

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Keď mňa Miškov menil na ministerstve hospodárstva, nechal som mu odovzdávací protokol ministra.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Neoveriteľné

Z organizačného poriadku ministerstva hospodárstva (.pdf), ktorý v čl.14 ods. c  hovorí: "pri odovzdávaní funkcie riadiaceho zamestnanca sa vyhotovuje zápis o stave plnenia úloh, korešpondencie a rozpracovaní mimoriadne závažných úloh,"je možné usudzovať, že pri každej personálnej zmene na post...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Je tam ešte jedna výnimka (definícia Kvalita SK, pozn.), do surovín sa nezapočítava voda.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Tento výrok je pravdivý ako sa uvádza v Odseku 3 bode 3 v Zásadách posudzovania a udeľovania Značky kvality SK na poľnohospodárske produkty a potraviny (zdroj) "Bod 3.: Predpísaná spotreba domácich surovín u všetkých výrobkov musí byť najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín, pričom pri ...

Zsolt Simon

Ale pán minister to niekedy v novembri pri prejednávaní zákona o neprimeraných podmienkach obchodných reťazcov aj prisľúbil, že to (zadefinovanie, čo môže považované za slovenskú alebo národnú potravinu, pozn.) bude v zákone o potravinách, potom že to bude súčasťou zákona o odbytovom fonde, zatiaľ to nevidím ani v jednej rovine.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Neoveriteľné

Zsolt Simon

Európska únia prijala v roku 2010, koncom roku 2010 legislatívu o označovaní výrobkov, kde sa zavádzalo takzvané Made in EU. V tom čase teda moji predchodcovia za prvej Ficovej vlády boli za to, že nám stačí označovanie Made in EU. Slovenská republika po výmene vlády chcela zachovať označovanie "krajina pôvodu". Táto možnosť je vytvorená ako alternatívna možnosť, ale je možné sa skryť pod označenie výrobok Európskej únie.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Nepravda

Európska únia schválila koncom roka 2010 - 21.októbra 2010 - smernicu o označovaní pôvodu výrobkov u tých výrobkov, ktoré pochádzajú z nečlenským krajín EU. Výnimkami sú krajiny pôvodu Turecko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. Táto smernica zaväzuje aj výrobcov z krajín EU označovať krajinu pôvodu,...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Kontrola (potravín, pozn.) z tretích krajín sa robí len na vstupe a nerobí sa medzi jednotlivými členskými štátmi.

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Pravda

Jednotná kontrola potravín v rámci jednotného trhu EÚ neexistuje. Podľa európskej legislatívy musí byť na produkte uvedené zloženie, ale nie pôvod jednotlivých ingrediencií. Legislatíva tak ošetruje výrobný proces potravín, nie ich celoeurópsku inšpekciu. Podľa denníka Pravda bud...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Dneska je do problému konského mäsa zapojených, do piatku bolo 20, bohužiaľ musím po piatku povedať 21 štátov, lebo už je v tom aj Slovensko...

O 5 minút 12 - 04.03.2013
Nepravda

Ľ. Jahnátek nesprávne uvádza deň kedy sa Slovensko pripojilo ku krajinám, v ktorých sa objavilo konské mäso. Slovensko sa nepripojilo k týmto krajinám v piatok 1. marca 2013, ale už 22. februára 2013. 22. februára bol zhodou okolností tiež piatok, no k 26. februáru 2013 bolo konským mäsom zasiahnutý...

success
error