DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Európska únia prijala v roku 2010, koncom roku 2010 legislatívu o označovaní výrobkov, kde sa zavádzalo takzvané Made in EU. V tom čase teda moji predchodcovia za prvej Ficovej vlády boli za to, že nám stačí označovanie Made in EU. Slovenská republika po výmene vlády chcela zachovať označovanie "krajina pôvodu". Táto možnosť je vytvorená ako alternatívna možnosť, ale je možné sa skryť pod označenie výrobok Európskej únie.

Kontrola potravín - 04.03.2013
Nepravda

Európska únia schválila koncom roka 2010 - 21.októbra 2010 - smernicu o označovaní pôvodu výrobkov u tých výrobkov, ktoré pochádzajú z nečlenským krajín EU. Výnimkami sú krajiny pôvodu Turecko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. Táto smernica zaväzuje aj výrobcov z krajín EU označovať krajinu pôvodu, avšak nikde sa explicitne neuvádza, že povinnosťou výrobcov, ktorí pochádzajú z EU je označovanie krajiny pôvodu Made in EU.

V posledných rokoch prebiehali viaceré diskusie , ktoré mali riešiť túto otázku ale z dostupných materiáloch nevyplýva jasne, aby v určitom období bola značka pôvodu "Made in EU" jediným povinným označením výrobku.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2013
success
error